Compromís dubta de la legalitat d’aquesta mesura, alguna cosa que ocorre en les línies amb el Maestrat, Xàtiva-Alcoi, Terol i Conca, mentre Rodalies ja està al 100% d’operativitat

Madrid, 25 de juny de 2020

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha denunciat que el Govern i en concret el Ministeri de Foment “està aprofitant la pandèmia per a carregar-se serveis públics essencials per als usuaris de tren, en deixar-los amb menor nombre de trens de mitjana distància”.

El senador ha recordat que “mentre els usuaris dels trens de rodalia han tornat a recuperar les freqüències anteriors a l’inici de la pandèmia i estat d’alarma, en les línies C-2, C-3 i C-6 la destralada al nombre de trens no s’ha recuperat”, alguna cosa que ha qualificat de “lamentable”, perquè “partien ja d’un nombre mínim de trens”.

Des de Compromís recorden que es dóna la circumstància que aquestes línies estan declarades d’Obligació de Servei Públic. “Així estan aprovades en Ordres i les seues declaracions publicades en el Butlletí Oficial de l’Estat amb unes condicions específiques a l’hora de prestar el servei, per la qual cosa no ens sembla raonable que siguen precisament les sacrificades i que s’estiga aprofitant la pandèmia per a depreciar la qualitat del servei públic”, ha afegit Mulet.

Mulet ha recollit el malestar de molts usuaris que denuncien que les freqüències per a, per exemple, anar d’Alcoi  a València no siguen útils per a ningú, perquè no pots tornar el mateix dia amb tren, “quelcom indigne i vergonyós”. Així la situació en la C-2 ha passat dels quatre trens diaris per sentit a dos al dia en l’actualitat. “Continua sent un desastre deixar al 50% els trens amb la nova normalitat, ja que en aquestes comarques tenen nuclis poblacionals d’interior molt importants com Alcoi, Cocentaina o Ontinyent” i ha recordat que a l’Alcoià , Comtat i Vall d’Albaida resideixen més de 230.000 persones, per la qual cosa el servei és “insuficient” especialment durant la pandèmia “quan més necessari que mai és mantenir la distància de seguretat, per la qual cosa el lògic haguera sigut augmentar el nombre de trens i no orientar-se sobre la base de l’ocupació que havia tingut aqueix tren sense possibilitat de tornar el mateix dia i amb la crida a evitar desplaçaments”. Finalment Mulet ha apostat per fomentar el transport públic i la seguretat en els desplaçaments, per la qual cosa ha reclamat un augment de freqüències  com en Rodalies, especialment en aquestes relacions d’interior (Terol, Conca, Alcoi) i cap al Nord (Vinaròs).

Mulet: “El Gobierno está utilizando el Covid-19 para desmantelar trenes incluidos en las OSP, algo que será letal para el servicio”

Compromís duda de la legalidad de esta medida, algo que ocurre en las líneas con el Maestrat, Xàtiva-Alcoi, Teruel y Cuenca, mientras las Cercanías ya están al 100% de operatividad

Madrid, 25 de junio de 2020

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha denunciado que el Gobierno y en concreto el Ministerio de Fomento “está aprovechando la pandemia para cargarse servicios públicos esenciales para los usuarios de tren, al dejarles con menor número de trenes de media distancia”.

El senador ha recordado que “mientras los usuarios de los trenes de cercanías han vuelto a recuperar las frecuencias anteriores al inicio de la pandemia y estado de alarma, en las líneas C-2, C-3 y C-6 el hachazo al número de trenes no se ha recuperado”, algo que ha calificado de “lamentable”, pues “partían ya de un número mínimo de trenes”.

Desde Compromís recuerdan que se da la circunstancia que estas líneas están declaradas de Obligación de Servicio Público. “Así están aprobadas en Órdenes y sus declaraciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado con unas condiciones específicas a la hora de prestar el servicio, por lo que no nos parece razonable que sean precisamente las sacrificadas y que se esté aprovechando la pandemia para depreciar la calidad del servicio público”, ha añadido Mulet.

Mulet ha recogido el malestar de muchos usuarios que denuncian que las frecuencias para, por ejemplo, ir de Alcoi a València no sean útiles para nadie, pues no puedes volver el mismo día en tren, “algo indigno y vergonzoso”. Así la situación en la C-2 ha pasado de los cuatro trenes diarios por sentido a dos al día en la actualidad. “Sigue siendo un desastre dejar al 50% los trenes con la nueva normalidad, ya que en estas comarcas tienen núcleos poblacionales de interior muy importantes como Alcoi, Cocentaina u Ontinyent” y ha recordado que en l’Alcoià, Comtat i Vall d’Albaida residen más de 230.000 personas, por lo que el servicio es “insuficiente” especialmente durante la pandemia “cuando más necesario que nunca es mantener la distancia de seguridad, por lo que lo lógico hubiese sido aumentar el número de trenes y no orientarse en base a la ocupación que había tenido ese tren sin posibilidad de volver el mismo día y con el llamamiento a evitar desplazamientos”.

Finalmente Mulet ha apostado por fomentar el transporte público y la seguridad en los desplazamientos, por lo que ha reclamado un aumento de frecuencias como en Cercanías, especialmente en estas relaciones de interior (Teruel, Cuenca, Alcoi) y hacia el Norte (Vinaròs).