Compromís proposa crear al Senat una Ponència sobre el Desenvolupament de la Ràdio Digital a Espanya (DAB+)

La coalició alerta de la inacció del Govern davant la digitalització de la ràdio en els països del nostre entorn i de la necessitat d’oferir garanties de futur, tant per al sector com per als ciutadans

València, 16 d’octubre de 2018

Compromís ha proposat la creació en el si de la Comissió d’Indústria, Turisme i Comerç del Senat d’una Ponència d’Estudi que aborde el desenvolupament de la ràdio digital (DAB+) a Espanya, amb l’objectiu de començar a analitzar de manera efectiva la digitalització de la radiodifusió del mitjà radiofònic i començar a prendre decisions que permeten situar a Espanya al nivell que li correspon en l’àmbit europeu.

El senador Jordi Navarrete ha recordat que “Espanya té un dels espectres de FM més saturats i desordenats d’Europa, amb un dial ple de ràdios il·legals que ocasionen problemes de recepció a les ràdios legals. A això cal sumar que la FM està esgotada com a estàndard tecnològic des de finals dels vuitanta i que no hi ha cap pla polític per a la transició a la ràdio digital ni perspectives de futur. Per això, cal començar a estudiar mesures que permeten reordenar el sector, amb espai per a totes les ràdios en digital i posant el focus en els ciutadans, iniciant el procés de digitalització que ja han començat els països del nostre enton, amb noves emissions diferenciades en DAB+ d’elevada cobertura territorial“.

Segons l’opinió de Compromís “Espanya pot considerar-se com un país pioner en la implantació de la tecnologia de digitalització de la ràdio (DAB) en els seus inicis, fa gairebé dues dècades, tot i que va rebre un cop en 2011 en forma d’apagada amb la dràstica reducció de cobertura al 20% de la població del país. Mentrestant, la majoria de països del nostre entorn ja ha apostat pel desenvolupament del seu substitut, el DAB+“. Navarrete ha lamentat també la postura de l’anterior secretari d’Estat per a la Societat de la Informació i l’Agenda Digital, José María Lasalle, que va admetre al Senat que ho deixava tot en mans del mercat, així com la de l’actual secretari d’Estat d’Avanç Digital, Francisco Poloqui, fins al moment, no ha esmentat ni tan sols que la ràdio digital figure entre les línies d’actuació del seu departament, quan en molts països europeus són precisament les administracions les que estan afavorint el procés de digitalització, generant consensos i alineant postures entre tots els agents implicats que tenen com a resultat desenvolupaments efectius de mercat“.

Per Navarrete “la ràdio ha d’afrontar un futur amb garanties a llarg termini en un món digital com el previst per a 5G i la FM és analògica, pel que no és solució de futur. Tampoc tindria cap sentit que els ciutadans hagueren de començar a pagar en el futur per connectar-se per escoltar uns serveis de ràdio lineal que, fins ara, reben de manera gratuïta. Per això, igual que es va digitalitzar el servei de televisió terrestre en 2010, permetent que els ciutadans pogueren rebre emissions digitals en obert amb l’estàndard DVB-T, cal fer el mateix ara amb la ràdio, desplegant xarxes DAB+. En cas contrari, Espanya pot acabar convertida en l’illa europea de ràdio analògica, col·locant a totes les ràdios -públiques i privades de tots els tamanys- en clara situació d’inferioritat respecte als seus veïns i al marge del progres”.

Per a això, Compromís advoca per la via del consens de tots els agents en aquesta matèria que permeta l’impuls necessari, confiant en abordar la qüestió urgentment perquè el nostre país no es quede fora de la migració tecnològica que s’està produint a Europa.

La ràdio digital terrestre en DAB+ està vivint un gran impuls en pràcticament tot Europa. Hi ha mercats ja desenvolupats al Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Noruega, Dinamarca i Suïssa. També hi ha serveis regulars a França, Polònia, República Txeca i Eslovènia. I fins i tot països com ara Àustria, Eslovàquia, Hongria, Croàcia o Grècia estan emetent en DAB+ en fase de proves. El major exponent de tot ha estat, de moment, Noruega, qui va apagar a principis de 2017 les seues emissions de ràdio FM a nivell nacional. Però també hi ha altres països europeus, com ara Suïssa, Regne Unit o Dinamarca en què es manegen criteris d’apagada i fins i tot dates per al cessament d’emissions en FM.

Tota aquesta evolució de la FM al DAB+ permetrà que els ciutadans seguisquen gaudint al món digital de les grans avantatges de la ràdio des de la seua creació: poder escoltar-la sense haver de subscriure’s a cap tipus de servei, sense haver de pagar per la connexió, poder gaudir-ne en mobilitat, amb cobertures pràcticament universals, sense talls, amb gran qualitat d’àudio i amb receptors assequibles que, en mercats desenvolupats, parteixen de preus inferiors als 20 euros. Avantatges que internet no pot oferir ni en l’actualitat ni en cap escenari previsible en la seua totalitat i de manera simultània. 

En particular, cal destacar que per a poder escoltar la ràdio lineal per internet els ciutadans han de pagar un servei (Internet fixa i/o sense fils) que en el cas de la radiodifusió sonora ha estat gratuït per a ells des dels seus inicis (OC, OM i FM) i que, gràcies al DAB+, pot mantenir aquest caràcter.

03102018-radiodigitalDAB+_reg_125687

Compromís propone crear en el Senado una Ponencia sobre el Desarrollo de la Radio Digital en España (DAB+)

La coalición alerta de la inacción del Gobierno ante la digitalización de la radio en los países de nuestro entorno y de la necesidad de ofrecer garantías de futuro, tanto para el sector como para los ciudadanos

València, 16 de octubre de 2018

Compromís ha propuesto la creación en el seno de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Senado de una Ponencia de Estudio que aborde el desarrollo de la radio digital (DAB+) en España, con el objetivo de comenzar a analizar de manera efectiva la digitalización de la radiodifusión del medio radiofónico y comenzar a tomar decisiones que permitan situar a España al nivel que le corresponde en el ámbito europeo.

El senador Jordi Navarrete ha recordado que “España tiene uno de los espectros de FM más saturados y desordenados de Europa, con un dial repleto de radios ilegales que ocasionan problemas de recepción a las radios legales. A ello hay que sumar que la FM está agotada como estándar tecnológico desde finales de los ochenta y que no hay ningún plan político para la transición a la radio digital ni perspectivas de futuro. Por ello, es necesario comenzar a estudiar medidas que permitan reordenar el sector, con espacio para todas la radios en digital y poniendo el foco en los ciudadanos, iniciando el proceso de digitalización que ya han comenzado los países de nuestro entono, con nuevas emisiones diferenciadas en DAB+ de elevada cobertura territorial”.

En opinión de Compromís “España puede considerarse como un país pionero en la implantación de la tecnología de digitalización de la radio (DAB) en sus inicios, hace casi dos décadas, aunque recibió un mazazoen 2011 en forma de apagón con la drástica reducción de cobertura al 20% de la población del país. Mientras, la mayoría de países de nuestro entorno ya ha apostado por el desarrollo de su sustituto, el DAB+”. Navarrete ha lamentado también la postura del anterior Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lasalle, que admitió en el Senado que lo dejaba todo en manos del mercado, así como la del actual Secretario de Estado de Avance Digital, Francisco Poloquien,  hasta el momento, no ha mencionado ni siquiera que la radio digital figure entre las líneas de actuación de su departamento, cuando en muchos países europeos son precisamente las administraciones las que están auspiciando el proceso de digitalización, generando consensos y alineando posturas entre todos los agentes implicados que tienen como resultado desarrollos efectivos de mercado”.

 

Para Navarrete “La radio debe afrontar un futuro con garantías a largo plazo en un mundo digital como el previsto para 5G y la FM es analógica, por lo que no es solución de futuro. Tampoco tendría ningún sentido que los ciudadanos tuviesen que comenzar a pagar en el futuro por conectarse para escuchar unos servicios de radio lineal que, hasta ahora, reciben de manera gratuita. Por ello, al igual que se digitalizó el servicio de televisión terrestre en 2010, permitiendo que los ciudadanos pudieran recibir emisiones digitales en abierto con el estándar DVB-T, resulta necesario hacer lo mismo ahora con la radio, desplegando redes DAB+. De lo contrario, España puede acabar convertida en la isla europea de radio analógica, colocando a todas las radios -públicas y privadas de todos los tamaños- en clara situación de inferioridad con respecto a sus vecinos y al margen del progreso.  

Para ello, Compromís aboga por la vía del consenso de todos los agentes en esta materia que permita el impulso necesario, confiando en abordar la cuestión urgentemente para que nuestro país no se quede fuera de la migración tecnológica que se está produciendo en Europa.

La radio digital terrestre en DAB+ está viviendo un gran impulso en prácticamente toda Europa. Hay mercados ya desarrollados en Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca y Suiza. También existen servicios regulares en Francia, Polonia, República Checa y Eslovenia. E incluso países tales como Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia o Grecia están emitiendo en DAB+ en fase de pruebas. El mayor exponente de todo ha sido, de momento, Noruega, quien apagó a principios de 2017 sus emisiones de radio FM a nivel nacional. Pero también hay otros países europeos, tales como Suiza, Reino Unido o Dinamarca en los que se manejan criterios de apagado e incluso fechas para el cese de emisiones en FM.

Toda esta evolución de la FM al DAB+ permitirá que los ciudadanos sigan disfrutando en el mundo digital de las grandes ventajas de la radio desde su creación: poder escucharla sin tener que suscribirse a ningún tipo de servicio, sin tener que pagar por la conexión, poder disfrutar de ella en movilidad, con coberturas prácticamente universales, sin cortes, con gran calidad de audio y con receptores asequibles que, en mercados desarrollados, parten de precios inferiores a los 20 euros. Ventajas que internet no puede ofrecer ni en la actualidad ni en ningún escenario previsible en su totalidad y de manera simultánea. En particular, hay que destacar que para poder escuchar la radio lineal por internet los ciudadanos tienen que pagar un servicio (internet fija y/0 inalámbrica) que en el caso de la radiodifusión sonora ha sido gratuito para ellos desde sus inicios (OC, OM y FM) y que, gracias al DAB+, puede mantener ese carácter.

Descarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Comentaris

  1. Eduardo Martínez Chornet diu:

    Es una buena noticia. El texto está muy bien documentado, y hay que felicitar a los senadores de Compromís y a sus colaboradores, por ello. Como curiosidad, se puede añadir que desde que el texto fue remitido a la mesa hasta que se ha publicado, han tenido lugar dos noticias que no podían ser recogidas, pero que muestran lo rápido que avanza todo en la Radio Digital Terrestre. Rusia, que parecía que se iba a decantar por otro sistema de trasmisión de radio digital terrestre (en este caso el llamado DRM), también optará, para emisiones locales, con el DAB+.. Y Suecia, país que muchos daban como ejemplo de abandono de la radio DAB+ (pese a que su cobertura actual es del 35% de la población, más alta que Francia hoy en día), va a dar un impulso: las emisoras privadas de incorporan, y la cobertura de la población pasará a alcanzar el 70% de la población en tres años. Quizás mañana, pasado o dentro de un mes, haya más noticias sobre la Radio DIgital Terrestre, y en concreto sobre el DAB+

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *