Jordi Navarrete recorda que l’agricultura és un important sector productiu en les diferents localitats del Maestrat per les que passa i reclama a Foment consens amb el municipi i sectors productius

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha reclamat al Ministeri de Foment que atenga com es mereixen, les al·legacions que presente l’Ajuntament de la Jana I qualsevol alters afectats, per fer possible una autovia A-7 amb el major consens possible, “això és respectant la personalitat dels pobles, el seu paisatge i economia“.

Navarrete ha insistit en la necessitat de millorar les comunicacions entre Catalunya i el País Valencià per carretera, el que suposaria nombrosos beneficis i augment en la seguretat a la N-340 i competitivitat empresarial, així com el desenvolupament de les comarques d’interior pròximes a la A-7. “Però això no pot ser a costa de carregar-se les formes de vida, paisatge i mobilitat de les persones en un terme municipal tan xicotet com és la Jana o de qualsevol altre“, ha manifestat el senador castellonenc.

Així, el senador ha anunciat un plec de preguntes al Ministeri de Foment i que traslladaran el sentir de les poblacions afectades on els siga requerit amb l’ànim de millorar el projecte “que per esperat no s’ha d’executar malament, ni amb presses i no tornar a incidir en errors com els ocorreguts en l’execució de la variant de la N-340 al Maestrat, declarada il·legal pel Suprem, que ha generat molèsties i sorolls als veïns i traslladat la perillositat a un vial amb un sol carril per sentit i deixat uns antics vials a Peníscola, Benicarló i Vinaròs en situació de perillositat i abandonament“.

La coalició ha reclamat al Ministeri de Foment que siga sensible a la situació de les localitats afectades pel traçat, la presència de patrimoni, un espectacular bosc d’oliveres mil·lenàries, gran biodiversitat, paratges naturals i protegits “per crear un vial assumible mediambiental i paisatgísticament sense hipotecar alguns projectes existents, d’agroturisme, explotacions, xicotetes indústries, bancs de terres, producció d’oli d’oliva, fruiters i la millora de les seues estructures agràries“.

La coalició ja va acompanyar a representants de la localitat de la Jana a la demarcació de Carreteres a València i seguirà de prop el projecte per portar-lo, si cal, a les comissions de Foment i Agricultura del Senat.

Compromís pide que la prolongación de la A-7 sea sostenible y tenga en cuenta las características de los municipios afectados

Jordi Navarrete recuerda que la agricultura es un importante sector productivo en las diferentes localidades del Maestrat por las que pasa y reclama a Fomento consenso con el municipio y sectores productivos

Madrid, 27 de julio de 2017

El senador de Compromiso por Castellón, Jordi Navarrete, reclamó al Ministerio de Fomento que atienda como se merecen, las alegaciones que presente el Ayuntamiento de Jana Y cualquier alters afectados, para hacer posible una autovía A-7 con el mayor consenso posible, “esto es respetando la personalidad de los pueblos, su paisaje y economía“.

Navarrete ha insistido en la necesidad de mejorar las comunicaciones entre Cataluña y el País Valenciano por carretera, lo que supondría numerosos beneficios y aumento en la seguridad en la N-340 y competitividad empresarial, así como el desarrollo de las comarcas de interior próximas a la A-7. “Pero esto no puede ser a costa de cargarse las formas de vida, paisaje y movilidad de las personas en un término municipal tan pequeño como es la Jana o de cualquier otro”, ha manifestado el senador castellonense.

Así, el senador ha anunciado un pliego de preguntas al Ministerio de Fomento y que trasladarán el sentir de las poblaciones afectadas donde les sea requerido con el ánimo de mejorar el proyecto “que por esperado no debe ejecutarse mal, ni con prisas y no volver a incidir en errores como los ocurridos en la ejecución de la variante de la N-340 en el Maestrat, declarada ilegal por el Supremo, que ha generado molestias y ruidos a los vecinos y trasladado la peligrosidad a un vial con un solo carril por sentido y dejado unos antiguos viales en Peñíscola, Benicarló y Vinaròs en situación de peligrosidad y abandono”.

La coalición ha reclamado al Ministerio de Fomento que sea sensible a la situación de las localidades afectadas por el trazado, la presencia de patrimonio, un espectacular bosque de olivos milenarios, gran biodiversidad, parajes naturales y protegidos “para crear un vial asumible medioambiental y paisajísticamente sin hipotecar algunos proyectos existentes, de agroturismo, explotaciones, pequeñas industrias, bancos de tierras, producción de aceite de oliva, frutales y la mejora de sus estructuras agrarias”. La coalición ya acompañó a representantes de la localidad de la Jana a la demarcación de Carreteras en València y seguirá de cerca el proyecto para llevarlo, si es necesario, a las comisiones de Fomento y Agricultura del Senado.