El Govern Central evita contestar sobre la il·legalització de la Fundació Francisco Franco.

 baixa

El Govern Central evita contestar sobre la il·legalització de la Fundació Francisco Franco.Malgrat haver de contestar a Compromís per escrit abans del 5 d’octubre, han esperat al fet que expirés la X legislatura el Senat i evitar així donar resposta

Al juliol de 2015, el Senador de Compromís, Carles Mulet, va presentar una pregunta escrita al Govern Central, després dels últims incidents protagonitzats per la Fundació Nacional Francisco Franco (FNFF) , en entendre que havia tornat a fer apologia de l’incompliment de la legalitat vigent, en eixir en defensa de la ex alcaldessa de València, Rita Barberá, que aleshores encara compatibilitzava el càrrec de diputada autonòmica amb el de Senadora, qui estava a les portes de ser investigada per no haver complit de Llei de la Memòria Històrica en la ciutat.

El Govern, segons el reglament del Senat, tenia de data límit per a contestar aquesta pregunta fins al 5 d’octubre de 2015. Malgrat açò,ha esperat a la dissolució de les Corts Generals aquesta setmana per a evitar pronunciar-se sobre aquest tema.

TEXT de la pregunta:

  1. CARLES MULET GARCÍA Senador del COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS) designat per les Corts Valencianes, del GRUP PARLAMENTARI MIXT, a l’empara del previst en els articles 160 i 169 del Reglament de la Càmera, presenta la següent pregunta amb resposta escrita:

la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha tornat a fer apologia de l’incompliment de la legalitat vigent. Així, aquesta Fundació ha eixit en defensa de la exalcaldeasa de València, Rita Barberá, actualment diputada autonòmica i Senadora, qui està a les portes de ser investigada per no haver complit de Llei de la Memòria Històrica en la ciutat.

Mentre en països del nostre entorn, seria impensable l’existència de fundacions com la d’Adolf Hitler, Benitto Mussolini o Salazar, ací no és que s’haja permès, és que fins i tot s’ha arribat a finançar amb diners públics a una entitat com aquesta. La FNFF, a més de lloar a la exacaldessa de València, enalteix la figura d’un dictador i en el seu web fa apologia explícita del feixisme i enalteix la figura i l’obra del dictador Francisco Franco, en la majoria dels seus continguts criminalitza i persegueix qualsevol ideologia que no coincidisca amb els seus ideals totalitaris , en els seus diferents butlletins i articles, es commemoren a manera de victòria i orgull patriòtic, dates i fets tràgics i deplorables que no són una altra cosa que el testimoni d’actes detestables per part del dictador Francisco Franco durant els seus 40 anys de dictadura.

En varis dels seus butlletins i, especialment en el butlletí d’Octubre de 2012, la fundació insta al Govern d’Espanya a declarar l’estat de guerra contra Catalunya i, arrestar, jutjar i condemnar al seu legítim president. En eixe mateix paràgraf, i a manera de suggeriment, fa al·lusió al tràgic final del president de la República Catalana, Lluís Companys, que va ser afusellat per les forces franquistes. En els seus continguts, fan una reiterada crida a la població perquè defense la unitat d’Espanya contra els separatistes, referint-se a aquests amb una infinitat d’adjectius vexatoris, i al seu torn, incentivant l’odi, la xenofòbia i la violència entre conciutadans.

Durant el període 2001-2004 ha sigut subvencionada pel Govern d’Espanya per una quantitat superior a 147.000€, subvencions que es poden consultar en el BOE. Es desconeixen les subvencions rebudes passat aqueix període ja que la publicació de les mateixes va causar una gran polèmica L’últim despropòsit d’aquesta Fundació ha sigut l’anunci que la mateixa reprovarà i demandarà als alcaldes i regidors que aproven la retirada de “monuments, vidrieres, escuts i deixants per danys al patrimoni històric artístic del poble espanyol”.

O siga, actuar contra qui complisca la legalitat mentre aplaudeixen als alcaldes que es neguen complir-la. Per tot açò es pregunta:

– Quines subvencions directes o per a activitats ha destinat any per any des de 2001 fins a enguany a aquesta Fundació o projectes promoguts per ella?

– Creu el Govern acceptable l’existència d’una entitat que fa apologia del colpisme?
– Quines mesures pensa adoptar el Govern per a actuar contra l’amenaça explícita contra alcaldes i regidors que suposa l’anunci últim de la FNFF?
– Creu compatible el Govern l’existència d’aquesta entitat amb la Constitució i la Llei de la Memòria Històrica?
– Quines mesures va adoptar el Govern per a il·legalitzar aquesta associació?

