Els senadors valencians assenyalen que l’aposta pel manteniment de la FM convencional ha dut a que només s’emeta en digital a Madrid i Barcelona

Madrid, 6 d’abril de 2018

Compromís reclama des del Senat una aposta decidida per la qualitat, la reordenació de les ones i la cobertura en les comunicacions. El senador territorial i portaveu de Compromís, Carles Mulet, ha valorat hui la negativa del Govern a emprendre una digitalització de les ones com ha realitzat ja Noruega i altres països (Anglaterra, França, Suïssa, Dinamarca …) o valorar el procés emprès al nostre país.

Lamentem que el Govern no prenga com a exemple el procés de digitalització noruec, que ja compta amb un sistema més eficient i ecològic que l’espanyol, ple d’antenes, i que permeta als oients de l’Estat gaudir de la ràdio digital (DAB +) en els receptors dels seus vehicles o en els seus domicilis, ja que el balanç de la digitalització és, al nostre parer, molt pobre“, ha indicat Mulet.

En la seua opinió “ràdio digital i convencional poden conviure alguns anys, encara que vinguem arrossegats per unes exigències d’Europa d’alliberar banda per les operadores de telefonia i serveis d’emergència i per l’arribada del 5G, però això obligarà el Govern a reordenar l’espectre i modificar les lleis perquè la realitat i les pròximes necessitats no deixaran altra solució, com ja va passar amb la televisió“.

En la resposta el Govern ignora l’estalvi energètic que suposa unificar pals d’emissió, el que redueix costos, contaminació, factures d’energia. Només a Noruega el canvi permet un estalvi anual de 25 milions de dòlars, ja que el cost de transmetre canals de ràdio nacional a través de la xarxa de FM és vuit vegades més gran que per la xarxa de Retransmissió Digital. Al nostre país les emissores de Ràdio Nacional van abandonar el procés de digitalització dels anys 90 perquè cap cadena més del sector va pujar-se al carro. “Ara amb els avenços en els preus i l’aposta dels països europeus per aquests receptors, constatem com el Ministeri d’Energia, Turisme i per l’Agenda Digital s’entesta a perpetuar el retard tecnològic per al nostre país, com ja va passar amb les vies de tren. El país arribarà tard de nou. Seguirà Espanya apostant per tecnologia obsoleta i arcaica condemnada a desaparèixer, com si forem una illa tecnològica, o es llançarà com a mínim a liderar l’extensió territorial de la ràdio digital com s’està fent a Europa, per a què els qui no siguen de Barcelona o Madrid tinguen el mateix dret a escoltar ràdio digital?”, s’ha preguntat el senador valencià.

Futur per a les emissores locals i comarcals

Mulet ha emfatitzat, a més, en la necessitat d’establir garanties per a la pervivència de les ràdios locals i comarcals en el futur marc i corregir els problemes de cobertura constatats en alguns països en els quals conviuen els dos sistemes (l’analògic i el digital). Així el senador ha encoratjat el Govern a “posar ordre en un espectre ple d’emissores il·legals amb ànim de lucre i a abordar la necessitat d’adoptar mesures com el canvi de potències d’emissió davant el canvi en el paisatge urbà que s’ha donat després del boom urbanístic de fa tres lustres i que està impedint que les emissores locals s’escolten adequadament complint la llei“.

Finalment Mulet reclama una Agenda Digital que incloga una transició cap al nou model que siga inclusiva amb les emissores existents, que regule el sector, l’espectre, aprofite la tecnologia d’enviament de dades, promoga la migració a DAB/DAB+ i l’augment de cobertures.

06042018 NORUEGA FM R 06042018 NORUEGA FM

RADIO DIGITAL

Compromís reclama al Gobierno la expansión y apuesta por la radio digital (DAB+) en todo el Estado español

Los senadores valencianos señalan que la apuesta por el mantenimiento de la FM convencional ha llevado a que solo se emita en digital en Madrid y Barcelona

Madrid, 6 de abril de 2018

Compromís reclama desde el Senado una apuesta decidida por la calidad, la reordenación de las ondas y la cobertura en las comunicaciones. El senador territorial y portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha valorado hoy la negativa del Gobierno a emprender una digitalización de las ondas como ha realizado ya Noruega y otros países (Inglaterra, Francia, Suiza, Dinamarca…) o a valorar el proceso emprendido en nuestro país.

Lamentamos que el Gobierno no tome como ejemplo el proceso de digitalización noruego, que ya cuenta con un sistema más eficiente y ecológico que el español, plagado de antenas, y que permita a los oyentes del Estado disfrutar de la radio digital (DAB+) en los receptores de sus vehículos o en sus domicilios, ya que el balance de la digitalización es, a nuestro juicio, muy pobre”, ha indicado Mulet.

En su opinión “radio digital y convencional pueden convivir algunos años, aunque vengamos arrastrados por unas exigencias de Europa de liberar banda para las operadoras de telefonía y servicios de emergencia y por la llegada del 5G, pero ello obligará al Gobierno a reordenar el espectro y modificar las leyes pues la realidad y las próximas necesidades no dejarán otra solución, como ya ocurrió con la televisión”.

En la respuesta el Gobierno ignora el ahorro energético que supone unificar postes de emisión, lo que reduce costes, contaminación, facturas de energía. Solo en Noruega el cambio permite un ahorro anual de 25 millones de dólares, ya que el costo de transmitir canales de radio nacional a través de la red de FM es ocho veces mayor que por la red de Retransmisión Digital. En nuestro país las emisoras de Radio Nacional abandonaron el proceso de digitalización de los años 90 porque ninguna cadena más del sector se subió al carro. “Ahora con los avances en los precios y la apuesta de los países europeos por estos receptores, constatamos como el Ministerio de Energía, Turismo y para la Agenda Digital se empecina en perpetuar el retraso tecnológico para nuestro país, como ya ocurrió con las vías de tren. El país llegará tarde de nuevo. ¿Seguirá España apostando por tecnología obsoleta y arcaica condenada a desaparecer, como si fuéramos una isla tecnológica, o se lanzará como mínimo a liderar la extensión territorial de la radio digital como se está haciendo en Europa, para que quienes no sean de Madrid o Barcelona tengan el mismo derecho a escuchar radio digital?”, se ha preguntado el senador valenciano.

Futuro para las emisoras locales y comarcales

Mulet ha abundado, además, en la necesidad de establecer garantías para la pervivencia de las radios locales y comarcales en el futuro marco y corregir los problemas de cobertura constatados en algunos países en los que conviven ambos sistemas (el analógico y el digital). Así el senador ha alentado al Gobierno a “poner orden en un espectro plagado de emisoras ilegales con ánimo de lucro y a abordar la necesidad de adoptar medidas como el cambio de potencias de emisión ante el cambio en el paisaje urbano que se ha dado tras el boom urbanístico de hace tres lustros y que está impidiendo que las emisoras locales se escuchen adecuadamente cumpliendo la ley”.

Finalmente Mulet reclama una Agenda Digital que incluya una transición hacia el nuevo modelo que sea inclusivo con las emisoras existentes, que regule el sector, el espectro, aproveche la tecnología de envío de datos, promueva la migración a DAB/DAB+ y el aumento de coberturas.