Dels 50 vehicles, 29 no són accessibles i així estaran alguns fins 2021

Madrid, 27 de juliol de 2018

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha lamentat que a dia de hui el País Valencià compte amb 29 dels seus 50 trens del nucli de rodalies de València sense adaptar, així com moltes de les seues estacions. Així es desprèn d’una resposta del Govern, en què es constaten els greuges que es veuen obligats a patir les persones amb problemes de mobilitat, “una cosa extremadament greu al nostre entendre quan s’han dilapidat milers de milions d’euros en trens i línies de dubtosa rendibilitat mentre segueixen sense remodelar estacions que són utilitzades diàriament per milers de persones, donant en ocasions una imatge lamentable del nostre territori i serveis“, ha assenyalat Mulet, senador territorial.

De les 63 estacions que Renfe té encomanada la gestió en el nucli de València, 46 d’elles té un itinerari accessible (76% del total) i 17 d’elles no ho són, això és encara un 27% del total. És l’accessibilitat dels trens altra de les tasques que s’haurien de prioritzar ja que en l’actualitat 16 dels 30 vehicles de la sèrie 447 segueixen sense ser accessibles i també els dos de dièsel de la sèrie 592.3. “Únicament el 42% dels trens és accessible, el que per a nosaltres és un enorme fracàs en la matèria que no pot ser justificable per qüestions tècniques ja que han passat vuit anys des que es va aprovar la normativa reguladora i la resposta indica que en aquesta situació podrien estar els vehicles de la sèrie 447 fins al segon trimestre del 2021“, ha afegit el portaveu de la coalició a la Cambra Alta.

A més la resposta assenyala que 9 dels 13 vehicles dièsel de les sèries 592 i 592.3 han de ser renovats per estar obsolets, “quelcom preocupant quan sabem que un sol quilòmetre d’AVE costa 23 milions d’euros“.

Renfe admet així mateix que dins de les Obligacions de Servei Públic (OSP) estan pendents la renovació del parc dels serveis OSP que substituisquen els que van causant baixa per antiguitat, com per atendre els nous serveis i necessitats.

En aquest sentit, els senadors de Compromís, Jordi NavarreteCarles Mulet, han plantejat recentment a Adif i Renfe que reduisca el preu dels bitllets en un 50%, com a mesura compensatòria per l’absència dels trens de rodalies fins al Maestrat inclosos en el llistat de serveis ferroviaris declarats com a obligacions de servei públic (OSP) i que malgrat les previsions d’estar en funcionament a la primavera, encara no compten amb una data de posada en servei a dia de hui, en no signar el Govern del PP el contracte com estava previst.

27072018 estacions adaptades 27072018 estacions adaptades r 27072018 estacions maestrat r 27072018 estacions maestrat

El Gobierno admite a Compromís que la mayoría de material rodante del núcleo de cercanías de València no es accesible

De los 50 vehículos, 29 no son accesibles y así estarán algunos hasta 2021

Madrid, 27 de julio de 2018

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha lamentado que a día de hoy el País Valenciano cuente con 29 de sus 50 trenes del núcleo de cercanías de València sin adaptar, así como muchas de sus estaciones. Así se desprende de una respuesta del Gobierno, en el que se constatan los agravios que se ven obligados a sufrir las personas con problemas de movilidad, “algo extremadamente grave a nuestro entender cuando se han dilapidado miles de millones de euros en trenes y líneas de dudosa rentabilidad mientras siguen sin remodelarse estaciones que son utilizadas a diario por miles de personas, dando en ocasiones una imagen lamentable de nuestro territorio y servicios”, ha señalado Carles Mulet, senador territorial.

De las 63 estaciones que Renfe tiene encomendada la gestión en el núcleo de València, 46 de ellas tiene un itinerario accesible (76% del total) y 17 de ellas no lo son, esto es todavía un 27% del total. Es la accesibilidad de los trenes otra de las tareas que deberían priorizarse ya que en la actualidad 16 de los 30 vehículos de la serie 447 siguen sin ser accesibles y también los dos de diésel de la serie 592.3. “Únicamente el 42% de los trenes es accesible, lo que para nosotros es un enorme fracaso en la materia que no puede ser justificable por cuestiones técnicas ya que han pasado ocho años desde que se aprobó la normativa reguladora y la respuesta indica que en esta situación podrían estar los vehículos de la serie 447 hasta el segundo trimestre de 2021”, ha agregado el portavoz de la coalición en la Cámara Alta.

Además la respuesta señala que 9 de los 13 vehículos diésel de las series 592 y 592.3 deben ser renovados por estar obsoletos, “algo preocupante cuando sabemos que un solo kilómetro de AVE cuesta 23 millones de euros”.

Renfe admite asimismo que dentro de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) están pendientes la renovación del parque de los servicios OSP que sustituyan a los que van causando baja por antigüedad, como para atender a los nuevos servicios y necesidades.

En este sentido, los senadores de Compromís, Jordi Navarrete Carles Mulet, han planteado recientemente a Adif y Renfe que reduzca el precio de los billetes en un 50%, como medida compensatoria por la ausencia de los trenes de cercanías hasta al Maestrat incluidos en el listado de servicios ferroviarios declarados como obligaciones de servicio público (OSP) y que pese a las previsiones de estar en funcionamiento en primavera, todavía no cuentan con una fecha de puesta en servicio a día de hoy al no firmar el Gobierno del PP el contrato como estaba previsto.