El portaveu de la coalició al Senat lamenta que aquest grup duga denunciant la situació des de 2017sense que ni ajuntament ni Costes actuen. Alberto Fabra va titllar la denúncia de la coalició de fake-news. 

MADRID, 14 de noviem bre de 2020

El senador Carles Mulet ha reclamat hui al Govern conèixer “quan Costes, el Ministeri de Cultura, o qui siga, prendrà cartes en l’assumpte dels despreniments i degradació que es ve constatant en la cara Nord-est del tómbol de Peníscola”. Per a Compromís la situació és “preocupant”, tal com li han transmès des de la localitat els regidors de la coalició, que segueixen de prop l’evolució de degradació que estan constatant els afeccionats als esports nàutics i davant la relaxació municipal.

Ja en 2017 vam denunciar a la Cambra Alta la nostra preocupació pels despreniments, que van ser presos a broma, minimitzats i fins i tot titllats de fake-news pel senador i ex President, Alberto Fabra en 2018 durant el debat d’una moció sobre aquest tema. El temps ens ha donat la raó lamentablement i en la zona del Pas de la Girafa i sota la plaça del Far estan apareixent clavills i fractures en una zona que cau en enormes blocs a la mar a cada temporal”, ha explicat, per la qual cosa ha urgit “una resposta i actuació urgent”.

El senador recorda que des de novembre de 2018 hi ha aprovada pels grups de la Comissió de Transició Ecològica del Senat una moció de Compromís que va ser defensada per Jordi Navarrete, perquè l’Estat estudiara els despreniments en el penya-segat de Peníscola “sense que consten actuacions o estudis”, a pesar que la moció reclamava al Govern que realitzara en els pròxims tres mesos un estudi tecnicocientífic sobre l’estat del citat penya-segat i conèixer les actuacions necessàries per a la preservació del penya-segat que sosté part del conjunt historicoartístic.

Juan Marcos Bayarri, portaveu local, ha lamentat que “tant el Govern central com el local no hagen pres cartes en l’assumpte d’una forma més contundent per a defensar i protegir a aquest patrimoni local que tant volem amb l’interès que ho ha fet Compromís” i ha reiterat a les institucions implicades, com són l’ajuntament,  la diputació que el gestiona, Costes en tindre aquestes funcions i el Ministeri com a propietari “que actúen”.

Compromís alerta al Gobierno de la degradación del tómbolo bajo el castillo de Peñíscola y pregunta por los planes de Costas 

El portavoz de la coalición en el Senado lamenta que este grupo lleva denunciando la situación desde 2017 sin que ni ayuntamiento ni Costas actúe. Alberto Fabra tildó la denuncia de la coalición de fake-news

MADRID, 14 de noviembre de 2020

El senador Carles Mulet ha reclamado hoy al Gobierno conocer “cuándo Costas, el Ministerio de Cultura, o quien sea, tomará cartas en el asunto de los desprendimientos y degradación que se viene constatando en la cara Noreste del tómbolo de Peñíscola”. Para Compromís la situación es “preocupante”, tal y como le han transmitido desde la localidad los ediles de la coalición, que siguen de cerca la evolución de degradación que están constatando los aficionados a los deportes náuticos y ante la relajación municipal.

Ya en 2017 denunciamos en la Cámara Alta nuestra preocupación por los desprendimientos, que fueron tomados a broma, minimizados e incluso tildados de fake-news por el senador y ex President, Alberto Fabra en 2018 durante el debate de una moción al respecto. El tiempo nos ha dado la razón lamentablemente y en la zona del Pas de la Girafa y debajo de la plaza del Faro están apareciendo grietas y fracturas en una zona que cae a enormes bloques al mar a cada temporal”, ha explicado, por lo que ha urgido “una respuesta y actuación urgente”.

El senador recuerda que desde noviembre de 2018 hay aprobada por los grupos de la Comisión de Transición Ecológica del Senado una moción de Compromís que fue defendida por Jordi Navarrete, para que el Estado estudiara los desprendimientos en el acantilado de Peníscola “sin que consten actuaciones o estudios”, a pesar que la moción reclamaba al Gobierno que realizara en los próximos tres meses un estudio técnico-científico sobre el estado del citado acantilado y conocer las actuaciones necesarias para la preservación del acantilado que sostiene parte del conjunto histórico-artístico.

Juan Marcos Bayarri, portavoz local, ha lamentado que “tanto el Gobierno central como el local no hayan tomado cartas en el asunto de una forma más contundente para defender y proteger a este patrimonio local que tanto queremos con el interés que lo ha hecho Compromís” y ha reiterado a las instituciones implicadas, como son el ayuntamiento, la diputación que lo gestiona, Costas al tener estas funciones y el Ministerio como propietario “que actúen”.