En 100 metres de platja s’acumulen diàriament uns 320 productes de rebuig i el Govern estatal no pren mesures contundents

Madrid, 30 d’abril de 2018

Els senadors Carles Mulet i Jordi Navarrete han presentat una moció per intentar limitar l’ús d’envasos plàstics d’un sol ús en supermercats i grans superfícies. La problemàtica és més que coneguda: cada segon arriben als nostres mars i oceans 200 quilos de plàstic, 8 milions de tones d’escombraries plàstica són llançades al mar cada any arribant a formar-se cinc “illes d’escombraries plàstica“.

En el cas de l’Estat espanyol, s’abandonen cada dia a les platges i zones costaneres prop de 30 milions de llaunes i ampolles de plàstic que acaben contaminant l’entorn marí. De mitjana, en 100 metres de platja s’acumulen diàriament uns 320 productes de rebuig, dels quals el 70% són plàstics. Tot i així, el Govern estatal no ha pres les mesures contundents necessàries per posar punt i final a l’ús abusiu del plàstics i altres residus d’un sol ús. “En les últimes setmanes hem pogut comprovar a través de les xarxes socials com clients de supermercats mostraven imatges de fruita i verdura envasada sense necessitat. És ridícul embolicar productes que ja de per si tenen una cobertura natural, no hi ha cap justificació per a aquest consum de plàstic que, com sabem, no acaba tractant-se ni reciclant-se com cal” apunta Jordi Navarrete, membre de la Comissió de Medi Ambient i senador per Castelló.

Les empreses segueixen eludint la responsabilitat de limitar el consum de productes de plàstic d’un sol ús i la desplacen als consumidors. Però la realitat és que aquest canvi han de liderar els supermercats i els productors, canviant els models de consum, com ara oferint productes a granel, una pràctica més ecològica i legal “ja que no hi ha normativa en matèria sanitària que demane que un pimentó roig tinga d’anar en una safata i amb un plàstic“, per citar un exemple.

És qüestió de voluntat política“, ha assenyalat Navarrete, que ha considerat que si el Govern popular no pren mesures és perquè no li interessa. “Al País Valencià si veiem que aquest problema es tracta amb la serietat que correspon“, ha afegit.

El Govern del Botànic va anunciar aquest mes d’abril que en el Pla Integral de Residus i en el marc de la nova economia circular, s’establiran mesures per afavorir la reciclabilitat i la compostabilitat dels envasos. Com a mesura fonamental es pretén aprovar la prohibició, a partir l’1 de gener de 2020, la venda de coberts, plats, tasses i safates per a aliments fets de plàstics que no encaixen en la directiva d’envasos i residus d’envasos o que no siguen reciclables o les càpsules de cafè d’un sol ús fabricades amb materials que no siguen fàcilment reciclables.

No té sentit que estiguem conscienciant a la gent en l’ús de bosses de plàstic i s’estiguen descontrolant en innecessaris envasos per als aliments“, ha conclòs.

30042018 Moció Plàstics Supermercats

Compromís presenta una moción para limitar uso de envases de un solo uso en los supermercados y grandes superficies  

En 100 metros de playa se acumulan diariamente unos 320 productos de desecho y el Gobierno no toma medidas contundentes

Madrid, 30 de abril de 2018

Los senadores Carles Mulet y Jordi Navarrete han presentado una moción para tratar de limitar el uso de envases plásticos de un solo uso en supermercados y grandes superficies. La problemática es más que conocida: cada segundo llegan a nuestros mares y océanos 200 kilos de plástico, 8 millones de toneladas de basura plástica son arrojadas al mar cada año llegando a formar 5 “islas de basura plástica”.

En el caso del Estado español, se abandonan a diario en las playas y zonas costeras cerca de 30 millones de latas y botellas de plástico que acaban contaminando el entorno marino. De media, en 100 metros de playa se acumulan diariamente unos 320 productos de desecho, de los cuales el 70% son plásticos. Aun así, el Gobierno estatal no ha tomado las medidas contundentes necesarias para poner punto y final al uso abusivo del plásticos y otros residuos de un solo uso. “En las últimas semanas hemos podido comprobar a través de las redes sociales como clientes de supermercados mostraban imágenes de fruta y verdura envasada sin necesidad. Es ridículo envolver productos que ya de por sí tienen una cobertura natural, no hay justificación alguna para este consumo de plástico que, como sabemos, no termina tratándose y reciclándose como es debido” apunta Jordi Navarrete, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y senador por Castelló.

Las empresas siguen eludiendo la responsabilidad de limitar el consumo de productos de plástico de un solo uso y la desplazan a los consumidores. Pero la realidad es que este cambio deben liderarlo los supermercados y los productores, cambiando los modelos de consumo, como por ejemplo ofreciendo productos a granel, una práctica más ecológica y legal “ya que no hay normativa en materia sanitaria que pida que un pimentón tenga que ir en una bandeja y con un plástico”, por citar un ejemplo.

Es cuestión de voluntad política”, ha señalado Navarrete, que ha considerado que si el Gobierno popular no toma medidas es porque no le interesa. “En el País Valencià sí vemos que este problema se trata con la seriedad que corresponde”, ha añadido.

El Govern del Botànic anunció este mes de abril que en el Plan Integral de Residuos y en el marco de la nueva economía circular, se establecerán medidas para favorecer la reciclabilidad y la compostabilidad de los envases. Como medida fundamental se pretende aprobar la prohibición, a partir del 1 de enero de 2020, la venta de cubiertos, platos, tazas y bandejas para alimentos hechos de plásticos que no encajen en la directiva de envases y residuos de envases o que no sean reciclables o las cápsulas de café de un solo uso fabricadas con materiales que no sean fácilmente reciclables.

No tiene sentido que estemos concienciando a la gente en el uso de bolsas de plástico y se estén descontrolando en innecesarios envases para los alimentos”, ha concluido.