Compromís reclama al PP el cessament de Manuel Altava per justificar els bombardejos nazis al Maestrat

Els senadors de Compromís reclamen al PP que desautoritze els arguments i intervenció del senador castellonenc a la Comissió de Justícia i siga cessat per alinear-se amb pamflets negacionistes

Madrid, 28 setembre 2018

Els senadors de Compromís, Jordi Navarrete Carles Mulet, han reclamat hui al PP el cessament del senador castellonenc Manuel Altava, per rebutjar ahir investigar els bombardejos de la Legió Còndor a quatre municipis del Maestrat en 1938 i de reparar a les víctimes, negant els fets i protagonistes que han estat àmpliament constatats pel món científic i justificar allò injustificable. “És unànime que es van provar bombes que després utilitzarien els nazis a la Guerra Mundial, que es van prendre tota classe de fotografies i que es va massacrar a una població indefensa d’una manera cruel, cosa que va banalitzar ahir Altava que va arribar a justificar uns bombardejos inhumans i culpar el Govern de la República de les morts“.

Per a Mulet “ahir Altava va fer vessar el got de la ignomínia, ofenent no només a la intel·ligència i al rigor científic, sinó a la gent de molts d’aquests pobles que mantenen molt viu el record d’aquells fets. Que tragués responsabilitat als nazis dient que són mentides creient-se a pseudohistoriadors amb vinculacions amb l’antic règim és una cosa molt greu que ha de tenir les seues conseqüències“.

Per la seua banda Navarrete, que ahir va defensar en la comissió investigar i reconèixer als esclaus del franquisme i els bombardejos del que es va denominar el Gernika valencià, ha considerat “molt greus” els fets d’ahir i ha recordat “com ahir el PP s’indignava que li penjaren l’etiqueta de ‘franquista’ abans de rebutjar les mocions en solitari per 15 vots contra 12 de la resta dels grups“.

Una proposta de consens

Compromís va eliminar, en nom del consens dos dels quatre punts de la seua moció inicial i va proposar una transaccional que el PP es va negar a donar suport en què es demanava “dirigir-se al Govern alemany perquè a través del seu Parlament, el Bundestag, demane formalment perdó als municipis d’Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal i Vilar de Canes com es va fer a Gernika en el 60 aniversari del seu atac aeri i assumisca la seua responsabilitat pels bombardejos realitzats del 24 al 31 de maig de 1938 on es van provar bombes de 500 quilos de l’aviació sobre una població civil rural i indefensa“.

PSOE, Units-Podem, Esquerra, PDeCAT i PNB van recolzar la moció a l’entendre que, com a Gernika, es va tractar d’un bombardeig selectiu i cruel per part dels que van ser convidats a estar en aquest país i que van provar les armes més mortíferes del moment; d’una proposta difícilment rebutjable com és investigar i reparar, seguint les recomanacions de l’ONU.

Les tesis de Permuy i Molina

El PP va fer seues les tesis de Permuy i Molina que neguen que es tractés d’un bombardeig metòdic, premeditat i en un marc de resistència militar. “Altava i aquests autors han vingut a dir que també es van bombardejar altres poblacions i que allò era la guerra, quan ni havia vehicles ni tropes lleials a la zona i injuriant els testimonis dels que van conviure amb els fotògrafs alemanys que van manifestar la seva pena pels efectes menors als esperats de les bombes de 500 quilos. Tot molt lamentable“, ha afegit Navarrete.

Compromís reclama al PP el cese de Manuel Altava por justificar los bombardeos nazis en el Maestrat  

Los senadores de Compromís reclaman al PP que desautorice los argumentos e intervención del senador castellonense en la Comisión de Justicia y sea cesado por alinearse con panfletos negacionistas

Madrid, 28 septiembre 2018

Los senadores de Compromís, Jordi Navarrete y Carles Mulet, han reclamado hoy al PP el cese del senador castellonense Manuel Altava, por rechazar ayer investigar los bombardeos de la Legión Cóndor en cuatro municipios del Maestrat en 1938 y de reparar a las víctimas, negando los hechos y protagonistas que han sido sobradamente constatados por el mundo científico y justificar lo injustificable. “Es unánime que se testearon bombas que luego utilizarían los nazis en la Guerra Mundial, que se tomaron toda clase de fotografías y que se masacró a una población indefensa de una forma cruel, algo que banalizó ayer Altava que llegó a justificar unos bombardeos inhumanos y culpar al Gobierno de la República de las muertes”.

Para Mulet “ayer Altava colmó el vaso de la ignominia, ofendiendo no solo a la inteligencia y al rigor científico, sino a la gente de muchos de estos pueblos que mantienen muy vivo el recuerdo de aquellos hechos. Que quitara responsabilidad a los nazis diciendo que son mentiras creyéndose a pseudohistoriadores con vinculaciones con el antiguo régimen es algo muy grave que debe tener sus consecuencias”.

Por su parte Navarrete, que ayer defendió en la comisión investigar y reconocer a los esclavos del franquismo y los bombardeos de lo que se denominó el Gernika valenciano, ha considerado “muy graves” los hechos de ayer y ha recordado “cómo ayer el PP se indignaba de que le colgaran el sambenito de ‘franquista’ antes de rechazar las mociones en solitario por 15 votos contra 12 del resto de los grupos”.

Una propuesta de consenso

Compromís eliminó en aras del consenso dos de los cuatro puntos de su moción inicial y propuso una transaccional que el PP se negó a apoyar en la que se pedía “Dirigirse al Gobierno alemán para que a través de su Parlamento, el Bundestag, pida formalmente perdón a los municipios de Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal y Vilar de Canes como se hizo en Gernika en el 60 aniversario de su ataque aéreo y asuma su responsabilidad por los bombardeos realizados del 24 al 31 de mayo de 1938 donde se probaron bombas de 500 kilos de la aviación sobre una población civil rural e indefensa”.

PSOE, Unidos-Podemos, Esquerra, PDeCAT y PNV apoyaron la moción al entender que, como en Gernika, se trató de un bombardeo selectivo y cruel por parte de quienes fueron invitados a estar en este país y que probaron las armas más mortíferas del momento; de una propuesta difícilmente rechazable como es investigar y reparar, siguiendo las recomendaciones de la ONU.

Las tesis de Permuy y Molina

El PP hizo suyas las tesis de Permuy y Molina que niegan que se tratara de un bombardeo metódico, premeditado y en un marco de resistencia militar. “Altava y estos autores han venido a decir que también se bombardearon otras poblaciones y que aquello era la guerra, cuando ni había vehículos ni tropas leales en la zona y denostando los testimonios de quienes convivieron con los fotógrafos alemanes que manifestaron su pena por los efectos menores a los esperados de las bombas de 500 kilos. Todo muy lamentable”, ha añadido Navarrete.

Arxivat en: Premsa

Comentaris

  1. Retroenllaç: Compromís censura que es propose a Altava per al CGPJ després de les seues declaracions sobre els bombardejos al Maestrat – Compromís Senat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *