Carles Mulet recorda les innombrables peticions realitzades i denúncia que “els parxes, si es fan, no serveixen per a res”, per la qual cosa demana rigor a afrontar el canvi climàtic

VALÈNCIA, 13 de gener de 2021

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha exigit hui al Govern que contemple els efectes del temporal Filomena sobre el litoral i qualifique aquesta façana litoral valenciana i unes altres com a “zona catastròfica” i que la possible aplicació d’aquesta figura no se circumscriga només a la comunitat i ciutat de Madrid “sinó a tots els llocs on el temporal ha fet estralls”. El temporal que ha acompanyat a la borrasca Filomena ha tornat a causar danys en el fràgil litoral valencià, platges desaparegudes, passejos marítims, viaris, infraestructures i mobiliari destrossat, el drama que es viu cada any després dels cada vegada més virulents i habituals temporals.

Des de Madrid han d’entendre que aquests drames els viu i acaben pagant les actuacions els ajuntaments afectats amb molt poca ajuda del Govern central i els ministeris implicats. Quan la gent ve a estiuejar es troba amb la costa endreçada però igual de catàstrofe és un arbre caigut a Madrid o els carrers impracticables que un passeig destrossat, zones inundades, mobiliari arrancat o platges desaparegudes”, ha assenyalat.

Mulet ha demanat “prendre mesures per a no estar després de cada temporal reparant els mateixos danys, o estant encara esperant les actuacions i ajudes de temporals passats quan l’últim ha arrasat amb les platges” i ha registrat ja preguntes per a conèixer la quantificació realitzada dels efectes del temporal Filomena en les diferents platges afectades, si tenia pendents actuacions després de les destrosses de temporals passats com el Gloria o uns altres, o conèixer qué actuacions a curt, mitjà i llarg termini té el Govern per a assegurar la supervivència  d’aquesta platja amenaçada pel canvi climàtic que comporta temporals cada vegada més virulents i l’increment del nivell de la mar. Finalment, demana saber quantes de les actuacions pels danys dels anteriors temporals en aquesta platja es van executar i quin cost van tenir i si han resistit al temporal Filomena. “Moltes de les actuacions com a abocament d’arena o reparacions en passejos han acabat de nou en la mar i pareix necessari reflexionar i afrontar amb rigor el canvi climàtic per a adaptar-nos quan abans millor i combatre’l”, ha afegit. “Ací hem de valorar els efectes de l’ampliació de ports com en el cas del de Castelló, que ha afectat de manera evident a la costa del sud o l’abocament de milions a reparar passejos que desapareixen a cada temporal”, recorda.

En les zones d’interior els danys han sigut principalment per caigudes de sostres en explotacions ramaderes, la dificultat d’accedir a les explotacions i masies i les dificultats que imposa el gel en l’alimentació del bestiar i els costos afegits de calefacció i alimentació, al no poder pasturar per la neu. En agricultura s’han donat algunes gelades que les organitzacions agràries i assegurances estan valorant, per la qual cosa ha reclamat “sensibilitat” amb aquest sector.

Platges danyades

-Alcossebre platges i passeig afectats

-Nules: Les platges més afectades la del Bovalar i l’Alcudia entrant aigua per davant de les casetes eixint per darrera a la primera Avinguda

-Almassora: Passeig Ben-Afeli afectat, inundacions

-Cabanes i Orpesa: platges desaparegudes. Morro de gos afectada, passarel·les destruïdes.

-Vinaròs i Benicarló: les platges i camins s’han vist afectades pels efectes del temporal. La seua costa està en una clara regressió i són constants els despreniments.

– Borriana: camí Serratella inundat per les ones

-Almenara: Passeig en ruïnes, regresión de la platja i carrers de la primera línia inundades.

-Moncofa: segons l’alcaldia 20.000 euros en danys, fonamentalment en el passeig.

-Peníscola: avinguda Papa Luna, inundada i amb arena de les dunes desplaçada. Ratlla del terme amb Benicarló sense solución, inundat i amb arena.

-Dènia: zona dels Deveses molt afectada, amb la platja desapareguda.

-Xàbia: platja de l’Arenal engolida per la mar.

-Benicàssim: platja Heliòpolis engolida per la mar. Disminució clara de la seua longitud.

-Oliva: Aigua Blanca, arrossegament de material fins a les dunes

-Tavernes de la Valldigna: desaparició de la totalitat de les platges. 

-Cullera: pérdua d’arena al Marenyet, Brosquil i el Perelló. En el Dossel trencament de la canonada que abasteix al Mareny de Sant Llorenç.

– Bellreguard, Piles i Guardamar platges i dunes de nou afectades i enormes quantitats d’arena desaparegudes des de fa mesos.

Compromís reclama en el Senado que la costa valenciana sea calificada como “zona catastrófica” y pide medidas urgentes

Carles Mulet recuerda las innumerables peticiones realizadas y denuncia que “los parches, si se hacen, no sirven para nada”, por lo que pide rigor en afrontar el cambio climático

VALÈNCIA, 13 de enero de 2021

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha exigido hoy al Gobierno que contemple los efectos del temporal Filomena sobre el litoral y califique esta fachada litoral valenciana y otras como “zona catastrófica” y que la posible aplicación de esta figura no se circunscriba solo a la comunidad y ciudad de Madrid “sino a todos los lugares donde el temporal ha hecho estragos”. El temporal que ha acompañado a la borrasca Filomena ha vuelvo a causar estragos en el frágil litoral valenciano, playas desaparecidas, paseos marítimos, viales, infraestructuras y mobiliario destrozado, el drama que se vive cada año después de los cada vez más virulentos y habituales temporales.

Desde Madrid deben entender que estos dramas los vive y acaban pagando las actuaciones los ayuntamientos afectados con muy poca ayuda del Gobierno central y los ministerios implicados. Cuando la gente viene a veranear se encuentra con la costa adecentada pero igual de catástrofe es un árbol caído en Madrid o las calles impracticables que un paseo destrozado, zonas inundadas, mobiliario arrancado o playas desaparecidas”, ha señalado.

Mulet ha pedido “tomar medidas para no estar después de cada temporal reparando los mismos daños, o estando todavía esperando las actuaciones y ayudas de temporales pasados cuando el último ha arrasado con las playas” y ha registrado ya preguntas para conocer la cuantificación realizada de los efectos del temporal Filomena en las distintas playas afectadas, si tenía pendientes actuaciones después de las destrozas de temporales pasados como el Gloria u otros, o conocer qué actuaciones a corto, medio y largo plazo tiene el Gobierno para asegurar la supervivencia  de esta playa amenazada por el cambio climático que comporta temporales cada vez más virulentos y el incremento del nivel del mar. Por último, pide saber cuántas de las actuaciones por los daños de los anteriores temporales en esta playa se ejecutaron y qué coste tuvieron y si han resistido al temporal Filomena. “Muchas de las actuaciones como vertido de arena o reparaciones en paseos han acabado de nuevo en el mar y parece necesario reflexionar y afrontar con rigor el cambio climático para adaptarnos cuanto antes y combatirlo”, ha añadido. “Aquí debemos valorar los efectos de la ampliación de puertos como en el caso del de Castelló, que ha afectado de forma evidente a la costa del sur o el vertido de millones en reparar paseos que desaparecen a cada temporal”, recuerda.

En las zonas de interior los daños han sido principalmente por caídas de techos en explotaciones ganaderas, la dificultad de acceder a las explotaciones y masías y las dificultades que impone el hielo en la alimentación del ganado y los costes añadidos de calefacción y alimentación, al no poder pasturar por la nieve. En agricultura se han dado algunas heladas que las organizaciones agrarias y seguros están valorando, por lo que ha reclamado “sensibilidad” con este sector.

Playas dañadas

-Alcossebre playas y paseo afectados

-Nules: Las playas más afectadas la del Bovalar y l’Alcudia entrando agua por delante de las casetas saliendo por detrás en la primera Avenida

-Almassora: Paseo Ben-Afeli afectado, inundaciones

-Cabanes y Orpesa: playas desaparecidas. Morro de gos afectada, pasarelas destruidas.

-Vinaròs y Benicarló: las playas y caminos se han visto afectadas por los efectos del temporal. Su costa está en una clara regresión y son constantes los desprendimientos.

– Borriana: camí Serratella inundado por las olas

-Almenara: Paseo en ruinas, regresión de la playa y calles de la primera línia inundadas.

-Moncofa: según la alcaldía 20.000 euros en daños, fundamentalmente en el paseo.

-Peníscola: avenida Papa Luna, inundada y con arena de las dunas desplazada. Ratlla del terme con Benicarló sin solución e inundado y con arena.

-Dènia: zona de Les Deveses muy afectada, con la playa desaparecida.

-Xàbia: playa del Arenal tragada por el mar.

-Benicàssim: playa Heliópolis tragada por el mar. Disminución clara de su longitud.

-Oliva: Aigua Blanca, arrastre de material hasta las dunas

-Tavernes de la Valldigna: desaparició de la totalidad de las playas. 

-Cullera: pérdida de arena en Marenyet, Brosquil y el Perelló. En el Dossel rotura de la tubería que abastece al Mareny de Sant Llorenç.

– Bellreguard, Piles y Guardamar playas y dunas de nuevo afectadas y enormes cantidades de arena desaparecidas desde hace meses.