Compromís presentarà un projecte de llei per al Reconeixement de les Víctimes del Franquisme i la Memòria Democràtica a la propera legislatura

Carles Mulet promourà la nova iniciativa tan aviat es constituisca la cambra i inclourà els principis de ‘memòria, dignitat, justícia i veritat’ per reparar els drets dels reprimits

Madrid 14 d’abril de 2019

El senador territorial i portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha assenyalat hui que registrarà, tan prompte es constituisca el nou Senat, un Projecte de Llei de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Franquisme i de la Memòria Democràtica de l’Estat espanyol. La proposta buscarà recuperar la memòria històrica, la defensa de la Democràcia i acabar amb la impunitat dels crims franquistes i les manifestacions que perviuen a Espanya 40 anys després d’iniciada la Democràcia, davant la indiferència dels diferents governs.

La proposta legislativa reivindicarà el dret irrenunciable de les víctimes del franquisme a la Veritat, la Justícia i la Reparació, tant material com simbòlica, tal com estableixen els organismes internacionals de Drets Humans i el Dret penal internacional. Carles Mulet ha indicat que confia que els representants a la cambra alta entenguen de la necessitat de donar carpetada al franquisme i obrir un període més pròsper en què es faça justícia d’una vegada “i puguem trencar amb un franquisme que va viciar la transició” .

L’avantprojecte proposa anul·lar els consells de guerra sumaríssims i les corresponents sentències instruïdes pel règim franquista per arbitraris i il·legals, adoptant el rescabalament a les víctimes, així com la reconstrucció dels arxius penals i judicials afectats. També mesures per rehabilitar a les víctimes i les seues famílies i comptar amb el reconeixement de víctimes del franquisme. També regula la desaparició forçosa, crea un Cens de Memòria Democràtica amb informació de desapareguts i víctimes de la Guerra Civil i el franquisme amb les circumstàncies de cada cas; un mapa de fosses, la investigació per localitzar els enterraments, establir metodologies d’investigacions, compilar testimonis orals de forma urgent de víctimes i testimonis directes així com un protocol d’exhumacions i la seua planificació, amb els fons necessaris en els Pressupostos Generals de l’Estat.

Compromís presentará un Proyecto de Ley para el Reconocimiento de las Víctimas del Franquismo y la Memoria Democrática en la próxima legislatura

Carles Mulet promoverá la nueva iniciativa tan pronto se constituya la cámara e incluirá los principios de ‘memoria, dignidad, justicia y verdad’ para reparar los derechos de los reprimidos

Madrid, 14 de abril de 2019

El senador territorial y portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha señalado hoy que registrará, tan pronto se constituya el nuevo Senado, un Proyecto de Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Franquismo y de la Memoria Democrática del Estado español. La propuesta buscará recuperar la memoria histórica, la defensa de la Democracia y acabar con la impunidad de los crímenes franquistas y las manifestaciones que perviven en España 40 años después de iniciada la Democracia ante la indiferencia de los distintos gobiernos.

La propuesta legislativa reivindicará el Derecho irrenunciable de las víctimas del franquismo a la Verdad, la Justicia y la Reparación, tanto material como simbólica, tal y como establecen los organismos internacionales de Derechos Humanos y el Derecho penal internacional. Carles Mulet ha indicado que confía en que los representantes en la Cámara Alta entiendan de la necesidad de dar carpetazo al franquismo y abrir un período más próspero en el que se haga justicia de una vez “y podamos romper con un franquismo que vició la transición”.

El Anteproyecto propone anular los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias instruidas por el régimen franquista por arbitrarios e ilegales, adoptando el resarcimiento a las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados. También medidas para rehabilitar a las víctimas y sus familias y contar con el reconocimiento de víctimas del franquismo. También regula la desaparición forzosa, crea un Censo de Memoria Democrática con información de desaparecidos y víctimas de la Guerra Civil y el franquismo con las circunstancias de cada caso; un mapa de fosas, la investigación para localizar los enterramientos, establecer metodologías de investigaciones, compilar testimonios orales de forma urgente de víctimas y testigos directos así como un protocolo de exhumaciones y su planificación, con fondos necesarios para ello en los Presupuestos Generales del Estado.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *