Jordi Navarrete: “És indigne el retard que sotmet el PP a la connexió de l’A-7 entre Catalunya i el País Valencià”

La coalició demana al Senat reprendre la connexió entre Vilanova d’Alcolea i l’Hospitalet com a alternativa a AP-7 i N-340

Madrid, 6 de març de 2018

El senador de Compromís Jordi Navarrete, ha instat aquesta vesprada al Govern que “reprenga de manera immediata la connexió de l’autovia del Mediterrani (A-7), de titularitat estatal que discorre per Catalunya i el País Valencià” i que es troba sense connectar entre el nord de Castelló i l’Hospitalet des de 2010, així com a agilitzar la disposició de fons perquè hi haja alternatives a l’antiga N-340 i l’AP-7. Compromís ha incorporat aquesta petició com a esmena a una moció d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que reclamava millorar les comunicacions de les comarques del Camp de Tarragona.

El senador Navarrete ha recordat la importància de l’A-7 a les comunicacions pel Corredor Mediterrani, “la seguretat de les persones en els seus desplaçaments i la competitivitat de les empreses que es veurien beneficiades amb la connexió“. D’altra banda ha retret al PP el joc brut i manipulació que practica amb aquest vial, ja que “no es posen vermells quan atribueixen a l’actual Consell els retards en l’execució d’aquest vial, quan l’últim tram posat en servei, Cabanes-Vilanova d ‘Alcolea es va posar en servei el 2010 i fins Vandellòs-l’Hospitalet en 2012 i com precisament és la manca de gestió ràpida i eficaç del Ministeri de Foment el que ha portat al fet que caduque el projecte constructiu licitat el 2009” i que comptava amb els informes favorables tant de la Conselleria d’Obres Públiques com de la de Medi Ambient.

El senador castellonenc ha recordat que “va ser Foment qui va paralitzar aquest vial i no va realitzar nous tràmits fins al passat mes d’abril de 2016, quan va tornar a requerir els mateixos informes a la Generalitat i que, després de nou anys es hagi de començar de nou per haver caducat els tràmits. Que culpen la Generalitat, que està realitzant i als informes, és un insult i més quan els documents no són preceptius ni paralitzen el procés i la Generalitat ha executat la seua part i cedit la CV-10 i CV-13 que suporten el trànsit de camions que circulaven per la N-340“.

Compromís ha reclamat a través de Navarrete acabar amb la connexió Castelló-l’Hospitalet enfront de la perillosa N-340 i una AP-7 que hauria de ser ja lliure de qualsevol peatge “i que crearia una nova via ràpida i segura sense generar noves afeccions territorials“.

ERC camp tarragona reg_95845

Jordi Navarrete: “Es indigno el retraso que somete el PP a la conexión de la A-7 entre Cataluña y el País Valenciano”

La coalición pide en el Senado retomar la conexión entre Vilanova d’Alcolea y l’Hospitalet como alternativa a AP-7 y N-340 

Madrid, 6 de marzo de 2018

El senador de Compromís Jordi Navarrete, ha instado esta tarde al Gobierno que “retome de manera inmediata la conexión de la autovía del Mediterráneo (A-7), de titularidad estatal que discurre por Cataluña y el País Valenciano” y que se encuentra sin conectar entre el norte de Castelló y l’Hospitalet desde 2010, así como a agilizar la disposición de fondos para que existan alternativas a la antigua N-340 y la AP-7. Compromís ha incorporado esta petición como enmienda a una moción de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que reclamaba mejorar las comunicaciones de las comarcas del Camp de Tarragona.

El senador Navarrete ha recordado la importancia de la A-7 en las comunicaciones por el Corredor Mediterráneo, “la seguridad de las personas en sus desplazamientos y la competitividad de las empresas que se verían beneficiadas con la conexión”. Por otro lado ha reprochado al PP el juego sucio y manipulación que practica con este vial, ya que “no se ruborizan cuando atribuyen al actual Consell los retrasos en la ejecución de este vial, cuando el último tramo puesto en servicio, Cabanes-Vilanova d’Alcolea se puso en servicio en 2010 y hasta Vandellòs-l’Hospitalet en 2012 y cómo precisamente es la falta de gestión rápida y eficaz del Ministerio de Fomento el que ha llevado a que caduque el proyecto constructivo licitado en 2009” y que contaba con los informes favorables tanto de la Conselleria de Obras Públicas como de la de Medio Ambiente.

El senador castellonense ha recordado que “fue Fomento quien paralizó este vial y no realizó nuevos trámites hasta el pasado mes de abril de 2016, cuando volvió a requerir los mismos informes a la Generalitat y que, tras nueve años se deba comenzar de nuevo por haber caducado los trámites. Que culpen a la Generalitat, que está realizando ya los informes, es un insulto y máxime cuando los documentos no son preceptivos ni paralizan el proceso y la Generalitat ha ejecutado su parte y cedido la CV-10 y CV-13 que soportan el tráfico de camiones que circulaban por la N-340”.

Compromís ha reclamado a través de Navarrete acabar con la conexión Castelló-l’Hospitalet frente a la peligrosa N-340 y una AP-7 que debería ser ya libre de cualquier peaje “y que crearía una nueva vía rápida y segura sin generar nuevas afecciones territoriales”.

Descarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *