L’ Associació Juristes Valencians ha visitat el Senat per presentar al grup de l’Esquerra Confederal del que formem part la modificació de la Constitució que està a l’espera de tramitar-se al Congrés per recuperar la capacitat de legislar el nostre dret civil. Gràcies a Juan Añón i José Ramón Chirivella pel seu treball i per explicar als diferents grups la necessitat de recuperar els nostres drets històrics com a poble