Mulet (Compromís) plantejarà al nou Govern la necessitat de millorar els accessos i comunicacions de Catarroja

El senador de Compromís traslladarà les peticions del municipi des de la cambra alta en poc més de 20 dies

Madrid, 13 de novembre de 2019

El senador de designació autonòmica de Compromís, Carles Mulet, ha anunciat una sèrie d’iniciatives en matèria de comunicacions referides al municipi de Catarroja. Mulet s’ha reunit amb l’alcalde, Jesús Monzó, per abordar les principals reivindicacions a traslladar a les Corts Generals quan s’inicie la XIV legislatura a partir del dia 3 de desembre.

Una de les reivindicacions que Compromís està exigint des de les Corts Generals és una millora dels accessos al municipi per la V-31. “En primera persona hem pogut comprovar el caòtic accés i com el Govern Central està precaritzant o desmantellant el ferrocarril. Com és habitual no ens hem atrevit a vindre amb tren ja que tant la C-6 de Castelló a València, com la C-1 o C-2 que enllaça València amb Catarroja ens aboquen a retards constants. A més, l’entrada des de la V-31 és deficient”, ha explicat Mulet.

El senador valencianista ha recordat que la coalició ha exigit aquestes actuacions, davant d’uns governs de PP o el PSOE que, primer s’han oblidat de pressupostar aquestes actuacions en els pressupostos generals de l’Estat i, posteriorment, han votat tots dos en contra de les nostres esmenes quan demanaven incloure partides destinades a aquesta finalitat.

Mulet ha afirmat que la gran aposta de la coalició és vertebrar el territori mitjançant el transport públic “el que xoca amb la política que porta el Govern Central de precaritzar el servei ferroviari, que dissuadeix els usuaris del seu ús davant els retards, avaries i anul·lacions de el servei constants sense previ avís, mentre l’administració central segueix ignorant la necessitat de finançar a l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) el que impedeix millorar les freqüències, la mobilitat de les persones, tarifes i serveis o renovar la flota de autobusos que utilitzen diàriament milers d’usuaris”.

Una altra de les reivindicacions serà millorar la integració de les vies de tren al nucli urbà o exigir a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer un manteniment continu de Barranc de Xiva. “Per fi la CHX ha començat a actuar en la llera, però demanem una actuació contínua i programada, ja que la brutícia acumulada al barranc pot afectar la seguretat en les èpoques d’avingudes de pluges i acabar al Parc Natural de l’Albufera, pel que és necessari tindre la llera en òptim estat de manteniment”, ha conclòs.

Mulet (Compromís) planteará al nuevo Gobierno la necesidad de mejorar los accesos y comunicaciones de Catarroja

El senador de Compromís trasladará las peticiones del municipio desde la Cámara Alta en poco más de 20 días

Madrid, 13 de noviembre de 2019

El senador de designación autonómica de Compromís, Carles Mulet, ha anunciado una serie de iniciativas en materia de comunicaciones referidas al municipio de Catarroja. Mulet se ha reunido con el alcalde, Jesús Monzó, para abordar las principales reivindicaciones a trasladar a las Cortes Generales cuando se inicie la XIV legislatura a partir del día 3 de diciembre.

Una de las reivindicaciones que Compromís viene exigiendo desde las Cortes Generales es una mejora de los accesos al municipio por la V-31. “En primera persona hemos podido comprobar el caótico acceso y cómo el Gobierno Central está precarizando o desmantelando el ferrocarril. Como viene siendo habitual no nos hemos atrevido a venir en tren ya que tanto la C-6 de Castelló a València, como la C-1 o C-2 que enlaza València con Catarroja nos aboca a retrasos constantes. Además, la entrada desde la V-31 es deficiente”, ha explicado Mulet.

El senador valencianista ha recordado que la coalición ha venido exigiendo estas actuaciones, ante unos gobiernos del PP o el PSOE que, primero se han olvidado de presupuestar estas actuaciones en los Presupuestos Generales del Estado y, posteriormente, han votado ambos en contra de nuestras enmiendas cuando pedían incluir partidas destinadas a tal fin.

Mulet ha afirmado que la gran apuesta de la coalición es vertebrar el territorio mediante el transporte público “lo que choca con la política que lleva el Gobierno Central de precarizar el servicio ferroviario, que disuade a los usuarios de su uso ante los retrasos, averías y anulaciones del servicio constantes sin previo aviso, mientras la administración central sigue ignorando la necesidad de financiar a la Autoridad del Transporte Metropolitano de València (ATMV) lo que impide mejorar las frecuencias, la movilidad de las personas, tarifas y servicios o renovar la flota de autobuses que utilizan a diario miles de usuarios”.

Otra de las reivindicaciones será mejorar la integración de las vías de tren en el casco urbano o exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar un mantenimiento continuo del Barranc de Xiva. “Por fin la CHJ ha empezado a actuar en el cauce, pero pedimos una actuación continua y programada, ya que la suciedad acumulada en el barranco puede afectar a la seguridad en las épocas de avenidas de lluvias y acabar en el Parque Natural de l’Albufera, por lo que es necesario tener el cauce en óptimo estado de mantenimiento”, ha concluido.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *