Compromís demana al Govern que siga aconfessional, complisca la Llei i que les banderes no estiguen a mig pal a Pasqua

Compromís pregunta a Sánchez si seguirà permetent que onegen a mig pal les banderes durant la Setmana Santa, pràctica del govern de Rajoy i lamenta l’ambigüitat del PSOE

Madrid, 7 de juliol de 2018

El passat 2 de juliol al Senat, Carles Mulet, va preguntar al nou Govern quines mesures va a adoptar per evitar que per Setmana Santa tornen a baixar les banderes a mig pal a les casernes d’Espanya. La succinta resposta que “s’actuaria d’acord amb la legislació espanyola tenint en compte la jurisprudència existent del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional sobre aquest tema”, no convenç la coalició que la veu ambigua i opina que“les creences religioses han de tindre una esfera diferent, privada i personal i no es prenga partit ni s’atorguen oficialitats en aquests aspectes“, com darrerament ha fet l’administració.

El Govern del Partit Popular no s’ha cregut mai el precepte constitucional en el qual s’estableix l’aconfessionalitat de l’Estat. Aquestes actuacions haurien de ser impensables i no obstant això va ser el mateix govern qui les va portar endavant, com hem vist amb les medalles a verges i confraries, mesures que a molts ens posen rojos i que han de ser evitades en un futur” apunta Mulet.

El 2010, estant al capdavant del Ministeri de Defensa Carme Chacón, es va aprovar el Reial Decret 684/2010 en el qual es contemplava que només per la mort de militars en acte de servei, el rei, el seu hereu o dies de dol nacional, les banderes onejarien a mig pal. No obstant això, en 2017 es va emetre una ordre interna titulada “Honors a la Setmana Santa” que va establir que des de les 14h del Dijous Sant fins a les 00:01 del Diumenge de Resurrecció, l’ensenya nacional onejarà a mig pal en totes les unitats, bases , centres i aquarteraments militars “justificant-se en una sentència del Tribunal Constitucional que establia que “quan una tradició religiosa es trobe integrada en el conjunt del teixit social d’un determinat col·lectiu, no es pot sostenir que a través d’ella, els poders públics pretenguen transmetre un suport o adherència a postulats religiosos”. A això cal afegir la lectura subjectiva de la disposició addicional quarta del Reial decret de 2010 que recull el dret a la llibertat religiosa pel que fa a l’assistència a actes, però no sobre el posicionament institucional.

A la Mare de Déu Santíssima de l’Amor, li va ser concedida la Medalla d’Or al Mèrit Policial a l’any 2014; a la Verge del Pilar, la Gran Creu de la Guàrdia Civil a l’any 2012; a la Verge dels Dolors d’Archidona, li va ser assignada la Creu de Plata de la Guàrdia Civil a l’any 2015 o la Confraria del Crist de la Legió, la Medalla al Mèrit Policial a l’any 2017 sense que consten els motius d’aquests mèrits i quan hi ha desenes de ciutadans que mereixerien més aquests reconeixements. Aquesta era la pràctica habitual del PP.

Actuar d’acord amb la llei o seguint la jurisprudència del Tribunal Constitucional no contesta a la nostra pregunta. Si prenem això com a referència també el govern de Zoido i Rajoy ho van fer, interpretant-la com millor li convenia“, ha lamentat Mulet. “Esperem no haver de veure de nou banderes a mig pal per la mort de Crist i que les institucions es consciencien de la importància de la seua imparcialitat a nivell religiós, ja que la seua resposta és de nou tan ambigua amb aquest aspecte, que ens temem una segona versió de les mesures del PP“.

banderes setmana santa r banderes setmana santa

Compromís pide al Gobierno que sea aconfesional, cumpla la Ley y que las banderas no estén a media asta en Pascua

Compromís pregunta a Sánchez si seguirá permitiendo que ondeen a media asta las banderas durante la Semana Santa, práctica del gobierno de Rajoy y lamenta la ambigüedad del PSOE

Madrid, 7 de julio de 2018

El pasado 2 de julio el Senado, Carles Mulet,preguntó al nuevo Gobierno qué medidas va a adoptar para evitar que en Semana Santa vuelvan a bajar las banderas a media asta en los cuarteles de España. La sucinta respuesta de que “se actuaría conforme a la legislación española teniendo en cuenta la jurisprudencia existente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre este tema”, no convence a la coalición que la ve ambigua y opina que “las creencias religiosas deben tener una esfera distinta, privada y personal y no se tome partido ni oficialidad en estos aspectos”, como hasta ahora ha hecho la administración.

El Gobierno del Partido Popular no se ha creído nunca el precepto constitucional en el que se establece la aconfesionalidad del Estado. Estas actuaciones deberían ser impensables y sin embargo fue el propio gobierno quien las llevó adelante, como hemos visto con las medallas a vírgenes y cofradías, medidas que a muchos nos sonrojan y que deben ser evitadas en un futuro” apunta Mulet.

En 2010, estando al frente del Ministerio de Defensa Carme Chacón, se aprobó el Real Decreto 684/2010 en el que se contemplaba que solo por la muerte de militares en acto de servicio, el rey, su heredero o días de luto nacional, las banderas ondearían a media asta. Sin embargo, en 2017 se emitió una orden interna titulada “Honores a la Semana Santa” que estableció que desde las 14h del Jueves Santo hasta las 00:01 del Domingo de Resurrección, la enseña nacional ondeará a media asta en todas las unidades, bases, centros y acuartelamientos militares”justificándose en una sentencia del Tribunal Constitucional que establecía que “cuando una tradición religiosa se encuentre integrada en el conjunto del tejido social de un determinado colectivo, no cabe sostener que a través de ella, los poderes públicos pretendan transmitir un respaldo o adherencia a postulados religiosos”. A ello hay que añadir la lectura subjetiva de la disposición adicional cuarta del Real decreto de 2010 que recoge el derecho a la libertad religiosa en cuanto a asistencia a actos, pero no sobre el posicionamiento institucional.

A la Virgen María Santísima del Amor, le fue concedida la Medalla de Oro al Mérito Policial en el año 2014; a la Virgen del Pilar, la Gran Cruz de la Guardia Civil en el año 2012; a la Virgen de los Dolores de Archidona, le fue asignada la Cruz de Plata de la Guardia Civil en el año 2015 o la Cofradía del Cristo de la Legión, la Medalla al Mérito Policial en el año 2017 sin que consten los motivos de estos reconocimientos y cuando hay decenas de ciudadanos que merecerían más estos reconocimientos. Esta era la práctica habitual del PP.

Actuar conforme a la ley o siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no contesta a nuestra pregunta. Si tomamos esto como referencia también el gobierno de Zoido y Rajoy lo hicieron, interpretándola como mejor le convenía”, ha lamentado Mulet. “Esperemos no tener que ver de nuevo banderas a media asta por la muerte de Cristo y que las instituciones se conciencien de la importancia de su imparcialidad a nivel religioso, ya que su respuesta es de nuevo tan ambigua con este aspecto, que nos tememos una segunda versión de las medidas del PP”.

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *