PLAGUES CITRICULTURA

Reclamen que el Ministeri es pose a la feina després de mesos sense que l’administració valenciana estiga obtenint resposta a les demandes una vegada prohibida la lluita química

MADRID, 28 de setembre de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha traslladat a la Comissió d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Senat una moció per al seu debat aquesta mateixa setmana sobre la plaga Delottococcus aberiae, o“cotonet de Sud-àfrica”, davant els notables danys que s’estàn detectant en les collites de cítrics produïts per aquesta plaga que s’estén amb rapidesa i afecta territoris de Castelló i València principalment però que pot acabar afectant a tota la citricultura espanyola en poc temps.

Mulet ha recordat com no existia en la Península abans de 2009 aquesta plaga, que va accedir via la importació de cítricos de Sudáfrica sense que els controls estatals en els ports la detectaren. Aquest control d’entrada en frontera és competència estatal, ja que la inspecció fitopatológica en l’Estat espanyol correspon al Ministeri d’Agricultura que va fallar una vegada més. “Aquest desinterès dels nostres ministres i comissaris europeus pel que ocorre en territori valencià i la seua economia ens han dut una vegada més a una situació límit i molt delicada, que està provocant serioses pèrdues en un sector ja molt afectat per l’arribada de cítrics de tercers països amb els quals competeixen en desigualtat, en estar aquests tractats amb productes químics prohibits a Europa i que, malgrat tot, són comercialitzats, afonant la producció comunitària”, ha indicat. 

Des de Compromís recorden com les peticions de la Conselleria d’Agricultura de mesures urgents per a aquest problema després de la prohibició en els mercats europeus de plaguicides que eren efectius en el seu control, han rebut el silenci per resposta i com no va ser fins a febrer d’enguany quan van autoritzar la solta massiva del parasitoide Anagyrus aberiae, que s’ha demostrat eficaç amb la lluita contra aquesta plaga.

La moció reclama a més davant la virulència que està demostrant, una major dotació econòmica per a la sanitat vegetal, establir un pressupost per a ajudar als perjudicats per aquesta plaga i per a mantenir i construir insectaris per a criar l’ Anagyrus aberiaeparasitoide que combat la plaga, així com  subvencionar la compra per al trampeig massiu amb feromones. 

Finalment exigeix als partits que configuren el Govern “que exercisquen la necessària pressió per a l’augment del control en els ports i aeroports, de productes hortofructícoles tant en els estatals com en els europeus, principalment el de Rotterdam, pel qual entren els majors volums de cítrics sud-africans”.

PLAGAS CITRICULTURA

Compromís pedirá en la Comisión de Agricultura del Senado adoptar medidas de calado ante los daños del ‘Cotonet’ de Sudáfrica en los cítricos

Apremian a que el Ministerio se ponga manos a la obra tras meses sin que la administración valenciana esté obteniendo respuesta a las demandas una vez prohibida la lucha química

MADRID, 28 de septiembre de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha trasladado a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado una moción para su debate esta misma semana sobre la plaga Delottococcus aberiae, o“cotonet de Sudáfrica”, ante los notables daños que se están detectando en las cosechas de cítricos producidos por esta plaga que se extiende con rapidez y afecta territorios de Castelló y València principalmente pero que puede acabar afectando a toda la citricultura española en poco tiempo.

Mulet ha recordado como no existía en la Península antes de 2009 esta plaga, que accedió vía la importación de cítricos de Sudáfrica sin que los controles estatales en los puertos la detectaran. Este control de entrada en frontera es competencia estatal, ya que la inspección fitopatológica en el Estado español corresponde al Ministerio de Agricultura que falló una vez más. “Este desinterés de nuestros ministros y comisarios europeos por lo que ocurre en territorio valenciano y su economía nos han llevado una vez más a una situación límite y muy delicada, que está provocando serias pérdidas en un sector ya muy afectado por la llegada de cítricos de terceros países con los que compiten en desigualdad, al estar estos tratados con productos químicos prohibidos en Europa y que, a pesar de todo, son comercializados, hundiendo la producción comunitaria”, ha indicado. 

Desde Compromís recuerdan como las peticiones de la Conselleria de Agricultura de medidas urgentes para este problema tras la prohibición en los mercados europeos de plaguicidas que eran efectivos en su control, han recibido el silencio por respuesta y cómo no fue hasta febrero de este año cuando autorizaron la suelta masiva del parasitoide Anagyrus aberiae, que se ha demostrado eficaz con la lucha contra esta plaga.

La moción reclama además ante la virulencia que está demostrando, una mayor dotación económica para la sanidad vegetal, establecer un presupuesto para ayudar a los perjudicados por esta plaga y para mantener y construir insectarios para criar el Anagyrus, parasitoide que combate la plaga, así como subvencionar la compra para el trampeo masivo con feromonas. Finalmente exige a los partidos que configuran el Gobierno “que ejerzan la necesaria presión para el aumento del control en los puertos y aeropuertos, de productos hortofrutícolas tanto en los estatales como en los europeos, principalmente el de Rotterdam, por el que entran los mayores volúmenes de cítricos sudafricanos”.

https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=42259