Compromís reclama al Govern que preveja nous accessos a l’AP-7 si no va a implantar l’eurovinyeta ni peatges  

El representant territorial de la coalició, Carles Mulet, proposa a Foment que aborde plans per crear nous accessos a aquest vial que permeten descongestionar vials com la N-340 i N-332 quan abans

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha reclamat al Govern que preveja nous accessos a l’AP-7 en aquells municipis on és prioritari descongestionar els seus problemes de trànsit i perillositat per circular per zones urbanes o de gran saturació. La coalició ha rebut una resposta del Govern en què s’assegura que després de la fi de la concessió “tampoc es va a implantar un sistema de eurovinyeta (de pagament per ús) ni es va a prorrogar la concessió“, el que segons el parer del senador “obliga moralment a compensar quan abans als municipis que han estat perjudicats per aquest injust sistema de peatges, que s’han vist privats del 95% dels ingressos que els tocaria recaptar anualment per l’IBI i pels problemes territorials que ha causat en molts casos aquest vial a canvi de ben poc“, ha indicat Mulet.

Així el senador territorial valencià ha proposat “que el Ministeri de Foment, en coordinació amb la Generalitat i els municipis afectats, definisquen nous accessos, rotondes i els enllaços necessaris i es cree un fons perquè municipis afectats per l’intens trànsit de la N-340 N332 puguen veure’s alliberats d’aquest i dels sinistres sense haver d’esperar encara més“.

Així el senador va posar com a exemple la possibilitat que zones tan saturades com les comarques de la Safor o la Marina puguen veure’s beneficiades de l’autopista com una veritable variant. “Així sabem que Altea estudia un accés sud que li serviria per circumval seu terme municipal, que es troba saturat quan a pocs metres circula en paral·lel l’AP-7, mentre Foment segueix estudiant una variant a la nacional que suposaria més afeccions territorials i una inversió propera als 100 milions d’euros que és evitable. Una cosa que també s’hauria de plantejar amb les previsions de construcció de variants a Orpesa i Benicàssim“, ha insistit Mulet. Així, per citar un altre exemple “localitats de la Safor veurien radicalment millorada la seva mobilitat i qualitat de vida amb la construcció d’una rotonda entre Xeresa i el sud d’Oliva que permetria a algú que circule des d’Alacant cap al nord eludir els nuclis de l’Alqueria, Palmera i Bellreguard per anar a Gandia i un ramal que connectara pel nord la variant de Gandia amb l’AP-7 a l’altura de Benirredrà i aprofitar així també l’accés sud al port que està en execució en aquest moment, el que absorbiria més el trànsit de Daimús, Guardamar, Miramar, Piles i les seues platges“.

La coalició ja va reclamar sense èxit -per la negativa del PP- avançar el rescat sense esperar a l’horitzó de 2019, el que suposaria beneficis immediats, un estalvi per als comptes públics i evitar nous accidents sense esperar 2019. “És just que després de tants anys pagant peatges d’un vial autoritzat per Franco i Carrero Blanco, aquest comence a donar-nos el respir que ens mereixem els valencians des del minut u i que se’ns compense amb les actuacions i connexions que siguen necessàries“, ha conclòs Mulet.

-ap7r

Compromís reclama al Gobierno que prevea nuevos accesos a la AP-7 si no va a implantar la euroviñeta ni peajes

El representante territorial de la coalición, Carles Mulet, propone a Fomento que aborde planes para crear nuevos accesos a este vial que permitan descongestionar viales como la N-340 y N-332 cuanto antes

Madrid, 29 de mayo de 2017

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado al Gobierno que prevea nuevos accesos a la AP-7 en aquellos municipios donde es prioritario descongestionar sus problemas de tráfico y peligrosidad por circular por zonas urbanas o de gran saturación. La coalición ha recibido una respuesta del Gobierno en la que se asegura que tras el fin de la concesión “tampoco se va a implantar un sistema de euroviñeta (de pago por uso) ni se va a prorrogar la concesión”, lo que a juicio del senador “obliga moralmente a compensar cuanto antes a los municipios que han sido perjudicados por este injusto sistema de peajes, que se han visto privados del 95% de los ingresos que les tocaría recaudar anualmente por el IBI y por los problemas territoriales que ha causado en muchos casos este vial a cambio de bien poco”, ha indicado Mulet.

Así el senador territorial valenciano ha propuesto “que el Ministerio de Fomento, en coordinación con la Generalitat y los municipios afectados, definan nuevos accesos, rotondas y los enlaces necesarios y se cree un fondo para que municipios afectados por el intenso tráfico de la N340 o N332 pudieran verse liberados de éste y de los siniestros cuanto antes”.

Así el senador puso como ejemplo la posibilidad que zonas tan saturadas como las comarcas de la Safor o la Marina pudieran verse beneficiadas de la autopista como una verdadera variante. “Así sabemos que Altea estudia un acceso sur que le serviría para circunvalar su término municipal, que se halla saturado cuando a pocos metros circula en paralelo la AP-7, mientras Fomento sigue estudiando una variante a la nacional que supondría más afecciones territoriales y una inversión cercana a los 100 millones de euros que es evitable. Algo que también debería plantearse con las previsiones de construcción de variantes en Orpesa y Benicàssim”, ha insistido Mulet. Así, por citar otro ejemplo “localidades de la Safor verían radicalmente mejorada su movilidad y calidad de vida con la construcción de una rotonda entre Xeresa y el sur de Oliva que permitiría a alguien que circule desde Alacant hacia el norte eludir los núcleos de l’Alqueria, Palmera y Bellreguard para ir a Gandia y un ramal que conectara por el norte la variante de Gandia con la AP-7 a la altura de Benirredrà y aprovechar así también el acceso sur al puerto que está en ejecución en este momento, lo que absorbería además el tráfico de Daimús, Guardamar, Miramar, Piles y sus playas”.

La coalición ya reclamó sin éxito –por la negativa del PP- avanzar el rescate sin esperar al horizonte de 2019, lo que supondría beneficios inmediatos, un ahorro para las cuentas públicas y evitar nuevos accidentes sin esperar a 2019. “Es justo que tras tantos años pagando peajes de un vial autorizado por Franco y Carrero Blanco, éste empiece a darnos el respiro que nos merecemos los valencianos desde el minuto uno y que se nos compense con las actuaciones y conexiones que sean necesarias”, ha concluido Mulet.

 

Descarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *