Més de 12.000 peces de patrimoni cultural valencià s’exposen en museus de fora d’aquesta autonomia

El senador valencianista advoca per descentralitzar el patrimoni i sensibilitat perquè aquest torne al seu lloc d’origen

Madrid, 6 de novembre de 2018

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha donat hui a conèixer que hi ha aproximadament 12.081 obres de patrimoni valencià baix titularitat estatal. D’elles, 11.908 al Museu Nacional d’Arts Decoratives, Museu Nacional d’Antropologia, Museu Arqueològic Nacional, Museu Nacional del Vestit, Museu Cerralbo, Museu Sorolla i Museu Nacional del Romanticisme.

Mulet ha afirmat que “el patrimoni cultural de l’Estat pertany a tot l’Estat i no només a una ciutat. La resposta dels ministeris de Defensa, Foment i Cultura, que tenen més de 12.000 peces exposades en els seus museus, la majoria a Madrid, és realment molt feridora per a nosaltres. Conèixer aquesta xifra és necessària perquè els i les valencianes sàpiguen com de centralista és la política cultural que practica el Govern central. El mateix dret té un museu madrileny que un valencià a tenir patrimoni cultural, de manera que urgeix una reformulació del model per un altre més democràtic i que complisca amb les recomanacions que els béns es troben en els seus llocs d’origen i es posen en valor ja que, perfectament, el territori valencià pot acollir museus de titularitat estatal“, ha dit.

El passat mes de juliol el portaveu de Compromís al Senat va registrar una sol·licitud d’informació en què demanava una llista detallada de tots i cadascun dels béns de procedència valenciana exposats, o en dipòsit, en museus estatals o dependents del mateix i que es trobaven fora del País Valencià. L’objectiu era conèixer quin és el patrimoni cultural valencià que es troba ara mateix sota titularitat estatal. Recentment la coalició ha rebut una resposta de l’Executiu de Sánchez que torna a denegar, seguint el criteri del Govern de Rajoy, la cessió permanent de la Dama d’Elx a la ciutat.

Les monedes, vestits, col·leccions, restes òssies, quadres, restes arqueològiques … a què es refereix la resposta són part d’un llegat col·lectiu que mereix ser cuidat i difós. “Forma a més un important valor d’identitat i podrien suposar en alguns casos un revulsiu econòmic molt important en nombroses poblacions de l’Estat de reformular-se la política cultural duta fins ara“, ha conclòs.

museu fomento defensa bellas artes reina sofia MAN sorolla romanticismo artes decorativas antropologia traje cerralbo prado museus resposta museus

Más de 12.000 piezas de patrimonio cultural valenciano se exponen en museos de fuera de esta autonomía

El senador valencianista aboga por descentralizar el patrimonio y sensibilidad para que éste vuelva a su lugar de origen

Madrid, 6 de noviembre de 2018

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha dado hoy a conocer que hay aproximadamente 12.081 obras de patrimonio valenciano bajo titularidad estatal. De ellas, 11.908 en el Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Nacional de Antropología, Museo Arqueológico Nacional, Museo Nacional del Traje, Museo Cerralbo, Museo Sorolla y Museo Nacional del Romanticismo.

Mulet ha afirmado que “el patrimonio cultural del Estado pertenece a todo el Estado y no sólo a una ciudad. La respuesta de los Ministerios de Defensa, Fomento y Cultura, de que tienen más de 12.000 piezas expuestas en sus museos, la mayoría en Madrid es realmente muy hiriente para nosotros. Conocer esta cifra es necesaria para que los y las valencianas sepan como de centralista es la política cultural que practica el Gobierno central. El mismo derecho tiene un museo madrileño que uno valenciano a tener patrimonio cultural, por lo que urge una reformulación del modelo por otro más democrático y que cumpla con las recomendaciones de que los bienes se encuentren en sus lugares de origen y se pongan en valor ya que, perfectamente, el territorio valenciano puede albergar museos de titularidad estatal”, ha dicho.

El pasado mes de julio el portavoz de Compromís en el Senado registró una solicitud de información en la que pedía una lista detallada de todos y cada uno de los bienes de procedencia valenciana expuestos, o en depósito, en museos estatales o dependientes del mismo y que se encontraban fuera del País Valenciano.  El objetivo era conocer cuál es el patrimonio cultural valenciano que se encuentra ahora mismo bajo titularidad estatal. Recientemente la coalición ha recibido una respuesta del Ejecutivo de Sánchez que vuelve a denegar, siguiendo el criterio del Gobierno de Rajoy, la cesión permanente de la Dama d’Elx a la ciudad.

Las monedas, trajes, colecciones, restos óseos, cuadros, restos arqueológicos… a que se refiere la respuesta son parte de un legado colectivo que merece ser cuidado y difundido. “Forma además un importante valor de identidad y podrían suponer en algunos casos un revulsivo económico muy importante en numerosas poblaciones del Estado de reformularse la política cultural llevada hasta ahora”, ha concluido.

Descarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *