L’exigència de la coalició centrarà les rodalies, el Tren de la Costa, l’alta velocitat, l’accessibilitat i el Corredor Mediterrani

MADRID, 22 DE NOVEMBRE DE 2018

Compromís ha formalitzat ja la seua moció conseqüència d’interpel·lació en la qual es reclamen inversions per a la millora de les deficiències de la xarxa ferroviària valenciana. Jordi Navarrete, senador per Castelló, ha indicat que la formació presenta aquesta moció “davant la situació de falta d’inversió, manteniment, sobrecàrrega, obsolescència i falta d’adaptació a les necessitats dels ciutadans“.

Navarrete explica que “mentre els diferents governs han prioritzat l’Alta Velocitat cap a territoris i amb trajectes de dubtosa rendibilitat, a més d’haver relegat una xarxa transeuropea com és el Corredor Mediterrani amb una suplantació de traçats prioritaris en benefici una vegada més del model radial i interessos que res tenen a veure amb els ports i exportacions de l’Arc Mediterrani, els problemes a la xarxa convencional, la que utilitzen la immensa majoria de ciutadans, no només no han millorat, sinó que han anat a pitjor“. La coalició ha recordat el caos existent en les rodalies valencianes per la mala gestió i planificació del PP “que no es va posar roig en dotar Castelló d’un pseudo-AVE que circula amb els regionals i rodalies a baixa velocitat per les seues mateixes vies; els constants retards i obres que han desesperat a milers d’usuaris i l’incompliment dels acords del Senat per transferir les competències a la Generalitat, cosa que ni PP ni PSPV han reivindicat“.

Compromís entén que la situació de les línies C-2 i C-3 i l’existent entre Xàtiva i Alcoi no pot esperar més, de manera que cal un Pla de Xoc per a les rodalies i la millora del finançament de l’Àrea Metropolitana de València, que garantisca un millor servei, integració de tarifes i accessibilitat als usuaris.

En aquest sentit la coalició ha plantejat que els propers pressupostos generals contemplen partides econòmiques suficients per garantir la construcció del Corredor, comunicant els ports i substituint el tercer fil per vies desdoblades en ample internacional. “D’altra banda reclamem que es recupere el temps perdut amb el node de València ja que porten dècades sense invertir-se els fons acordats el 2003 per dotar de fluïdesa i operativitat la futura estació de la tercera estació de l’Estat i un decidit impuls cap el Tren de la Costa“, ha assenyalat.

La moció insisteix també en l’estratègica connexió amb Aragó, clau per a les exportacions pel port de Sagunt i València, així com la licitació i execució de la variant de Torrellano per connectar l’Altet amb les ciutats d’Elx i Alacant, un nucli de Rodalies a Castelló que millore els preus amb el Maestrat, reobra estacions tancades i arribe fins a Tortosa i una política de noves activitats logístiques. “Parlem de recuperar el temps i diners perduts a dignificar un servei que s’ha anat deteriorant mentre el Govern per decisions polítiques prioritzava l’AVE“, conclou.

22112018_MCItrensNavarrete_reg_134818

Compromís pedirá en el próximo Pleno del Senado exigir al Gobierno inversiones en la red ferroviaria valenciana 

La exigencia de la coalición centrará las cercanías, el Tren de la Costa, la alta velocidad, la accesibilidad y el Corredor Mediterráneo

Madrid, 22 de noviembre de 2018

Compromís ha formalizado ya su moción consecuencia de interpelación en la que se reclaman inversiones para la mejora de las deficiencias de la red ferroviaria valenciana. Jordi Navarrete,senador por Castelló, ha indicado que la formación presenta esta moción “ante la situación de falta de inversión, mantenimiento, sobrecarga, obsolescencia y falta de adaptación a las necesidades de los ciudadanos”.

Navarrete explica que “mientras los distintos Gobiernos ha priorizado la Alta Velocidad hacia territorios y con trayectos de dudosa rentabilidad, además de haber relegado una red transeuropea como es el Corredor Mediterráneo con una suplantación de trazados prioritarios en beneficio una vez más del modelo radial e intereses que nada tienen a ver con los puertos y exportaciones del Arco Mediterráneo, los problemas en la red convencional, la que utilizan la inmensa mayoría de ciudadanos no solo no han mejorado, sino que han ido a peor”. La coalición ha recordado el caos existente en las cercanías valencianas por la mala gestión y planificación del PP “que no se ruborizó en dotar a Castelló de un pseudo-AVE que circula junto a los regionales y cercanías a baja velocidad por sus mismas vías; los constantes retrasos y obras que han desesperado a miles de usuarios y el incumplimiento de los acuerdos del Senado para transferir las competencias a la Generalitat, algo que ni PP ni PSPV han reivindicado”.Compromís entiende que la situación de las líneas C-2 y C-3 y la existente entre Xàtiva y Alcoi no puede esperar más, por lo que es preciso un Plan de Choque para las cercanías y la mejora de la financiación del Área Metropolitana de València, que garantice un mejor servicio, integración de tarifas y accesibilidad a los usuarios.

En este sentido la coalición ha planteado que los próximos Presupuestos Generales contemplen partidas económicas suficientes para garantizar la construcción del Corredor, comunicando los puertos y sustituyendo el tercer hilo por vías desdobladas en ancho internacional. “Por otro lado reclamamos que se recupere el tiempo perdido con el nodo de València ya que llevan décadas sin invertirse los fondos acordados en 2003 para dotar de fluidez y operatividad la futura estación de la tercera estación del Estado y un decidido impulso hacia el Tren de la Costa”, ha señalado.

La moción insiste también en la estratégica conexión con Aragón, algo clave para las exportaciones por el puerto de Sagunt y València, así como la licitación y ejecución de la variante de Torrellano para conectar l’Altet con las ciudades de Elx y Alacant, un núcleo de Cercanías en Castelló que mejore los precios con el Maestrat, reabra estaciones cerradas y llegue hasta Tortosa y una política de nuevas actividades logísticas. “Hablamos de recuperar el tiempo y dinero perdido en dignificar un servicio que se ha ido deteriorando mientras el Gobierno por decisiones políticas priorizaba el AVE”, concluye.