Carles Mulet considera que els controls vegetals en fronteres són insuficients i que s’ha d’incrementar la informació disponible pels agricultors i ciutadans

Madrid 31 de juliol de 2017

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha demanat a la ministra d’Agricultura, Isabel Tejerina, que atenga les peticions valencianes de fons i personal per a la investigació i lluita contra la Xylella fastidiosa des del centre de referència de malalties bacterianes de l’IVIA.

Mulet ha manifestat que “el Govern no pareix tindre clar l’abast i letalitat d’aquest bacteri, que té un camp abonat a seguir avançant sense control fruit de la manca de rendibilitat del sector, absència de relleu generacional i la falta d’aposta per un sector amb notables efectes positius en l’economia, viabilitat i estat del medi rural i en la lluita contra els incendis“.

Les Balears i, en menor mesura, el País Valencià sembla que són de moment els ports d’entrada a la Península “i ens preocupa que el Ministeri i els representants polítics del PP no vulguen veure les conseqüències, com va quedar demostrat amb la moció que Compromís va dur a la Comissió d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Senat al maig“, on el PP en solitari va votar en contra d’una proposta que reclamava definir les quanties i incrementar les partides pressupostades existents fins als 150 milions d’euros, incorporant partides per compensar les persones afectades en els seus cultius. La iniciativa de la coalició també reclamava incrementar les ajudes i control de sortida de tot el material vegetal des de les Balears, a més d’assumir les especials característiques territorials de l’illa a l’hora de garantir l’eradicació en aquesta autonomia.

Així, el senador de Compromís ha recordat “els efectes que va tenir no actuar a temps sobre aquest bacteri a Itàlia, on va ser necessari desforestar 200.000 hectàrees d’olivera, una superfície 10 vegades la de Valladolid, per si els resulta més comprensible, per la qual cosa no poden anar-se’n de vacances sense prendre mesures urgents en aquesta matèria“. La coalició a més de fons per tallar el bacteri, reclama informació per als afectats, perquè sàpiguen que l’administració està del seu costat, inspeccionant fronteres, controlant moviments i investigant per acabar amb aquest perill com més aviat millor. “No serveix de res l’autocomplaença que estan demostrant, creient-se líders en la sanitat vegetal europea i de la presència de Plans de Contingència i de prevenció o dictant reials decrets quan la realitat és que cada vegada hi ha més presència de malalties en les nostres fronteres“, ha indicat Mulet.

Els senadors de Compromís ja van reclamar al juny la dimissió del secretari general d’Agricultura i Alimentació, Carlos Cabanas, per la manca d’implicació del seu departament a l’hora d’intensificar els controls en fronteres per frenar l’arribada de malalties que puguen afectar greument una economia tan basada en la citricultura i l’olivar com és la valenciana i espanyola. Inspectors de la Comissió Europea també van certificar que, de forma irresponsable, tant Galícia com Portugal es resignen a renunciar a l’eradicació i es limiten a tractar de contenir l’expansió de l’insecte Trioza erytreae, la psila africana, que actua com a vector portador de la més temuda malaltia dels cítrics, coneguda com Huangglongbing (HLB) o Greening.

La coalició també va presentar una esmena als PGE 2017 per valor de 3 milions d’euros destinats a la millora de la sanitat agrària i la competitivitat de la força amb determinades plagues i malalties vegetals com la Xylella fastidiosa, el trip del te, o l’arna gatemalteca de la creïlla, que estan sent causa d’alarma en el sector, que va ser rebutjada pel PP i Ciutadans.

Compromís reclama al MAPAMA que concrete fondos para luchar contra la xylellay endurezca los controles

Carles Mulet considera que los controles vegetales en fronteras son insuficientes y que debe incrementarse la información disponible por los agricultores y ciudadanos

Madrid, 31 de julio de 2017

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha pedido a la ministra de Agricultura, Isabel Tejerina, que atienda las peticiones valencianas de fondos y personal para la investigación y lucha contra la xylella fastidiosa desde el centro de referencia de enfermedades bacterianas del IVIA.

Mulet ha manifestado que “el Gobierno no parece tener claro el alcance y letalidad de esta bacteria, que tiene un campo abonado a seguir avanzando sin control fruto de la falta de rentabilidad del sector, ausencia de relevo generacional y la falta de apuesta por un sector con notables efectos positivos en la economía, viabilidad y estado del medio rural y en la lucha contra los incendios”.

Las Baleares y, en menor medida, el País Valenciano parecen ser por el momento los puertos de entrada a la Península “y nos preocupa que el Ministerio y los representantes políticos del PP no quieran ver las consecuencias, como quedó demostrado con la moción que Compromís llevó a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado en mayo”, donde el PP en solitario votó en contra de una propuesta que reclamaba definir las cuantías e incrementar las partidas presupuestadas existentes hasta los 150 millones de euros, incorporando partidas para compensar a las personas afectadas en sus cultivos. La iniciativa de la coalición también reclamaba incrementar las ayudas y control de salida de todo el material vegetal desde las Baleares además de asumir las especiales características territoriales de la isla a la hora de garantizar la erradicación en esta autonomía.

Así, el senador de Compromís ha recordado “los efectos que tuvo no actuar a tiempo sobre esta bacteria en Italia, donde fue necesario deforestar 200.000 hectáreas de olivo, una superficie 10 veces la de Valladolid, por si les resulta más entendible, por lo que no pueden irse de vacaciones sin tomar medidas urgentes en esta materia”. La coalición además de fondos para atajar la bacteria, reclama información para los afectados, para que sepan que la administración está de su lado, inspeccionando fronteras, controlando movimientos e investigando para acabar con este peligro cuanto antes. “De nada sirve la autocomplacencia que están demostrando creyéndose líderes en la sanidad vegetal europea y de la presencia de Planes de Contingencia y de prevención o dictando Reales Decretos cuando la realidad es que cada vez hay más presencia de enfermedades en nuestras fronteras”, ha indicado Mulet.

Los senadores de Compromís ya reclamaron en junio la dimisión del Secretario General de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, por la falta de implicación de su departamento a la hora de intensificar los controles en fronteras para frenar la llegada de enfermedades que puedan afectar gravemente una economía tan basada en la citricultura y el olivar como es la valenciana y española. Inspectores de la Comisión Europea también certificaron que, de forma irresponsable, tanto Galicia como Portugal se resignan ya a renunciar a la erradicación y se limitan a tratar de contener la expansión del insecto Trioza erytreae, la psila africana, que actúa como vector portador de la más temida enfermedad de los cítricos, conocida como Huangglongbing (HLB) o Greening.

La coalición también presentó una enmienda a los PGE 2017 por valor de 3 millones de euros destinados a la mejora de la sanidad agraria y la competitividad ante la irrupción de determinadas plagas y enfermedades vegetales como la Xylella fastidiosa, el trip del té, o la polilla gatemalteca de la patata, que están siendo causa de alarma en el sector, que fue rechazada por el PP y Ciudadanos.