La coalició recorda que és possible alliberar determinats trams per raó d’interès general, especialment quan la concessió té ja els dies comptats

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha reclamat que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna i el govern del PP, destapen les seues cartes en matèria d’autopistes i aclarisquen d’una vegada el futur de l’AP-7 ja que “són nombrosos els municipis valencians que necessiten saber el futur de variants en carreteres nacionals, que estan en fase de redacció i que tindran previsiblement un fort impacte territorial i que precisen saber si l’AP-7 s’alliberarà definitivament o si el Govern seguirà explotant-ho d’alguna manera, dubte que no ha aconseguit la coalició aclarir en cap resposta del Govern“.

La Safor és una comarca en la qual els municipis que utilitzen intensament la N-332 reclamen des de fa dècades la construcció de l’anomenat projecte Variant de la Safor i connexió sud d’Oliva, una obra que alleujaria la situació de perillositat i col·lapses que viuen aquestos municipis especialment a l’estiu en el tram Oliva-Gandia. Les últimes notícies són que s’estan redactant els projectes constructius, de manera que les possibles obres estarien suposadament en servei en unes dates coincidents amb el final de la concessió de l’AP-7, vial que suposaria la variant més ràpida, barata i ambientalment sostenible, en no crear noves afeccions territorials ni paisatgístiques.

Constatem com el Govern es pren amb molta calma l’execució d’aquestes variants, quan el més ràpid, barat i pràctic seria crear enllaços a les comarques afectades per perill o col·lapse de les infraestructures existents, habitualment carreteres nacionals en què no s’ha invertit en dècades com s’hauria, per al trànsit i accidentalitat que suporten“, ha valorat Mulet que ha insistit alliberar com més aviat millor aquests trams, assumint temporalment el Ministeri el cost dels vehicles que utilitzen el vial de pagament.

Per a Mulet “els valencians portem 40 anys pagant autopistes i ens correspon d’una vegada una mica de dignitat, decència en les inversions i justícia, ja que si en altres autonomies i ciutats es prenen mesures d’aquest tipus, també es poden prendre en els nostres pobles i comarques, sense que per això ens hagen de vindre a insultar cridant-nos ‘ploramiques’ pel que és just“. La manca de variants s’eternitza a les comarques de la Safor, la Marina, la Plana i el Maestrat, així com l’ampliació de carreteres o carrils a la N-340.

Tenen la solució a punt, però sembla que la solució als negocis d’ACS i la crisi a les autopistes de Madrid haurem de pagar-les de nou, una cosa que no consentirem aquesta vegada“, ha conclòs Mulet.

n340 alcalà r a38 r a38 a382 r a382 n340 alcalà

Compromís pide a Fomento que libere la AP-7 en la Safor y se olvide de más variantes y afecciones al territorio

La coalición recuerda que es posible liberar determinados tramos por razón de interés general, especialmente cuando la concesión tiene ya los días contados

València, 5 de septiembre de 2017

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna y el gobierno del PP, destapen sus cartas en materia de autopistas y aclaren de una vez el futuro de la AP-7 ya que “son numerosos los municipios valencianos que necesitan saber el futuro de variantes a carreteras nacionales, que están en fase de redacción y que tendrán previsiblemente un fuerte impacto territorial y que precisan saber si la AP-7 se liberará definitivamente o si el Gobierno seguirá explotándolas de alguna manera, duda que no ha conseguido la coalición aclarar en ninguna respuesta del Gobierno”.

La Safor es una comarca en la que los municipios que utilizan intensamente la N-332 reclaman desde hace décadas la construcción del denominado proyecto Variante de la Safor y conexión sur de Oliva, algo que aliviaría la situación de peligrosidad y colapsos que viven estos municipios especialmente en verano en el tramo Oliva-Gandía. Las últimas noticias son que se están redactando los proyectos constructivos, por lo que las posibles obras estarían supuestamente en servicio en unas fechas coincidentes con el final de la concesión de la AP-7, vial que supondría la variante más rápida, barata y ambientalmente sostenible, al no crear nuevas afecciones territoriales ni paisajísticas.

Constatamos como el Gobierno se toma con mucha calma la ejecución de éstas variantes, cuando lo más rápido, barato y práctico sería crear enlaces en las comarcas afectadas por peligro o colapso de las infraestructuras existentes, habitualmente carreteras nacionales en las que no se ha invertido en décadas como se debiera, para el tráfico y accidentalidad que soportan”, ha valorado Mulet que ha insistido en liberar cuanto antes estos tramos, asumiendo temporalmente el Ministerio el coste de los vehículos que utilicen el vial de pago.

Para Mulet “los valencianos llevamos 40 años pagando autopistas y nos corresponde de una vez un poco de dignidad, decencia en las inversiones y justicia, pues si en otras autonomías y ciudades se toman medidas de este tipo, también se pueden tomar en nuestros pueblos y comarcas, sin que por ello nos tengan que venir a insultar llamándonos ‘llorones’ por lo que es justo”. La falta de variantes se eterniza en las comarcas de la Safor, la Marina, la Plana y el Maestrat, así como la ampliación de carreteras o carriles en la N-340.

Tienen la solución a punto, pero parece que la solución a los negocios de ACS y la crisis en las autopistas de Madrid tendremos que pagarlas de nuevo, algo que no vamos a consentir esta vez”, ha concluido Mulet.