El senador territorial de Compromís insisteix que, per damunt de les bones paraules, els valencians volen una reforma definitiva, el reconeixement del deute històric i la reestructuració del deute, ja que la situació heretada del PP és “insostenible”

Madrid 20 d’octubre de 2017

El senador de Compromís, Carles Mulet, interpel·larà dimarts al president del Govern, Mariano Rajoy, pels seus plans per corregir l’actual sistema de finançament autonòmic, que tant perjudica especialment a l’autonomia valenciana.

El president s’ha compromès públicament a tenir a punt la reforma del sistema de finançament abans que acabe el 2017, “quelcom que des de Compromís dubtem, ja que els seus incompliments, silencis i fets ens fan dubtar de la seua paraula” ja que, sense anar més lluny “els actuals pressupostos de l’estat han llançat als valencians a l’últim lloc en finançament i inversions i la tramitació del nostre Estatut al Congrés dels Diputats ha estat ja frenat en 33 ocasions, de manera que dubtem i molt de la seua voluntat real“.

Els diferents experts, amb dades del Ministeri d’Hisenda, confirmen que el País Valencià és l’autonomia més perjudicada de l’actual sistema de finançament, de manera que “Rajoy ha de dissipar dubtes i donar a conèixer els mecanismes amb els quals es reconeixerà aquesta injustícia” com, si compensarà el maltractament patit durant les dues últimes dècades i permetrà als valencians que el pagament del deute es faça en condicions assumibles “que ens permeta posar l’stop a l’infrafinançament i deute il·legítim -xifrat pels experts en 16.000 milions- i garantir que puguem pagar les despeses bàsiques de les competències autonòmiques“. Per a Mulet “esperem que, igual que han fet amb els extremenys, el govern reconega, amb més claredat si és possible, tal deute il·legítim arrossegat històricament de forma injusta i impròpia, ja que fa inviable l’autonomia tal com l’hem heretat després de dècades de mala gestió“.

Compromís preguntará a Mariano Rajoy el martes cómo piensa corregir el sistema de financiación valenciano

El senador territorial de Compromís insiste en que, por encima de las buenas palabras, los valencianos quieren una reforma definitiva, el reconocimiento de la deuda histórica y la reestructuración de la deuda, pues la situación heredada del PP es “insostenible

Madrid, 20 de octubre de 2017

El senador de Compromís, Carles Mulet, interpelará el martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por sus planes para corregir el actual sistema de financiación autonómico, que tanto perjudica en especial a la autonomía valenciana.

El presidente se ha comprometido públicamente a tener lista la reforma del sistema de financiación antes de que acabe el 2017, “algo de lo que desde Compromís dudamos, ya que sus incumplimientos, silencios y hechos nos hacen dudar de su palabra” ya que, sin ir más lejos “los actuales Presupuestos del Estado han arrojado a los valencianos al último lugar en financiación e inversiones y la tramitación de nuestro Estatut en el Congreso de los Diputados ha sido ya frenado en 33 ocasiones, por lo que dudamos y mucho de su voluntad real”.

Los diferentes expertos, con datos del Ministerio de Hacienda, confirman que el País Valenciano es la autonomía más perjudicada del actual sistema de financiación, por lo que “Rajoy debe disipar dudas y dar a conocer los mecanismos con los que se reconocerá esta injusticia”, como si compensará el maltrato sufrido durante las dos últimas décadas y permitirá a los valencianos que el pago de la deuda se haga en condiciones asumibles “que nos permita poner el stop en la infrafinanciación y deuda ilegítima –cifrada por los expertos en 16.000 millones- y garantizar que podemos pagar los gastos básicos de las competencias autonómicas”. Para Mulet “esperamos que, al igual que con los extremeños, el gobierno reconozca, con más claridad si cabe, tal deuda ilegítima arrastrada históricamente de forma injusta e impropia, ya que hace inviable la autonomía tal y como la hemos heredado tras décadas de mala gestión”.