Compromís reclama al Govern l’expansió i aposta per la ràdio digital (DAB +) a tot l’Estat espanyol

Els senadors valencians assenyalen que l’aposta pel manteniment de la FM convencional ha dut a que només s’emeta en digital a Madrid i Barcelona

Madrid, 6 d’abril de 2018

Compromís reclama des del Senat una aposta decidida per la qualitat, la reordenació de les ones i la cobertura en les comunicacions. El senador territorial i portaveu de Compromís, Carles Mulet, ha valorat hui la negativa del Govern a emprendre una digitalització de les ones com ha realitzat ja Noruega i altres països (Anglaterra, França, Suïssa, Dinamarca …) o valorar el procés emprès al nostre país.

Lamentem que el Govern no prenga com a exemple el procés de digitalització noruec, que ja compta amb un sistema més eficient i ecològic que l’espanyol, ple d’antenes, i que permeta als oients de l’Estat gaudir de la ràdio digital (DAB +) en els receptors dels seus vehicles o en els seus domicilis, ja que el balanç de la digitalització és, al nostre parer, molt pobre“, ha indicat Mulet.

En la seua opinió “ràdio digital i convencional poden conviure alguns anys, encara que vinguem arrossegats per unes exigències d’Europa d’alliberar banda per les operadores de telefonia i serveis d’emergència i per l’arribada del 5G, però això obligarà el Govern a reordenar l’espectre i modificar les lleis perquè la realitat i les pròximes necessitats no deixaran altra solució, com ja va passar amb la televisió“.

En la resposta el Govern ignora l’estalvi energètic que suposa unificar pals d’emissió, el que redueix costos, contaminació, factures d’energia. Només a Noruega el canvi permet un estalvi anual de 25 milions de dòlars, ja que el cost de transmetre canals de ràdio nacional a través de la xarxa de FM és vuit vegades més gran que per la xarxa de Retransmissió Digital. Al nostre país les emissores de Ràdio Nacional van abandonar el procés de digitalització dels anys 90 perquè cap cadena més del sector va pujar-se al carro. “Ara amb els avenços en els preus i l’aposta dels països europeus per aquests receptors, constatem com el Ministeri d’Energia, Turisme i per l’Agenda Digital s’entesta a perpetuar el retard tecnològic per al nostre país, com ja va passar amb les vies de tren. El país arribarà tard de nou. Seguirà Espanya apostant per tecnologia obsoleta i arcaica condemnada a desaparèixer, com si forem una illa tecnològica, o es llançarà com a mínim a liderar l’extensió territorial de la ràdio digital com s’està fent a Europa, per a què els qui no siguen de Barcelona o Madrid tinguen el mateix dret a escoltar ràdio digital?”, s’ha preguntat el senador valencià.

Futur per a les emissores locals i comarcals

Mulet ha emfatitzat, a més, en la necessitat d’establir garanties per a la pervivència de les ràdios locals i comarcals en el futur marc i corregir els problemes de cobertura constatats en alguns països en els quals conviuen els dos sistemes (l’analògic i el digital). Així el senador ha encoratjat el Govern a “posar ordre en un espectre ple d’emissores il·legals amb ànim de lucre i a abordar la necessitat d’adoptar mesures com el canvi de potències d’emissió davant el canvi en el paisatge urbà que s’ha donat després del boom urbanístic de fa tres lustres i que està impedint que les emissores locals s’escolten adequadament complint la llei“.

Finalment Mulet reclama una Agenda Digital que incloga una transició cap al nou model que siga inclusiva amb les emissores existents, que regule el sector, l’espectre, aprofite la tecnologia d’enviament de dades, promoga la migració a DAB/DAB+ i l’augment de cobertures.

06042018 NORUEGA FM R 06042018 NORUEGA FM

RADIO DIGITAL

Compromís reclama al Gobierno la expansión y apuesta por la radio digital (DAB+) en todo el Estado español

Los senadores valencianos señalan que la apuesta por el mantenimiento de la FM convencional ha llevado a que solo se emita en digital en Madrid y Barcelona

Madrid, 6 de abril de 2018

Compromís reclama desde el Senado una apuesta decidida por la calidad, la reordenación de las ondas y la cobertura en las comunicaciones. El senador territorial y portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha valorado hoy la negativa del Gobierno a emprender una digitalización de las ondas como ha realizado ya Noruega y otros países (Inglaterra, Francia, Suiza, Dinamarca…) o a valorar el proceso emprendido en nuestro país.

Lamentamos que el Gobierno no tome como ejemplo el proceso de digitalización noruego, que ya cuenta con un sistema más eficiente y ecológico que el español, plagado de antenas, y que permita a los oyentes del Estado disfrutar de la radio digital (DAB+) en los receptores de sus vehículos o en sus domicilios, ya que el balance de la digitalización es, a nuestro juicio, muy pobre”, ha indicado Mulet.

En su opinión “radio digital y convencional pueden convivir algunos años, aunque vengamos arrastrados por unas exigencias de Europa de liberar banda para las operadoras de telefonía y servicios de emergencia y por la llegada del 5G, pero ello obligará al Gobierno a reordenar el espectro y modificar las leyes pues la realidad y las próximas necesidades no dejarán otra solución, como ya ocurrió con la televisión”.

En la respuesta el Gobierno ignora el ahorro energético que supone unificar postes de emisión, lo que reduce costes, contaminación, facturas de energía. Solo en Noruega el cambio permite un ahorro anual de 25 millones de dólares, ya que el costo de transmitir canales de radio nacional a través de la red de FM es ocho veces mayor que por la red de Retransmisión Digital. En nuestro país las emisoras de Radio Nacional abandonaron el proceso de digitalización de los años 90 porque ninguna cadena más del sector se subió al carro. “Ahora con los avances en los precios y la apuesta de los países europeos por estos receptores, constatamos como el Ministerio de Energía, Turismo y para la Agenda Digital se empecina en perpetuar el retraso tecnológico para nuestro país, como ya ocurrió con las vías de tren. El país llegará tarde de nuevo. ¿Seguirá España apostando por tecnología obsoleta y arcaica condenada a desaparecer, como si fuéramos una isla tecnológica, o se lanzará como mínimo a liderar la extensión territorial de la radio digital como se está haciendo en Europa, para que quienes no sean de Madrid o Barcelona tengan el mismo derecho a escuchar radio digital?”, se ha preguntado el senador valenciano.

Futuro para las emisoras locales y comarcales

Mulet ha abundado, además, en la necesidad de establecer garantías para la pervivencia de las radios locales y comarcales en el futuro marco y corregir los problemas de cobertura constatados en algunos países en los que conviven ambos sistemas (el analógico y el digital). Así el senador ha alentado al Gobierno a “poner orden en un espectro plagado de emisoras ilegales con ánimo de lucro y a abordar la necesidad de adoptar medidas como el cambio de potencias de emisión ante el cambio en el paisaje urbano que se ha dado tras el boom urbanístico de hace tres lustros y que está impidiendo que las emisoras locales se escuchen adecuadamente cumpliendo la ley”.

Finalmente Mulet reclama una Agenda Digital que incluya una transición hacia el nuevo modelo que sea inclusivo con las emisoras existentes, que regule el sector, el espectro, aproveche la tecnología de envío de datos, promueva la migración a DAB/DAB+ y el aumento de coberturas.

 

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Comentaris

 1. Eduardo Martínez Chornet diu:

  Vull donar la meva enhorabona a Compromís, per la defensa de la ràdio digital terrestre, en el seu sistema DAB +. Actualment l’estàndard aprovat a Espanya és el DAB. Cal recordar que fins al juny de 2011, les emissions de ràdio DAB estaven a l’abast de el 51% de la població i era sintonitzable en una vintena de capitals de província d’Espanya. Tanmateix es va passar a cobrir només el 20%, de la població, que son els habitants de Madrid i Barcelona. quand les anteriors disposicions legals, s’ obligava a que la ràdio DAB arribés al 80% de la població d’Espany abans del 31 de desembre de 2011, la qual cosa feia que fos obligatori que la ràdio digital arribés no només a les 50 capitals de província, les ciutats de Ceuta i Melilla, i totes les poblacions de més de 50.000 habitants, és a dir, a prop de 140 ciutats.

  La meva opinió personal és que Compromís hauria d’instar una iniciativa legislativa de recollida de signatures, per impulsar la ràdio digital terrestre en el seu format DAB +, que certament presenta l’estalvi energètic que se cita. Crec que un primer pas que caldria donar és el tornar al 51% de cobertura de la població que hi havia abans de juny de 2011, cosa prevista per les disposicions actualment vigents. El arribar al 80% de la població no hauria de ser molt problemàtica, si bé comprenc que arribar al 96% de la població ja suposa un esforç que potser no pugui assumir-fàcilment.

  Caldrà solucionar alguns problemes que hi ha a la ràdio digital, com ara el posar a disposició de tots els mitjans d’àmbit nacional, un espai a la ràdio DAB, en algun dels seus tres múltiplex, i el deixar la possibilitat que entrin nous actors a la ràdio. En les llicències de DAB que es van atorgar fa 18 anys, hi havia espai per a 18 programes. Amb el DAB +, hi hauria espai per a 36 programes nacionals (si es decanten per una qualitat similar a la de la fm), o 27 si la qualitat fos similar a la del CD. O bé combinar les dues qualitats segons les necessitats de l’estació de ràdio.

  Un cop més, gràcies per aquesta iniciativa, que espero ens permeti, tant l’estalvi d’energia en les emissions de ràdio, com l’augment de la qualitat del so. I com no, el fer que la pluralitat a la ràdio sigui més gran, en igualar a tots els actors de la ràdio fent que arribin el mateix nombre d’emissores a tots els llocs de la nostra geografia.

  Eduardo Martínez.

  • senat diu:

   Hola Eduardo,

   gràcies per traslladar-nos la teua opinió. Anem a vore com podem articular la recuperació (almenys) d’eixa cobertura en DAB que ja hi havia i la possibilitat d’incloure-ho als PGE 2018 a través d’alguna esmena. Salutacions i gràcies

   • Eduardo Martínez diu:

    Moltes gràcies per la resposta tan ràpida i a un cap de setmana. No soc jurista però tal vegada hi ha una porta. Al ” Real Decreto 802/2011, de 10 de junio, por el que se modifica el Plan técnico nacional de la radiodifusión sonora digital terrestre, aprobado por el Real Decreto 1287/1999, de 23 de julio.”, tal i com podem llegir al https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-11109 podem llegir textualment al punt 7: “[…] Cuando la cuota de audiencia de la radiodifusión sonora digital terrestre supere el 10 por ciento de la audiencia radiofónica global en sus respectivos ámbitos territoriales, los Entes Públicos y los concesionarios deberán alcanzar en el plazo de doce meses una cobertura mínima del 50 por ciento de la población de sus respectivos ámbitos territoriales. Si en el plazo de tres años a partir de la fecha de publicación de este real decreto no se alcanzase la audiencia antes citada, la Secretaría de Estado de telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información elaborará un informe que establezca la situación de la audiencia. A la vista de este informe, el Ministro de Industria, Turismo y Comercio podrá, mediante Orden Ministerial, establecer otros niveles de cobertura mínima por debajo del 50 por 100.” Han passat més de tres anys i tal vegada es pot intentar arribar a un percentatge similar al 50% quasi d´una forma automàtica. Tanmateix cal tenir en compte que les empreses radiofòniques tal vegada no faciliten el treball d´ampliar la radio digital, encara que quand va ser el concurs de la radio digital autonómica en les Illes Balears, les empreses radiofóniques varen participar i varen resultar premiades amb concesions, que per desgràcia no es varen arribar a ficar en marxa degut a la reducció de cobertura des del 50% fins al 20% que con tot hom sap, correspon a les ciutats de Madrid i Barcelona.

 2. Retroenllaç: La radio digital, a debate en el Senado español

 3. Retroenllaç: La radio digital, a debate en el Senado español | Trucos IMEI

 4. Manuel diu:

  Para Chornet y/o [email protected] de Compromís:

  ¿En qué zonas de la Comunitat Valenciana está saturada la radio FM?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *