Carles Mulet i Pau Ferrando ofereixen a l’equip de govern tota la col•laboració en les institucions on està representada la coalició

Cinctorres, 14  d’octubre de 2019.

El diputat provincial de Promoció Econòmica, Ocupació i Internacionalització, Pau Ferrando i el senador de designació autonòmica, Carles Mulet, han visitat el municipi de Cinctorres (Els Ports) i s’han reunit amb la seua alcaldessa, Mireia Mestrei la resta de l’equip de govern independent.

Els representants de Compromís han oferit a l’equip de govern tota la col•laboració de la coalició en aquelles institucions on s’està present, començant per la Diputació o la Generalitat, on es governa, com en les Corts Generals on es té veu tant al Senat com al Congrés.

Compromís ha recollit les inquietuds municipals davant el repartiment de les compensacions per les noves actuacions del Pla eòlic i les problemàtiques per les esteses elèctriques per l’afecció a zona LIC i Zepa referent a la protecció d’aus.

També s’ha constatat la necessitat de reforçar i ajudar als ajuntaments xicotets per ser l’administració més propera al ciutadà i on la manca de personal i pressupost, dificulta molt el dia a dia, el que obliga el personal a fer faenes que sovint transcendeixen de les seues funcions.

Des de Compromís es traslladarà a Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives la consulta per saber els motius pels quals des de fa temps es va abandonar el projecte de residencia de gent gran de la localitat, un edifici que va fer l’ajuntament i mai va entrar en ús. Igualment es preguntarà per la possibilitat de rellançar el polígon industrial del municipi.

Pau Ferrando ha explicat les apostes de la Diputació per apropar als municipis de l’interior la formació i empredurisme. “La nostra aposta”, ha dit Ferrando “és assentar la població en els pobles del nostre interior que han patit durant dècades l’abandonament de les institucions i han patit un despoblament i envelliment poblacional preocupant. Cal revertir esta situació i revitalitzar el nostre territori”.

Carles Mulet ha reiterat que la lluita contra el despoblament està en l’agenda de Compromís “com prioritari, per això estem recorrent els pobles que no ixen en l’agenda dels partits tradicionals perquè numèricament no aporten vots. Nosaltres no busquem vots, busquem fer útils les institucions on estem i intentar aportar solucions als problemas del territori”.

REUNIÓN DE COLABORACIÓN

Compromís visita el Ayuntamiento de Cinctorres para conocer las necesidades del municipio

Carles Mulet y Pau Ferrando ofrecen al equipo de gobierno toda la colaboración en las instituciones donde está representada la coalición

Cinctorres, 14 de octubre de 2019

El diputado provincial de Promoción Económica, Empleo y Internacionalización, Pau Ferrando y el senador de designación autonómica, Carles Mulet, han visitado el municipio de Cinctorres (Els Ports) y se han reunido con su alcaldesa, Mireia Mestre y el resto del equipo de gobierno independiente.

Los representantes de Compromís han ofrecido al equipo de gobierno toda la colaboración de la coalición en aquellas instituciones donde está presente, empezando por la Diputación o la Generalitat, donde se gobierna, como en las Cortes Generales donde se tiene voz tanto en el Senado como en el Congreso.

Compromís ha recogido las inquietudes municipales ante el reparto de las compensaciones por las nuevas actuaciones del Plan eólico y las problemáticas por los tendidos eléctricos por la afección a zona LIC y Zepa referente a la protección de aves.

También se ha constatado la necesidad de reforzar y ayudar a los ayuntamientos pequeños para ser la administración más cercana al ciudadano y donde la falta de personal y presupuesto, dificulta mucho el día a día, lo que obliga al personal a realizar trabajos que a menudo trascienden de sus funciones.

Desde Compromís se trasladará a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas la consulta para saber los motivos por los que desde hace tiempo se abandonó el proyecto de residencia de ancianos de la localidad, un edificio que hizo el ayuntamiento y nunca entró en uso. Igualmente se preguntará por la posibilidad de relanzar el polígono industrial del municipio.

Pau Ferrando ha explicado las apuestas de la Diputación para acercar a los municipios del interior la formación y emprendedurismo. “Nuestra apuesta“, ha dicho Ferrando “es asentar la población en los pueblos de nuestro interior que han sufrido durante décadas el abandono de las instituciones y han sufrido un despoblamiento y envejecimiento poblacional preocupante. Hay que revertir esta situación y revitalizar nuestro territorio“.

Carles Mulet reiteró que la lucha contra la despoblación está en la agenda de Compromiso “como prioritario, por eso estamos recorriendo los pueblos que no salen en la agenda de los partidos tradicionales porque numéricamente no aportan votos. Nosotros no buscamos votos, buscamos hacer útiles las instituciones donde estamos e intentar aportar soluciones a los problemas del territorio“.