La situació de les dessaladores, del patrimoni, l’absència d’accessos i eixida a l’AP-7 centraran algunes de les peticions

SAGUNT, 13 de novembre de 2020

El senador Carles Mulet ha arreplegat a Sagunt algunes de les peticions de la coalició en aquesta localitat i de la comarca a reivindicar a Madrid, principalment en matèria d’infraestructures. La situació de falta de servei de tren en el Port de Sagunt i els problemes de mobilitat d’aquest nucli com l’absència d’accessos d’entrada i eixida a l’AP-7 i la seua insonorització una vegada finalitzada la concessió, centraran algunes de les reivindicacions a realitzar a Madrid. 

Amb Emili Clemente

Per la via dels PGE o per la d’iniciatives parlamentàries tractarem de posar a Sagunt en l’agenda i ens interessarem per les seues necessitats”, ha assenyalat el senador valencianista. Entre aquestes Mulet ha citat la situació del castell, de titularitat estatal malgrat l’abandonament que pateix. “Els PGE compten amb una partida mínima d’un milió per a un castell d’aquesta magnitud i importància. Calderilla que només serveix per a pegats i manteniment, mentre trobem un recinte històric sense lavabos, amb problemes d’accessibilitat, sense que es prenguen mesures amb el teatre, inversions i sense un Pla Director i pressupost pluriennal que permeta col·locar a aquest patrimoni on es mereix”, ha indicat.

En la reunió ha participat el portaveu municipal, Quico Fernàndez i els regidors José Manuel Tarazona, Maria Asunción Moll i Josep Maria Gil, així com responsables de la comarca que han traslladat al senador les seues inquietuds. Fernàndez ha explicat que “el senador realitzarà iniciatives perquè s’invertisquen diners en les nostres infraestructures ferroviàries, en la línia amb Saragossa, on està per realitzar la inversió necessària perquè recupere l’electrificació i puga suportar majors prestacions que revertisquen en benefici dels nostres ports i ciutats, ja que ara moltes de les mercaderies es mouen via Madrid o Tarragona pel col·lapse que pateix la xarxa valenciana”. Així mateix, la coalició treballarà per a pressionar perquè el projecte d’insonorització i cubriment de les vies del tren al seu pas per la localitat, amb una solució similar a l’aplicada a Oviedo, que puga ser una realitat que revitalitze els barris de l’entorn. 

El Govern té en la seua mà aquesta classe d’actuacions i els falta voluntat amb el nostre territori, ja que a vegades parlem d’actuacions assumibles que passen per la redacció d’un pla director o l’accés nord o a l’AP-7 o al llit del riu Palància en el seu tram urbà”, ha matisat Mulet.

Finalment, el senador ha expressat el seu desig que el Govern complisca amb la moció aprovada i promoguda per Compromís al Senat i que siga l’Estat qui pague les dessaladores de Sagunt i la Plana.

El senador de Compromís Carles Mulet transmitirá al Gobierno las necesidades de Sagunt y el Camp de Morvedre

La situación de las desaladoras, del patrimonio, la ausencia de accesos y salida a la AP-7 centrarán algunas de las peticiones

SAGUNT, 13 de noviembre de 2020

El senador Carles Mulet ha recogido en Sagunt algunas de las peticiones de la coalición en esta localidad y de la comarca a reivindicar en Madrid, principalmente en materia de infraestructuras. La situación de falta de servicio de tren en el Puerto de Sagunt y problemas de movilidad de este núcleo y la ausencia de accesos de entrada y salida a la AP-7 y su insonorización una vez finalizada la concesión centrarán algunas de las reivindicaciones a realizar en Madrid. 

Por la vía de los PGE o por la de iniciativas parlamentarias trataremos de poner a Sagunt en la agenda y nos interesaremos por sus necesidades”, ha señalado el senador valencianista. Entre estas Mulet ha citado la situación del castillo, de titularidad estatal a pesar del abandono que sufre. “Los PGE cuentan con una partida mínima de un millón para un castillo de esta magnitud e importancia. Calderilla que solo sirve para parches y mantenimiento, mientras encontramos un recinto histórico sin lavabos, con problemas de accesibilidad, sin que se tomen medidas con el teatro, inversiones y sin un Plan Director y presupuesto plurianual que permita colocar a este patrimonio donde se merece”, ha indicado.

En la reunión ha participado el portavoz municipal, Quico Fernàndez y los ediles José Manuel Tarazona, Maria Asunción Moll y Josep Maria Gil, así como responsables de la comarca que han trasladado al senador sus inquietudes. Fernàndez ha explicado que “el senador realizará iniciativas para que se invierta dinero en nuestras infraestructuras ferroviarias, en la línea con Zaragoza, donde está por realizar la inversión necesaria para que recupere la electrificación y pueda soportar mayores prestaciones que reviertan en beneficio de nuestros puertos y ciudades, ya que ahora muchas de las mercaderías se mueven vía Madrid o Tarragona por el colapso que sufre la red valenciana”. Asimismo, la coalición trabajará para presionar para que el proyecto de insonorización y cubrición de las vías del tren a su paso por la localidad, con una solución similar a la aplicada en Oviedo para conectar, pueda ser una realidad que revitalice los barrios del entorno. 

El Gobierno tiene en su mano esta clase de actuaciones y les falta voluntad con nuestro territorio, ya que en ocasiones hablamos de actuaciones asumibles que pasan por la redacción de un plan director o el acceso norte o a la AP-7 o al lecho del río Palancia en su tramo urbano”, ha matizado Mulet.

Finalmente, el senador ha expresado su deseo que el Gobierno cumpla con la moción aprobada y promovida por Compromís en el Senado y que sea el Estado quien pague las desaladoras de Sagunt y la Plana.