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?id1=684&id2=082912&legis=10

 

 

 

 

El Gobierno Central evita contestar sobre la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.

 

A pesar de tener que contestar a Compromís por escrito antes del 5 de octubre, han esperado a que expirare la X legislatura el Senado y evitar así dar respuesta

 

En Julio de 2015, el Senador de Compromís, Carles Mulet, presentó una pregunta escrita al Gobierno Central, después de los últimos incidentes protagonizados por la  Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) , al entender que habia vuelto a hacer apología del incumplimiento de la legalidad vigente, al salir  en defensa de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, , que enteonces todavia compatibilizaba el cargo de diputada autonómica con el de Senadora, quien estaba a las puertas de ser investigada por no haber cumplido de Ley de la Memoria Histórica en la ciudad.

 

 

El Gobierno, según el reglamento del Senado, tenía de fecha límite para contestar esta pregunta hasta el 5 de octubre de 2015. A pesar de ello,ha esperado a la disolución de las Cortes Generales esta semana para evitar pronunciarse al respecto.

 

TEXTO de la pregunta:

  1. CARLES MULET GARCÍA Senador del COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS) designado por las Corts Valencianes, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

 

la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha vuelto a hacer apología del incumplimiento de la legalidad vigente. Así, ésta Fundación ha salido en defensa de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, actualmente diputada autonómica y Senadora, quien está a las puertas de ser investigada por no haber cumplido de Ley de la Memoria Histórica en la ciudad.

 

Mientras en países de nuestro entorno, sería impensable la existencia de fundaciones como la de Adolf Hitler, Benitto Mussolini o Salazar, aquí no es que se haya permitido, es que incluso se ha llegado a financiar con dinero público a una entidad como ésta. La FNFF, además de loar a la exacaldesa de Valencia, ensalza la figura de un dictador y en su web hace apología explícita del fascismo y ensalza la figura y la obra del dictador Francisco Franco, en la mayoría de sus contenidos criminaliza y persigue cualquier ideología que no coincida con sus ideales totalitarios , en sus diferentes boletines y artículos, se conmemoran a modo de victoria y orgullo patriótico, fechas y hechos trágicos y deplorables que no son otra cosa que el testigo de actos detestables por parte del dictador Francisco Franco durante sus 40 años de dictadura.

 

En varios de sus boletines y, especialmente en el boletín de Octubre de 2012, la fundación insta al Gobierno de España a declarar el estado de guerra contra Catalunya y, arrestar, juzgar y condenar a su presidente. En ese mismo párrafo, y a modo de sugerencia, hace alusión al trágico final del presidente de la República Catalana, Lluís Companys, que fue fusilado por las fuerzas franquistas. En sus contenidos, hacen un reiterado llamamiento a la población para que defienda la unidad de España contra los separatistas, refiriéndose a éstos con un sinfín de adjetivos vejatorios, y a su vez, incentivando el odio, la xenofobia y la violencia entre conciudadanos.

 

Durante el periodo 2001-2004 ha sido subvencionada por el Gobierno de España por una cantidad superior a 147.000€, subvenciones que se pueden consultar en el BOE. Se desconocen las subvenciones recibidas pasado ese periodo ya que la publicación de las mismas causó una gran polémica El último despropósito de esta Fundación ha sido el anuncio que la misma reprobará y demandará a los alcaldes y concejales que aprueben la retirada de “monumentos, vidrieras, escudos y estelas por daños al patrimonio histórico artístico del pueblo español”.

 

O sea, actuar contra quien cumpla la legalidad mientras aplauden a los alcaldes que se niegan cumplirla. Por todo ello se pregunta:

 

– ¿Qué subvenciones directas o para actividades ha destinado año por año desde 2001 hasta este año a esta Fundación o proyectos promovidos por ella? – ¿Cree el Gobierno aceptable la existencia de una entidad que hace apología del golpismo?

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para actuar contra la amenaza explícita contra alcaldes y concejales que supone el anuncio último de la FNFF?

– ¿Cree compatible el Gobierno la existencia de esta entidad con la Constitución y la Ley de la Memoria Histórica?

– ¿Qué medidas va adoptar el Gobierno para ilegalizar esta asociación?

 

 

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?id1=684&id2=082912&legis=10

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *