Compromís registra en el Senat proposta per a l’AP7 i demana mesures urgents davant el caos de la CV10 i cv13

 
Mulet interpel·là ahir al Ministre Ábalos pels plans de futur i demana al PSOE dissipar dubtes i prendre decisions fermes.

València, a 20 de juny de 2018. El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, ha registrat avui una moció conseqüència d’interpel·lació en la Cambra Alta, que es debatrà directament en el pròxim Ple del Senat, sobre l’AP7. Aquesta s’ocasiona després de la interpel·lació que va tenir lloc ahir entre el parlamentari valencianista i el nou ministre de Foment, en la qual, segons el senador de Compromís, van quedar massa dubtes en l’aire”

Segons Mulet “estem a la porta de l’estiu, on la situació es desborda, i en punts com a Castelló amb el caos generat per la improvisació de les obres al mateix temps en la Cv10 o CV13, desviament  aquest obligat de camions com a alternativa obligada a la N340. Per açò pensem que urgeix aplicar ja la gratuïtat de l’AP7 en tot el tram de la Plana Alta, estem parlant no únicament de molèsties per col·lapses i retards, sinó de múltiples accidents que es vénen produint aquests dies. No podem continuar així, i sempre en la resta d’Espanya, en casos semblants, Foment ha actuat amb mesures que sempre han consistit en la gratuïtat encara que siga temporal de les autopistes de peatge”
La proposta de Compromís, a més d’exigir aquesta mesura, compta amb cinc punts:

-No realitzar nous tràmits normatius i administratius que permeten una nova pròrroga de la gestió de l’AP-7 i garantir la seua gratuïtat una vegada extingit el contracte de concessió, i que es manifeste de manera clara i taxativa que el Govern no va prorrogar l’explotació privada de l’en cap concepte .

-Garantir que, una vegada rescatada la gestió pública de l’AP-7, no es va a aplicar cap nou cànon, eurovinyeta, peatge bla o en l’ombra, compensació econòmica pel seu manteniment a les mans de concessions, etc, ni forma de gestió, explotació, manteniment, que no siga de la purament pública i amb càrrec a l’administració general de l’Estat.

-Exigir a l’empresa concessionària de l’AP7 el lliurament de la mateixa a la fi de 2019 en òptimes condicions de conservació i manteniment.

-Rescatar de manera immediata i sense esperes per fi de la concessió de l’autopista AP-7 entre Tarragona-Alacant, amb especial urgència en aquells trams on puga actuar de ronda de circumval·lació i en aquells trams que siguen necessaris per a reduir l’elevada sinistralitat i l’alta intensitat de tràfic de la N-332 i N-340 que discorren paral·leles a aquesta autopista o que travessen poblacions on no es realitza el desdoblament de la citada carretera ( com és el cas esmentat de la CV10 i CV13 en la Plana Alta)
-Redactar per part de l’Administració General de l’Estat, de forma urgent projectes que permeten als municipis afectats pel traçat de l’AP-7 dins del seu terme municipal, dotar-se d’una connexió d’enllaç amb el vial.

Mulet va recordar ahir a Ábalos que compten amb els cent dies de cortesia parlamentària exigible, però no amb cap xec en blanc “ esperem que quan controle totes les regnes de Foment, actue amb urgència, nosaltres anem a recordar-li-ho i exigir-li tots els dies, que actue, no ens basten bones paraules, volem fets, ja”

 

 

 

Compromís registra en el Senado propuesta para la AP7 y pide medidas urgentes ante el caos de la CV10 y cv13

 

Mulet interpelo ayer al Ministro Ábalos por los planes de futuro y pide al PSOE disipar dudas y tomar decisiones firmes.

 

Valencia, a 20 de junio de 2018. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha registrado hoy una moción consecuencia de interpelación en la Cámara Alta, que se debatirá directamente en el próximo Pleno del Senado, sobre la AP7. Esta se ocasiona después de la interpelación que tuvo lugar ayer entre el parlamentario valencianista y el nuevo ministro de Fomento, en la cual, según el senador de Compromís, quedaron demasiados flecos sin revolver.

 

Según Mulet “estamos a la puerta del verano, donde la situación se desborda, y en puntos como en Castelló con el caos generado por la improvisación de las obras al mismo tiempo en la Cv10 o cv13, desvío obligado de camiones como alternativa obligada a la N340, por ello pensamos que urge aplicar ya la gratuidad de la AP7 en todo el tramo de la Plana Alta, estamos hablando no únicamente de molestias por colapsos y retrasos, sino de múltiples accidentes que se vienen produciendo estos días. No podemos continuar así, y siempre en el resto de España, en casos semejantes,  Fomento ha actuado con medidas que siempre han consistido en la gratuidad aunque sea temporal de las autopistas de peaje”

La propuesta de Compromís, además de exigir esta medida, cuenta con cinco puntos:

 

-No realizar nuevos trámites normativos y administrativos que permitan una nueva prórroga de la gestión de la AP-7 y garantizar su gratuidad una vez extinguido el contrato de concesión, y que se manifieste de manera clara y taxativa que el Gobierno no va prorrogar la explotación privada de la bajo ningún concepto .

 

-Garantizar que, una vez rescatada la gestión pública de la AP-7, no se va a aplicar ningún nuevo canon, euroviñeta, peaje blando o en la sombra, compensación económica por su mantenimiento a manos de concesiones.etc, ni forma de gestión, explotación, mantenimiento, que no sea de la puramente pública y con cargo a la administración general del Estado

 

-Exigir a la empresa concesionaria de la AP7 la entrega de la misma a finales de 2019 en óptimas condiciones de conservación y mantenimiento.

 

-Rescatar de manera inmediata y sin esperas al fin de la concesión de la autopista AP-7 entre Tarragona-Alacant, con especial urgencia en aquellos tramos donde pueda actuar de ronda de circunvalación y en aquellos tramos que sean necesarios para reducir la elevada siniestralidad y la alta intensidad de tráfico de la N-332 y N-340 que discurren paralelas a esta autopista o que atraviesan poblaciones donde no se realiza el desdoblamiento de la citada carretera ( como es el caso mencionado de la CV10 y CV13 en la Plana Alta)

-Redactar por parte de la Administración General del Estado, de forma urgente proyectos que permitan a los municipios afectados por el trazado de la AP-7 dentro de su término municipal, dotarse de una conexión de enlace con el vial.

 

Mulet recordó ayer a Ábalos que cuentan con los cien días de cortesía parlamentaria exigible, pero no con ningún cheque en blanco “ esperamos que cuando controle todas las riendas de Fomento, actúe con urgencia, nosotros vamos a recordárselo y exigirle todos los días, que actúe, no nos bastan buenas palabras, queremos hechos, ya”

Arxivat en: Activitat Parlamentaria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *