Compromís demana al Govern Central que canvie la política de productes dels bancs d’aliments per evitar incrementar la pobresa energètica.

 

Després d’haver visitat recentment el banc d’aliments de Castelló, la diputada autonòmica de Compromís, Mònica Àlvaro i el senador territorial de la coalició, Carles Mulet, han instat al Govern Central des de les Corts Valencianes i el Senat, perquè modifique la política de repartiment dels productes que es fa als bancs d’aliments, el qual  inclou en gran mesura els llegums secs.

Segons s’ha detectat per queixes als serveis socials dels municipis,  la gent que acudeix a aquests bancs és gent amb problemes econòmics greus, i donar-los tanta quantitat de llegums seques els obliga a un procés de cuina del mateix que incrementa la despesa energètica; i cal recordar que bona d’aquesta gent també pateix precisament la pobresa energètica.

 Des de Compromís s’ha reiterat que la lluita política es centra en que siga innecessaris aquests bancs perquè cap persona no tinga cobertes les seues necessitats alimentàries al nostre país, però mentre, la funció que fan aquests bancs i la creu roja és imprescindible, i per això s’ha vingut reclamant de manera reiterada mesures per evitar les traves burocràtiques imposades a les persones usuàries amb la nova normativa, que ha provocat que en el cas de Castelló una disminució d’un 20% en un anys de les persones ateses,  però encara així, s’atén a 16.5000 persones durant 2015

AL respecte del lot d’aliments que es reparteixen que contenen especialment arròs, pastes i llegums, s’ha preguntat per escrit al Govern Central saber quin és el percentatge de llegums que es distribueix en els lots dels bancs d’aliments, per què no es tendeix a substituir aquests productes per altres que suposen menor despesa energètica, i també que expliquen qui controla que els lots que es distribueixen mantenen un equilibri nutricional i diversitat d’aliments.

Altres de les qüestions es refereixen  a saber quines mesures es pensa adoptar per incrementar el repartiment de proteïnes en aquests lots ( el qual és escàs més enllà de les llets que tenen una durada molt curta), o saber si es consulta per part del Govern l’opinió de les entitats q reparteixen el menjar entre els usuaris al respecte i per quins mitjans es replega  aquesta opinió.

Des de Compromís es continua amb el ventall ampli d’iniciatives per donar solució als problemes que continuen tenint els bancs d’aliments.

 

Compromís pide en el Gobierno Central que cambie la política de productos de los bancos de alimentos para evitar incrementar la pobreza energética.

Después de haber visitado recientemente el banco de alimentos de Castelló, la diputada autonómica de Compromís, Mònica Àlvaro y el senador territorial de la coalición, Carles Mulet, ha instado al Gobierno Central desde las Cortes Valencianas y el Senado, para que modifique la política de reparto de los productos que se hace en los bancos de alimentos, el cual incluye en gran medida las legumbres secas.

Según se ha detectado por quejas a los servicios sociales de los municipios, la gente que acude en estos bancos es gente con problemas económicos graves, y darles tanta cantidad de legumbres secas les obliga a un proceso de cocinado del mismo que incrementa el gasto energético; y hay que recordar que buena de esta gente también sufre precisamente la pobreza energética.
Desde Compromís se ha reiterado que la lucha política se centra en que sean innecesarios estos bancos porque ninguna persona no tenga cubiertas sus necesidades alimentarias en nuestro país, pero mientras, la función que hacen estos bancos y la cruz roja es imprescindible, y por eso se ha venido reclamando de manera reiterada medidas para evitar las trabas burocráticas impuestas a las personas usuarias con la nueva normativa, que ha provocado que en el caso de Castelló una disminución de un 20% en un años de las personas atendidas, pero aun así, se atiende a 16.5000 personas durante 2015.
Al respecto del lote de alimentos que se reparten que contienen especialmente arroz, pastas y legumbres, se ha preguntado por escrito al Gobierno Central saber cuál es el porcentaje de legumbres que se distribuye en los lotes de los bancos de alimentos, por qué no se tiende a sustituir estos productos por otros que suponen menor gasto energético, y también que expliquen quién controla que los lotes que se distribuyen mantienen un equilibrio nutricional y diversidad de alimentos.
Otros de las cuestiones se refieren a saber qué midas se piensa adoptar para incrementar el reparto de proteínas en estos lotes ( el cual es escaso más allá de las leches que tienen una duración muy corta), o saber si se consulta por parte del Gobierno la opinión de las entidades q reparten la comida entre los usuarios al respeto y por qué medios se repliega esta opinión.
Desde Compromís  se continúa con el  abanico de iniciativas para dar solución a los problemas que continúan teniendo los bancos de alimentos.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *