Vergonyosa resposta del Govern a Compromís que li reclama conèixer per què no bonifica l’Ap-7 en territori valencià

El Govern diu ara, després d’haver-les anunciat a l’agost, que “estan en funció dels estudis tècnics pertinents i disponibilitats pressupostàries”

Madrid, 5 de març de 2019
El Govern ha contestat a Compromís amb una nova vergonyosa resposta, el que demostra la falta de serietat i rigor en l’àrea de Foment, que dirigeix ​​el valencià José Luís Ábalos. El portaveu de la coalició i senador territorial, Carles Mulet, es va interessar pels motius pels quals “no s’apliquen al territori valencià les bonificacions al trànsit pesat que s’apliquen per a Catalunya”. La resposta va ser que “s’estava treballant per ampliar de Peníscola a Torreblanca”, això són uns pocs quilòmetres, deixant la resta de la geografia sotmesa als habituals i cars peatges per circular amb més seguretat que per les vies convencionals.

Però Mulet va insistir tornant a preguntar pels motius pels quals el Govern no va aplicar les bonificacions en l’Ap-7 al mateix temps que a Catalunya, els motius pels quals només s’aplicaran les bonificacions fins a Torreblanca i per conèixer per què no tracta igual el Govern a País Valencià que a Catalunya.

“Per a més desconcert, tot i haver dit Ábalos que al febrer s’estarien aplicant les bonificacions, veiem com ni a Torreblanca ni en qualsevol altre lloc i ens indiquen amb una breu i fugissera resposta que l’elecció dels trams està en funció dels estudis tècnics pertinents i disponibilitats pressupostàries”, resposta que “ens deixa perplexos per la poca paraula del ministre que acaba la legislatura sense aplicar res en territori valencià, ni una sola bonificació ja que la de Peníscola fins a Catalunya va ser desenvolupada pel Govern popular”, ha censurat.

El senador ha retret la falta de valentia i de paraula d’Ábalos o el seu departament, que tot i haver declarat que no es renovaria la concessió, sempre han fugit d’aclarir quin serà el futur dels actuals vials de pagament quan està en augment la pressió d’empreses concessionàries per fer-se amb la gestió de les vies de pagament mitjançant fórmules com l’eurovinyeta. “En les pròximes eleccions tot això estarà en joc, de manera que anem a esforçar-nos de nou per ser decisius i visibilitzar les injustícies que es fan sobre les persones i els multimilionaris beneficis que obtenen determinades empreses que parasiten al sector públic”, ha conclòs.

ap7 r ap7


Vergonzosa respuesta del Gobierno a Compromís que le reclama conocer por qué no bonifica la Ap-7 en territorio valenciano

El Gobierno dice ahora, después de haberlas anunciado en agosto, que “están en función de los estudios técnicos pertinentes y disponibilidades presupuestarias”

Madrid, 5 de marzo de 2019
El Gobierno ha contestado a Compromís con una nueva vergonzosa respuesta, lo que demuestra la falta de seriedad y rigor en el área de Fomento, que dirige el valenciano José Luís Ábalos. El portavoz de la coalición y senador territorial, Carles Mulet, se interesó por los motivos por los que “no se aplican en el territorio valenciano las bonificaciones al tráfico pesado que se aplican para Cataluña”. La respuesta fue que “se estaba trabajando para ampliarlas de Peñíscola a Torreblanca”, esto son unos pocos kilómetros, dejando el resto de la geografía sometida a los habituales y caros peajes por circular con mayor seguridad que por las vías convencionales.

Pero Mulet insistió volviendo a preguntar por los motivos por los que el Gobierno no aplicó las bonificaciones en la Ap-7 al mismo tiempo que en Cataluña, los motivos por los que sólo se aplicarán las bonificaciones hasta Torreblanca y para conocer por qué no trata igual el Gobierno al País Valenciano que a Cataluña.

“Para mayor desconcierto, a pesar de haber dicho Ábalos que en febrero se estarían aplicando las bonificaciones, vemos como ni en Torreblanca ni en cualquier otro sitio y nos indican con una escueta y huidiza respuesta que la elección de los tramos está en función de los estudios técnicos pertinentes y disponibilidades presupuestarias”, respuesta que “nos deja perplejos por la poca palabra del ministro que acaba la legislatura sin aplicar nada en territorio valenciano, ni una sola bonificación ya que la de Peñíscola hasta Cataluña fue desarrollada por el Gobierno popular”, ha censurado.

El senador ha reprochado la falta de valentía y de palabra de Ábalos o su departamento, que a pesar de haber declarado que no se renovaría la concesión, siempre han huido de clarificar cual va a ser el futuro de los actuales viales de pago cuando está en aumento la presión de empresas concesionarias para hacerse con la gestión de las vías de pago mediante fórmulas como la euroviñeta. “En las próximas elecciones todo esto estará en juego, por lo que vamos a emplearnos de nuevo para ser decisivos y visibilizar las injusticias que se hacen sobre las personas y los multimillonarios beneficios que obtienen determinadas empresas que parasitan al sector público”, ha concluido.

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *