Compromís pregunta al Govern pel Projecte de la N-220 al seu pas per Manises i reclama inversions per a l’aeroport

Compromís al Senat pregunta al Govern pel futur del projecte de la N-220 al seu pas per Manises que du paralitzat i sense solució des de fa anys

Madrid, 22 de juliol de 2018

Compromís ha registrat una pregunta per escrit al Senat per conèixer les perspectives del Govern de Sánchez pel que fa al projecte de la N-220. El projecte aprovat el 2015, però sense partida pressupostària per executar-lo, té previst convertir la carretera actual (des de l’ajuntament fins a la V-30) en una autovia de quatre carrils, dos en cada direcció i el disseny inicial suposa dividir el poble en dos, quelcom que va produir des del primer moment, el rebuig de Manises.

Tot i les al·legacions presentades des de l’aprovació del projecte, la resposta del Ministeri va ser el silenci, el que va desembocar en un contenciós administratiu presentat per l’ajuntament. Fa escassos mesos, el consistori i després d’un breu intercanvi de postures amb el Ministeri, va presentar dos projectes alternatius que s’estan desenvolupant per intentar que s’incorporen en el projecte inicial i així evitar el que suposaria la divisió completa de la ciutat.

El projecte que es va aprovar no va comptar amb el consens del Ministeri i l’ajuntament, el que ha portat al fet que es compte amb una redacció allunyada de la realitat. Aquest tipus de projectes haurien de planejar-se, des del seu inici, amb la resta d’institucions implicades perquè l’impacte sobre la població siga el mínim possible“, raona Carles Mulet, portaveu de Compromís.

Una reivindicació històrica de Manises ha estat la construcció d’una passarel·la que permeta el pas dels vianants cap a l’aeroport. Desenes de manisers i maniseres treballen a les seues instal·lacions i creuen diàriament la N-220 amb el perill que comporta. Tot i comptar amb parada de metro, el preu del bitllet és elevat i veure persones creuant és una imatge que es repeteix cada dia. L’última tragèdia es va produir divendres passat, quan un pare va perdre la vida i la seua filla va resultar ferida de gravetat en creuar per aquesta carretera.

L’aeroport de Manises, tot i els beneficis que produeix sobre el conjunt del País Valencià, en ser un dels aeròdroms més concorreguts de l’Estat, té efectes negatius sobre aquesta ciutat. Les inversions per mitigar els molestos sorolls són inexistents i no es coneixen polítiques d’AENA per revertir les mancances que pateix l’aeròdrom.

El Govern i AENA segueixen considerant a l’aeroport valencià com un aeroport secundari i no han dubtat aquests anys en ralentir les seues obres, amb l’excusa de la crisi i les inversions d’ampliació, mentre regaven de milions al de Madrid-Barajas. La nova terminal segueix infrautilitzada. Malgrat les seues espectaculars xifres, ha registrat un 20% més de passatgers en el primer semestre de l’any, fet que el situa com el vuitè en tràfic de passatgers de la xarxa Aena, el Govern segueix sense apostar per ell, per la seua seguretat, accessos i comunicacions i això també és una forma de discriminació amb la tercera metròpoli de l’Estat, d’eliminar connexions amb la resta del món, desviar inversions o de propiciar la mobilitat dels seus professionals“, ha afegit el senador.

Compromís pregunta al Gobierno por el Proyecto de la N-220 a su paso por Manises y reclama inversiones para el aeropuerto

Compromís al Senat pregunta al Gobierno por el futuro del proyecto de la N-220 a su paso por Manises que lleva paralizado y sin solución desde hace años 

Madrid, 22 de julio de 2018

Compromís ha registrado una pregunta por escrito en el Senado para conocer las perspectivas del Gobierno de Sánchez con respecto al proyecto de la N-220. El proyecto aprobado en 2015, pero sin partida presupuestaria para ejecutarlo, tiene previsto convertir la carretera actual (desde el ayuntamiento hasta la V-30) en una autovía de cuatro carriles, dos en cada dirección, y cuyo diseño inicial supone dividir el pueblo en dos, algo que produjo desde el primer momento, el rechazo de Manises.

A pesar de las alegaciones presentadas desde la aprobación del proyecto, la respuesta del Ministerio fue el silencio, lo que desembocó en un contencioso administrativo presentado por el ayuntamiento. Hace escasos meses, el consistorio y tras un breve intercambio de posturas con el Ministerio, presentó dos proyectos alternativos que se están desarrollando para intentar que se incorporen en el proyecto inicial y así evitar lo que supondría la división completa de la ciudad.

“El proyecto que se aprobó no contó con el consenso del Ministerio y el ayuntamiento, lo que ha llevado a que se cuente con una redacción alejada de la realidad. Este tipo de proyectos deberían de planearse, desde su inicio, junto al resto de instituciones implicadas para que el impacto sobre la población sea el mínimo posible”,razona Carles Mulet, portavoz de Compromís.

Una reivindicación histórica de Manises ha sido la construcción de una pasarela que permita el paso de los peatones hacia el aeropuerto. Decenas de maniseros y maniseras trabajan en sus instalaciones y cruzan a diario la N-220 con el peligro que acarrea. A pesar de contar con parada de metro, el precio del billete es elevado y ver personas cruzando es una imagen que se repite a diario. La última tragedia se produjo el pasado viernes, cuando un padre perdió la vida y su hija resultó herida de gravedad al cruzar por esta carretera.

El aeropuerto de Manises, a pesar de los beneficios que produce sobre el conjunto del País Valenciano, al ser uno de los aeródromos más concurridos del Estado, tiene efectos negativos sobre esta ciudad. Las inversiones para mitigar los molestos ruidos son inexistentes y no se conocen políticas de AENA para revertir las carencias que sufre el aeródromo.

El Gobierno y AENA siguen considerando al aeropuerto valenciano como un aeropuerto secundario y no han dudado estos años en ralentizar sus obras, con la excusa de la crisis y las inversiones de ampliación, mientras regaban de millones al de Madrid-Barajas. La nueva terminal sigue infrautilizada. A pesar de sus espectaculares cifras, ha registrado un 20% más de pasajeros en el primer semestre del año, lo que lo sitúa como el octavo en tráfico de pasajeros de la red Aena, el Gobierno sigue sin apostar por él, por su seguridad, accesos y comunicaciones y esto también es una forma de discriminación con la tercera metrópolis del Estado, de eliminar conexiones con el resto del mundo, desviar inversiones o de propiciar la movilidad de sus profesionales”, ha agregado el senador.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *