Mulet censura que el Govern no es comprometa a res en matèria de finançament autonòmic

“La ministra ha menyspreat la proposta llançada de préstecs de l’ICO al 0% d’interès per a les CCAA”, ha indicat Carles Mulet

Madrid, 10 setembre 2019

El senador Carles Muletha criticat aquesta vesprada que el Govern seguisca en la indefinició a l’hora d’abonar els diners que es deuen a les comunitats autònomes. “A la pregunta ben clara sobre les fórmules per accelerar el pagament a les comunitats ofereixen silenci com a resposta, amagant-se darrere de l’escut d’estar en funcions i arribant a reclamar un suport a les formacions si volen veure els pagaments, cosa censurable i xantatgista que, damunt, no ve recolzat de mesures serioses com seria desvincular els pagaments i bestretes a compte dels pressupostos generals de l’Estat o de que existisca o no majoria al Govern. Ja sabem el valor de les seues promeses”, ha afegit Mulet.

El representant de Compromís ha retret a la titular d’Hisenda, María Jesús Monteroque estiguen retenint els diners de les autonomies “quan diuen tindre amb una fórmula per fer-ho abans del 15 de desembre, mentre segueixen sense convocar el Consell de Política Fiscal i Financera i quan es gasten milers de milions en tancs. La nostra gent, la nostra sanitat o serveis socials no poden esperar. Diuen que estan en funcions però estan fent una funció amb mals actors, mal guió i decorat. Fan pena”, ha declarat Mulet.

El representant territorial ha reiterat la proposta d’habilitar a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) préstecs al 0% d’interès per a les comunitats autònomes amb necessitats de liquiditat, davant el bloqueig que pateixen per part del Govern central per la congelació de les bestretes i els ingressos a compte que segueixen sense transferir.

El representant valencià ha mostrat un cartell per reclamar a la ministra el pagament de les quantitats que es deuen, just en el dia en què el president valencià, Ximo Puig, una reunió que finalment s’ha cancel·lat. “Amb aquest joc de lletres volíem fer-los veure que estem igual que amb el PP i que seguirem reclamant els diners que correspon als valencians, ja que la nostra situació és sagnant i portem anys de maltractament, el que ens empobreix i perjudica la qualitat de vida i competitivitat de la nostra autonomia”, ha etzibat.

Silenci davant la proposta de Compromís

Mulet ha reiterat la proposta que el Govern habilite a través de l’Institut de Crèdit Oficial préstecs al 0% d’interès per a les comunitats autònomes amb necessitats de liquiditat, davant el bloqueig que pateixen per part del Govern central per la congelació de les bestretes i els ingressos a compte que segueixen sense transferir. “Considerem que és una via ràpida i legal per atendre les necessitats més urgents, ja que no es poden demanar retallades a les autonomies especialment maltractades i fer-les esperar durant mesos, mentre altres es poden permetre el luxe de fer rebaixes fiscals i assistir impassibles a la degradació dels serveis públics, com si res passara”, ha remarcat.

El representant de Compromís, ha recordat que “seguirem recordant fins a la sacietat al partit socialista, amb qui governem al País Valencià pel que és coneixedor de la situació que es viu, perquè pateix en pròpia pell com d’inapropiat és l’actual sistema, que penalitza als nostres ciutadans i empitjora la seua qualitat de vida i serveis que rep”, ha conclòs.


Mulet censura que el Gobierno no se comprometa a nada en materia de financiación autonómica

“La ministra ha ninguneado la propuesta lanzada de préstamos del ICO al 0% de interés para las CCAA”, ha indicado Mulet

Madrid,10 de septiembre de 2019

El senador Carles Mulet ha criticado esta tarde que el Gobierno siga en la indefinición a la hora de abonar el dinero que se adeuda a las comunidades autónomas. “A la pregunta bien clara sobre las fórmulas para acelerar el pago a las comunidades ofrecen silencio como respuesta, escondiéndose tras el escudo de estar en funciones y llegando a reclamar un apoyo a las formaciones si quieren ver los pagos, algo censurable y chantajista que encima no viene apoyado de medidas serias como sería desvincular los pagos y anticipos a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado o de que exista o no mayoría en el Gobierno. Ya sabemos el valor de sus promesas”, ha agregado Mulet.

El representante de Compromís ha reprochado a la titular de Hacienda, María Jesús Monteroque estén reteniendo el dinero de las autonomías “cuando dicen tener con una fórmula para hacerlo antes del 15 de diciembre, mientras siguen sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera y cuando se gastan miles de millones en tanques. Nuestra gente, nuestra sanidad o servicios sociales no pueden esperar. Dicen que están en funciones pero están haciendo una función con malos actores, mal guion y decorado. Dan pena”, ha declarado Mulet.

El representante territorial ha reiterado la propuesta de habilitar a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) préstamos al 0% de interés para las comunidades autónomas con necesidades de liquidez, ante el bloqueo que sufren por parte del Gobierno central por la congelación de los anticipos y los ingresos a cuenta que siguen sin transferirse.

El representante valenciano ha mostrado un cartel para reclamar a la ministra el pago de las cantidades que se adeudan, justo en el día en el que el presidente valenciano, Ximo Puig, una reunión que finalmente se ha cancelado. “Con este juego de letras queríamos hacerles ver que estamos igual que con el PP y que seguiremos reclamando el dinero que corresponde a los valencianos, pues nuestra situación es sangrante y llevamos años de maltrato, lo que nos empobrece y perjudica la calidad de vida y competitividad de nuestra autonomía”, ha espetado.

Silencio ante la propuesta de Compromís

Mulet ha reiterado la propuesta que el Gobierno habilite a través del Instituto de Crédito oficial préstamos al 0% de interés para las comunidades autónomas con necesidades de liquidez, ante el bloqueo que sufren por parte del Gobierno central por la congelación de los anticipos y los ingresos a cuenta que siguen sin transferirse. “Consideramos que es una vía rápida y legal para atender las necesidades más urgentes, pues no se puede pedir recortes a las autonomías especialmente maltratadas y hacerlas esperar durante meses, mientras otras se pueden permitir el lujo de hacer rebajas fiscales y asistir impasibles a la degradación de los servicios públicos como si nada pasara”, ha remarcado.

El representante de Compromís, ha recordado que “seguiremos recordándolo hasta la saciedad al partido socialista, con quien gobernamos en el País Valenciano por lo que es conocedor de la situación que se vive, porque sufre en sus propias carnes lo inapropiado del actual sistema, que penaliza a nuestros ciudadanos y empeora su calidad de vida y servicios que recibe”, ha concluido.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *