La moció de Compromís aprovada al Senat exigeix recuperar i pressupostar les actuacions antirriades al País Valencià

La coalició ha criticat la deixadesa de funcions de les confederacions, el que ha causat danys en infraestructures agrícoles i inundacions en poblacions i ha reclamat que siguen elles les que reparen els constants i reiterats danys

Madrid, 13 desembre 2018

La Comissió de Transició Ecològica ha aprovat, amb l’abstenció del PSOE, instar el Govern a recuperar les actuacions pendents d’executar en territori valencià i, de forma urgent, aquelles cancel·lades per Acuamed des de 2007 i que comptaven amb la tramitació administrativa realitzada en el termini més breu possible, atenent els més prioritaris, on segueixen existint perills per a la població i a aquells en els quals serien evitables nous danys materials i afeccions econòmiques per als ajuntaments. La moció la va plantejar Compromís com a conseqüència dels dos episodis de gota freda d’octubre i novembre que van causar danys quantiosos en municipis de les tres províncies, on es va assenyalar en nombrosos casos a la inacció de les confederacions.

A diferència d’anteriors demandes, ara el PP ha decidit sense ruboritzar donar suport a aquestes peticions i el PSOE ha hagut de fer malabarisme per culpar al món i exculpar les confederacions, quan els seus ajuntaments saben que no és així, que no hi ha pressupost per a actuacions en rius i barrancs i que ofereixen una imatge deplorable i com, tant ells com el PP van rebutjar les esmenes als PGE de 2017 i 2018 per recuperar molts projectes que ja es van tramitar fa una dècada“, ha indicat el representant de Compromís, Jordi Navarrete.

La moció planteja que, “transitòriament, i mentre no s’executen aquestes obres, implicar les confederacions hidrogràfiques perquè, amb càrrec a fons permanents, reparin els danys materials provocats pel mal estat i manteniment dels rius i barrancs dels municipis afectats per les presents pluges al territori valencià i en qualsevol altre“.

Per Navarrete és de celebrar el canvi de postura dels populars davant la falta de pols polític i fons que ha tingut en els darrers anys la gestió del risc d’inundacions i la congelació dels projectes “que ha provocat riscos, inundacions, tensió, destrosses en platges, infraestructures i cultius que es repeteixen en ocasions fins a dues o tres vegades cada temporada en un territori que compta amb 136 municipis en risc d’inundació i amb un Pla antirriades al calaix“. La moció de Compromís ha comptat amb el suport d’ERC, Units Podem i PP.

Finalment Navarrete ha retret al Govern les dificultats perquè els municipis puguen acollir-se a les subvencions per a les obres de reparació i restitució de danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les entitats locals, que preveu el Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener, convocades per resolució de 16 de novembre de 2017. En aquest sentit la coalició farà en el pròxim Ple una pregunta oral al Govern pels greus problemes que ha generat amb l’alteració a meitat de la tramitació de la convocatòria canvis substancials, que impediran a molts ajuntaments realitzar actuacions extraordinàries i poder aportar el 50% de l’import de les ajudes abans de febrer.

MOCIÓN GOTA FRÍA 

La moción de Compromís aprobada en el Senado exige recuperar y presupuestar las actuaciones antirriadas en el País Valenciano 

La coalición ha afeado la dejadez de funciones de las confederaciones, lo que ha causado daños en infraestructuras agrícolas e inundaciones en poblaciones y ha reclamado que sean ellas quienes reparen los constantes y reiterados daños

Madrid, 13 de diciembre de 2018

La Comisión de Transición Ecológica ha aprobado, con la abstención del PSOE, instar al Gobierno a recuperar las actuaciones pendientes de ejecutar en territorio valenciano y, de forma urgente, aquellas canceladas por Acuamed desde 2007 y que contaban con la tramitación administrativa realizada en el plazo más breve posible, atendiendo a los más prioritarios, donde sigan existiendo peligros para la población y a aquellos en los que serían evitables nuevos daños materiales y afecciones económicas para los ayuntamientos. La moción la planteó Compromís como consecuencia de los dos episodios de gota fría de octubre y noviembre que causaron daños cuantiosos en municipios de las tres provincias, donde se señaló en numerosos casos a la inacción de las confederaciones.

A diferencia de anteriores demandas, ahora el PP ha decidido sin ruborizarse apoyar estas peticiones y el PSOE ha tenido que hacer malabarismo para culpar al mundo y exculpar a las confederaciones, cuando sus ayuntamientos saben que no es así, que no hay presupuesto para actuaciones en ríos y barrancos y que ofrecen una imagen deplorable y como, tanto ellos como el PP rechazaron las enmiendas a los PGE de 2017 y 2018 para recuperar muchos proyectos que ya se tramitaron hace una década”, ha indicado el representante de Compromís, Jordi Navarrete.

La moción plantea que, “transitoriamente, y mientras no se ejecutan estas obras, implicar a las confederaciones hidrográficas para que, con cargo a fondos permanentes, reparen los daños materiales provocados por el mal estado y mantenimiento de los ríos y barrancos de los municipios afectados por las presentes lluvias en el territorio valenciano y en cualquier otro”.

Para Navarrete es de celebrar el cambio de postura de los populares ante la falta de pulso político y fondos que ha tenido en los últimos años la gestión del riesgo de inundaciones y la congelación de los proyectos “que ha provocado riesgos, inundaciones, tensión, destrozos en playas, infraestructuras y cultivos que se repiten en ocasiones hasta en dos o tres veces cada temporada en un territorio que cuenta con 136 municipios en riesgo de inundación y con un Plan Antirriadas en el cajón”. La moción de Compromís ha contado con el apoyo de ERC, Unidos Podemos y PP.

Por último Navarrete ha reprochado al Gobierno las dificultades para que los municipios puedan acogerse a las subvenciones para las obras de reparación y restitución de daños en infraestructuras municipales y red viaria de las entidades locales, previstas en el Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, convocadas por resolución de 16 de noviembre de 2017. En este sentido la coalición realizará en el próximo Pleno una pregunta oral al Gobierno por los graves problemas que ha generado con la alteración a mitad de la tramitación de la convocatoria cambios sustanciales, que impedirán a muchos ayuntamientos realizar actuaciones extraordinarias y poder aportar el 50% del importe de las ayudas antes de febrero.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *