L’escassetat de recursos ha exclòs a la IGP Vins de Castelló i solament s’ha pogut atendre nivell valencià en les seues D.O del vi al 51,56% de les peticions en destil·lació per crisi, 44,31% en magatzematge i al 43% en collita en verd.

Castelló, a 21 de juliol de 2020. El Portaveu de Compromís a Senat, Carles Mulet, ha presentat hui una petició al Govern perquè Govern demane a la Unió Europea incrementar els fons per a ajudar al sector vitivinícola per a atendre també d’aquesta manera a les IGP del vi com és el cas de la IGP vins de Castelló, així com implementar per part del Ministeri d’Agricultura amb recursos propis per a tal fi per al sector exclòs.

Mulet ha exposat en la seua iniciativa que “ La Comunitat Autònoma Valenciana és la quarta quant a producció de vi de tot l’Estat. Aquest sector ha patit, com pràcticament tots, els efectes de la crisi de la COVID19.
El Consell de Ministres ha aprovat recentment , a proposta del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, un paquet de mesures extraordinàries per al sector del vi, que bàsicament se centra en redirigir els fons europeus dels programes del sector del vi no gastats a causa dels canvis produïts per la COVID, fons que de manera ordinària van destinats a cellers, promoció, subproductes, aquest programa genera borses de diners, mitjançant un programa centralitzat, comptant, amb un 100% de finançament amb fons europeus”
Per a Compromís “ Aquestes mesures, per tant, són, destinar els fons europeus ordinaris que no es gastaran durant 2020 en matèria vitícola, destinar-los a mesures extraordinàries en tres línia, collites en verd (destinats solament a les Denominacions d’Origen ( D.O.)), destil·lació de crisi (destinades a D.O. i no D.O.) i emmagatzematge privat (D.O. i Identificacions Geogràfiques Protegides ( IGP) .

Per tant, bones parts d’aquestes ajudes a la collita en verd han anat orientades solament a les Denominacions d’Origen en totes les CCAA, deixant fora a les Identificacions Geogràfiques Protegides ( que únicament han pogut optar a les ajudes destil·lació o emmagatzematge) , ja que els fons eren molt limitats es va optar per reduir el ventall de possibles beneficiaris i es va optar per excloure aquesta última figura. Malgrat això, solament s’atindrà al 40% de les peticions de les D.O, la majoria d’elles, per tant es quedaren fora d’aquestes ajudes.
Per tot això, per a Compromís, el desitjable seria que el Ministeri implementara aquestes ajudes per a atendre les D.O i IGP excloses d’aquestes ajudes.