Jordi Navarrete insisteix al ministre de Foment en la necessitat de dignificar la xarxa de trens al territori valencià

Navarrete veu innegables els avenços però reclama que “no queden sobre el paper, ja que els valencians estem escarmentats del maltractament en aquesta matèria

VALÈNCIA, 20 DE NOVEMBRE DE 2018

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha reclamat aquesta tarda al Senat al ministre de Foment, José LuisÁbalos, la millora de la xarxa general de trens en el territori valencià “davant el reiterat maltractament sofert pel nostre territori en aquesta matèria, ja que patim diàriament retards, serveis indignes, plens de retards i col·lapse que hipoteca la nostra competitivitat i confiança en el servei“.

El senador ha posat sobre la taula la necessària obra de recuperació del Tren de la Costa “del qual es beneficiarien tants veïns i municipis turístics de València i Alacant” o de“la millora en la renovació d’estacions, infraestructura, material rodant, desenvolupament del corredor Mediterrani i aquelles inversions que els valencians portem dècades esperant, ja que el PP ens va privar de transferència de les rodalies amb la seua dotació econòmica, mentre invertia en altres capitals deixant acords pendents a València ciutat i l’actualització de la nostra xarxa als llimbs“.

Navarrete ha agraït les dades facilitades i compromisos del ministre amb el Govern de la Generalitat Valenciana, així com la voluntat de reunir les comunitats autònomes en la Comissió de Seguiment o el nomenament del comissionat per al corredor a Josep Vicent Boiraamb una sensibilitat en la matèria però que ha de poder comptar amb fons per als grans reptes d’adaptació del corredor, de electrificacions, senyalitzacions, adaptacions i obres que seran necessàries després d’haver relegat el Govern d’una manera clara el corredor per la costa en benefici del traçat interior, on no es troben els ports ni el PIB, apostant un cop més pel model radial“.

Així Navarrete ha reclamat que “la bona voluntat del ministre no quede tan sols sobre el paper ja que com a valencià s’entendrà que estiguem tan escarmentats pel maltractament rebut“.

Finalment Navarrete ha reclamat una millora en les tarifes per als nous serveis “i que els preus dels bitllets no siguen dissuasoris i la gent seguisca apostant per mitjans de transport individuals i més contaminants” i ha anunciat a Ábalos “una oposició constructiva però constant” de la coalició per garantir que “no es retarden les tramitacions ambientals o licitacions de manera injustificada perquè obres tan esperades com la millora dels accessos a ports i aeroport de l’Altet, la variant de Torrellano, la connexió Alacant-Múrcia o la Alta Velocitat per Elx i el reclamat Tren de la Costa puguen veure-ho i gaudir-lo les nostres generacions i viure d’una manera millor, sense patir els efectes de viure en la perifèria i del maltractament en les inversions“.

Jordi Navarrete insiste al ministro de Fomento en la necesidad de dignificar la red de trenes en el territorio valenciano

Navarrete ve innegables los avances pero reclama que “no queden sobre el papel, ya que los valencianos estamos escarmentados del maltrato en esta materia

València, 20 de noviembre de 2018

El senador de Compromís, Jordi Navarrete,ha reclamado esta tarde en el Senado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos,la mejora de la red general de trenes en el territorio valenciano “ante el reiterado maltrato sufrido por nuestro territorio en esta materia, ya que sufrimos a diario retrasos, servicios indignos, plagados de retrasos y colapso que hipoteca nuestra competitividad y confianza en el servicio”.

El senador ha puesto sobre la mesa la necesaria obra de recuperación del Tren de la Costa “del que se beneficiarían tantos vecinos y municipios turísticos de València y Alacant” o de “la mejora en la renovación de estaciones, infraestructura, material rodante, desarrollo del Corredor Mediterráneo y aquellas inversiones que los valencianos llevamos décadas esperando, ya que el PP nos privó de transferencia de las cercanías con su dotación económica, mientras invertía en otras capitales dejando acuerdos pendientes en València ciudad y la actualización de nuestra red en el limbo”.

Navarrete ha agradecido los datos facilitados y compromisos del ministro con el Gobierno de la Generalitat Valenciana, así como la voluntad de reunir a las comunidades autónomas en la Comisión de Seguimiento o el nombramiento del comisionado para el corredor a Josep Vicent Boira “con una sensibilidad en la materia pero que debe poder contar con fondos para los grandes retos de adaptación del Corredor, de electrificaciones, señalizaciones, adaptaciones y obras que serán necesarias después de haber relegado el Gobierno de una forma clara el corredor por la costa en beneficio del trazado interior, donde no están los puertos ni el PIB apostando una vez más por el modelo radial”.

Así Navarrete ha reclamado que “la buena voluntad del ministro no quede tan solo sobre el papel ya que como valenciano entenderá que estemos tan escarmentados por el maltrato recibido”. Finalmente Navarrete ha reclamado una mejora en las tarifas para los nuevos servicios “y que los precios de los billetes no sean disuasorios y la gente siga apostando por medios de transporte individuales y más contaminantes” y ha anunciado a Ábalos “una oposición constructiva pero constante” de la coalición para garantizar que “no se retrasan las tramitaciones ambientales o licitaciones de forma injustificada para que obras tan esperadas como la mejora de los accesos a puertos y aeropuerto de l’Altet, la variante de Torrellano, la conexión Alacant-Murcia o la Alta Velocidad para Elx y el reclamado Tren de la Costa puedan verlo y disfrutarlo nuestras generaciones y vivir de una forma mejor, sin sufrir los efectos de vivir en la periferia y del maltrato en las inversiones”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *