La proposta busca millorar la connectivitat del Maestrat i que els potencials turistes i empreses de la zona nord puguen aprofitar millor els serveis a través d’una millor connectivitat entre ells

Madrid, 30 de maig de 2018

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha explicat que la coalició ha demanat tres milions d’euros per crear a Peníscola una plataforma que connecte els mitjans de transport que operen al nord de la província i genere un pol que els coordine i optimitze “cosa que beneficiaria les empreses de la comarca i, especialment, als visitants i sector turístic, el que suposaria una major comoditat per als seus usuaris“.

La proposta, que Compromís ha valorat en tres milions d’euros per a 2018, parteix del propi sector turístic i del concepte d’intermodalitat, és a dir, de transferència de persones que utilitzen mètodes diferents de transport. “Proposem una estació que combine diferents mitjans, des dels autobusos de llarg i curt recorregut, al tren de mitja i llarga distància, inclòs l’AVE, taxis i des d’on surtiguen autobusos que connecten l’aeroport de Castelló, a poc més 30 quilòmetres de distància“, ha explicat Mulet.

Peníscola i la seua comarca estan ben comunicades per carretera, ja que en els seus voltants se situa la N-340, l’AP-7 i, més al nord, la N-232 però és necessari un punt de recepció que done una bona imatge i de qualitat de la comarca.

Per al senador “es tracta d’una inversió necessària en un destí que no compta amb estació de tren, on les companyies d’autobús es veuen obligades a parar a rotondes i gasolineres i plantejada amb peus i cap. Quelcom molt diferent a com planificava l’anterior administració valenciana, amb infraestructures ruïnoses“.

Aquesta proposta “és viable amb voluntat política i pot suposar un revulsiu important en la desestacionalització, creació d’ocupació, racionalització del transport per carretera, millors connexions per als veïns de la comarca i facilitat d’arribada de visitants“, remarca el senador.

Altres propostes per a la comarca

Mulet ha anunciat a més que, de la mà de Jordi Navarrete, s’han plantejat altres esmenes als PGE2018, com la duplicació de cinc quilòmetres de la N-340 a Alcalà de Xivert per evitar nous accidents, l’execució d’obres a la N-340 per ser lliurada als ajuntaments en condicions, la canalització de pluvials en aquesta localitat, millores a Alcossebre, la millora del Puig i l’excavació i museïtzació del jaciment de Mas de Fabra de Benicarló, panells fonoabsorbents a Sant Gregori al costat de la variant, actuacions per frenar la regressió de la costa a Vinaròs, una passarel·la en Aiguaoliva, un carril bici de Peníscola a Vinaròs per l’antiga N-340, auditori i museu etnològic a Vinaròs, la subvenció al transport d’estudiants del Maestrat i diferents museus en la localitat de Peníscola (agricultura, pesca, cinematografia, història militar i del Papa Luna entre d’altres) o camins naturals i restauració del patrimoni de Sant Josep del Carrascal (la Jana), el museu Puig Roda de Vinaròs o el poblat de la Morranda (Bellestar), entre d’altres.

Compromís enmienda los PGE2018 para ubicar en Peñíscola una estación intermodal de transportes

La propuesta busca mejorar la conectividad del Maestrat y que los potenciales turistas y empresas de la zona norte puedan aprovechar mejor los servicios a través de una mejor conectividad entre ellos

Madrid, 30 de mayo de 2018

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha explicado que la coalición ha pedido tres millones de euros para crear en Peñíscola una plataforma que conecte los medios de transporte que operan en el norte de la provincia y genere un polo que los coordine y optimice “algo que beneficiaría a las empresas de la comarca y, especialmente, a los visitantes y sector turístico, lo que supondría una mayor comodidad para sus usuarios”.

La propuesta, que Compromís ha valorado en tres millones de euros para 2018, parte del propio sector turístico y del concepto de intermodalidad, es decir, de transferencia de personas que utilizan métodos distintos de transporte. “Proponemos una estación que combine distintos medios, desde los autobuses de largo y corto recorrido, al tren de media y larga distancia, incluido el AVE, taxis y desde donde salgan autobuses que conecten el aeropuerto de Castelló, a poco más 30 kilómetros de distancia”, ha explicado Mulet.

Peñíscola y su comarca están bien comunicadas por carretera, ya que en sus inmediaciones se sitúa la N-340, la AP-7 y, más al norte, la N-232 pero es necesario un punto de recepción que de una buena imagen y de calidad de la comarca.

Para el senador “se trata de una inversión necesaria en un destino que no cuenta con estación de tren, donde las compañías de autobús se ven obligadas a parar en rotondas y gasolineras y planteada con pies y cabeza. Algo muy distinto a como planificaba la anterior administración valenciana, con infraestructuras ruinosas”.

Esta propuesta “es viable con voluntad política y puede suponer un revulsivo importante en la desestacionalización, creación de empleo, racionalización del transporte por carretera, mejores conexiones para los vecinos de la comarca y facilidad de llegada de visitantes”, remarca el senador.

Otras propuestas para la comarca

Mulet ha anunciado además que, de la mano de Jordi Navarrete, han planteado otras enmiendas a los PGE2018, como la duplicación de cinco kilómetros de la N-340 en Alcalà de Xivert para evitar nuevos accidentes, la ejecución de obras en la N-340 para ser entregada a los ayuntamientos en condiciones, la canalización de pluviales en esta localidad, mejoras en Alcossebre, la mejora del Puig y la excavación y museización del yacimiento de Mas de Fabra de Benicarló, paneles fonoabsorbentes en Sant Gregori junto a la variante, actuaciones para frenar la regresión de la costa o en Vinaròs, una pasarela en Aiguaoliva, un carril bici de Peñíscola a Vinaròs por la antigua N-340, auditorio y museo etnológico en Vinaròs, la subvención al transporte de estudiantes del Maestrat y distintos museos en la localidad de Peñíscola (agricultura, pesca, cinematografía, historia militar y del Papa Luna entre otros) o caminos naturales y restauración del patrimonio de Sant Josep del Carrascal (la Jana), el museo Puig Roda de Vinaròs o el poblado de la Morranda (Bellestar), entre otros.