Mulet: “realitzarem un seguiment de la situació de la passarel·la perquè és intolerable un retard de tants anys en una obra urgent”

MADRID, 27 de novembre de 2020

Travessar una carretera nacional per a poder accedir a una estació de tren. Aquesta situació tan surrealista en ple segle XXI es continua vivint a Calp a l’altura de l’entrada sud a la localitat. Fa uns anys, el Ministeri de Foment va aprovar l’obra, que va subcontractar a una empresa que s’ha negat a escometre els treballs. 

Davant aquesta situació, que fa que els calpins retrocedisquen un segle quan presencien a transeünts creuar a peu una nacional, hem decidit prendre cartes en l’assumpte“, ha comentat el portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Calp, Ximo Perles

En aquest sentit, el senador de la formació valencianista Carles Mulet ha visitat la vila del Penyal durant el matí de hui divendres per a entrevistar-se amb Perles i interessar-se per aquest assumpte. I no s’ ha quedat ací. Mulet ha anunciat que portarà al Senat una pregunta sobre com quedarà la construcció de la passarel·la en un futur, que ha quedat totalment en l’aire després de la negativa de l’empresa subcontractada a la seua realització. 

Com és possible que una empresa no complisca amb el signat i no hi haja cap mena de conseqüències?”, s’ ha preguntat el senador, al mateix temps que ha assegurat que realitzarà “un seguiment i preguntes sobre aquesta obra que és urgent i està incorrent en una demora intolerable”. Finalment ha mostrat la seua estupefacció davant que els usuaris del Tram es vegen obligats a travessar a peu una carretera nacional per a accedir als seus serveis. 

Mulet ha afegit que també preguntarà per la llei de Subvencions.

SEGURIDAD VIAL

Compromís llevará al Senado la no construcción de la pasarela de la N-332 en Calp 

Mulet: “realizaremos un seguimiento de la situación de la pasarela porque es intolerable un retraso de tantos años en una obra urgente”

MADRID, 27 de noviembre de 2020

Cruzar una carretera nacional para poder acceder a una estación de tren. Esta situación tan surrealista en pleno siglo XXI se sigue viviendo en Calp a la altura de la entrada sur a la localidad. Hace unos años, el Ministerio de Fomento aprobó la obra, que subcontrató a una empresa que se ha negado a acometer los trabajos. 

Una zona perillosa

Ante esta situación, que hace que los calpinos retrocedan un siglo cuando presencian a transeúntes cruzar a pie una nacional, hemos decidido tomar cartas en el asunto“, ha comentado el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Calp, Ximo Perles

En este sentido, el senador de la formación valencianista Carles Mulet ha visitado la villa del Penyal durante la mañana de hoy viernes para entrevistarse con Perles e interesarse por este asunto. Y no se ha quedado aquí. Mulet ha anunciado que llevará al Senado una pregunta sobre cómo quedará la construcción de la pasarela en un futuro, que ha quedado totalmente en el aire tras la negativa de la empresa subcontratada a su realización. “¿Cómo es posible que una empresa no cumpla con lo firmado y no haya ningún tipo de consecuencias?”, se ha preguntado el senador, al tiempo que ha asegurado que realizará “un seguimiento y preguntas sobre esta obra que es urgente y está incurriendo en una demora intolerable”. Finalmente ha mostrado su estupefacción ante que los usuarios del Tram se vean obligados a cruzar a pie una carretera nacional para acceder a sus servicios. 

Mulet ha añadido que también preguntará por la ley de Subvenciones.