Compromís pregunta a Sánchez si defensarà davant les institucions europees el futur de l’agricultura valenciana

La coalició va liderar al Senat iniciatives de defensa, protecció i modernització del sector que ni els governs de PP ni de PSOE han materialitzat

València, 9 de juliol de 2019

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha formalitzat hui una pregunta dirigida al Govern en funcions per conèixer si el futur Executiu va a defensar l’agricultura valenciana o si, per contra, seguirà sent una moneda de canvi en les negociacions amb Europa.

L’agricultura valenciana ha patit en els últims anys un seriós revés com a conseqüència dels tractats europeus que han perjudicat la rendibilitat en els mercats durant bona part de la temporada, els seus preus i sortida de la producció amb la insensibilitat de l’administració estatal, amb competències en aquesta matèria“, ha indicat Mulet. També s’ha vist afectada per l’arribada de problemes sanitaris previsibles com a conseqüència del descontrol existent en les fronteres pel moviment de vegetals (Xylella fastidiosai altres plagues del camp …) “que aquesta coalició ha vingut denunciant en les institucions de l’Estat, en comissions , intervencions o amb iniciatives de tot tipus, que han comptat amb la indiferència dels últims governs de PP i PSOE“.

Mulet ha recordat com en l’anterior legislatura es van veure justificacions bastant lamentables per part del ministre d’Agricultura, Luis Planas, que va eludir en tot moment plantejar mesures preventives davant d’Europa (com reclamar l’aplicació de la Clàusula de Salvaguarda) davant els nocius efectes per a la nostra agricultura de l’Acord europeu amb els països africans, “demostrant una preocupant manca de cura, tot i el càrrec que ocupa“.

En l’actualitat la realitat torna a colpejar al sector agroalimentari valencià, molt tocat després de l’acord amb els països de la SADC -per al que no s’han adoptat mesures de protecció de cap tipus-, amb l’Acord Comercial UE-Mercosur, “que posa de nou en perill sectors com el de l’arròs, o de la citricultura del nostre país“, que es veuran afectats per nous desequilibris i greuges mediambientals, de bones pràctiques i perills per l’entrada de produccions amb un menor control fitosanitari i sobre la salut per la falta de reciprocitat.

Compromís afirma que “les recents decisions en matèria exterior han perjudicat el sector exportador agrari valencià sense que haja existit un exercici de defensa de les cooperatives, estructures, eleccions al camp, estudi de les necessitats de cara als processos de negociació de la futura PAC, o l’execució dels mandats aprovats per les cambres en l’anterior legislatura” amb vista a exigir la clàusula de salvaguarda per als cítrics o una campanya de promoció de la citricultura, propostes de Compromís.

Compromís pregunta a Sánchez si defenderá ante las instituciones europeas el futuro de la agricultura valenciana

La coalición lideró en el Senado iniciativas de defensa, protección y modernización del sector que ni los gobiernos de PP ni de PSOE han materializado

València, 9 de julio de 2019

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha formalizado una pregunta dirigida al Gobierno en funciones para conocer si el futuro Ejecutivo va a defender a la agricultura valenciana o si por el contrario va a seguir siendo una moneda de cambio en las negociaciones con Europa.

La agricultura valenciana ha sufrido en los últimos años un serio revés como consecuencia de los tratados europeos que han perjudicado su rentabilidad en los mercados durante buena parte de la temporada, sus precios y salida de la producción con la insensibilidad de la administración estatal, con competencias en esta materia”, ha indicado Mulet. También se ha visto afectada por la llegada de problemas sanitarios previsibles como consecuencia del descontrol existente en las fronteras por el movimiento de vegetales (xylella fastidiosay otras plagas del campo…) “que esta coalición ha venido denunciando en las instituciones del Estado, en comisiones, intervenciones o con iniciativas de todo tipo, que han contado con la indiferencia de los últimos gobiernos de PP y PSOE”.

Mulet ha recordado como en la anterior legislatura se vieron justificaciones bastante lamentables por parte del ministro de Agricultura, Luis Planas, que eludió en todo momento plantear medidas preventivas ante Europa (como reclamar la aplicación de la Cláusula de Salvaguardia) ante los nocivos efectos para nuestra agricultura del Acuerdo europeo con los países africanos, “demostrando una preocupante falta de celo, a pesar del cargo que ocupa”.

En la actualidad la realidad vuelve a golpear al sector agroalimentario valenciano, muy tocado tras al acuerdo con los países de la SADC -para el que no se han adoptado medidas de protección de ningún tipo-, con el Acuerdo Comercial UE-Mercosur, “que pone de nuevo en peligro sectores como el del arroz, o de la citricultura de nuestro país”, que se verán afectados por nuevos desequilibrios y agravios medioambientales, de buenas prácticas y peligros por la entrada de producciones con un menor control fitosanitario y sobre la salud por la falta de reciprocidad.

Compromís afirma que “las recientes decisiones en materia exterior han perjudicado el sector exportador agrario valenciano sin que haya existido un ejercicio de defensa de las cooperativas, estructuras, elecciones en el campo, estudio de las necesidades de cara a los procesos de negociación de la futura PAC, o la ejecución de los mandatos aprobados por las cámaras en la anterior legislatura” de cara a exigir la cláusula de salvaguardia para los cítricos o una campaña de promoción de la citricultura, propuestas de Compromís.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *