Compromís desaprova la negativa del Govern de no millorar el finançament de l’Autoritat Metropolitana de València

3,68 milions d’euros per a l’Àrea Metropolitana de València és el pacte entre PP i Ciutadans avalat ara pel PSOE

Madrid, 4 de juliol de 2018

La coalició al Senat ha censurat hui la negativa del Govern a millorar el finançament de l’Autoritat Metropolitana de València. Compromís ha realitzat diferents preguntes sobre el finançament del transport a l’àrea metropolitana de València, així com sobre les raons que porten al Govern de l’Estat espanyol a no procurar la seva millora. En reiterades ocasions, les respostes no han arribat o han arribat amb informació confusa i desdibuixada. “És una vergonya que la tercera àrea metropolitana de l’Estat espanyol no reba ni les restes del finançament i que no obtinguem respostes que ho justifiquen” ha replicat el portaveu al Senat, Carles Mulet. Compromís, no cessa en els seus propòsits, i ha tornat a insistir sobre la necessitat de millorar el finançament per al transport metropolità valencià, aquesta volta amb el PSOE al Govern. 

La formació va presentar una esmena per als Pressupostos Generals de l’Estat del present exercici en què demanava 38 milions per al transport metropolità de València, atenent al nombre de viatgers, habitants i altres característiques. El Senat va rebutjar amb els vots de PP, PSOE i Ciutadans l’esmena presentada per la coalició i va donar via lliure a una altra, a la baixa, pactada entre PP i Ciutadans i que fixava en 10 milions d’euros el seu finançament. “Els valencians i valencianes esperàvem que amb el Govern del PSOE a l’Estat espanyol el finançament autonòmic valencià i, concretament, la del transport de l’àrea metropolitana es millorara. Però no, sembla ser que els valencians i valencianes hem de viure d’il·lusions i tan sols tenir una mostra del que ens correspondria per població i entitat “ha argumentat Carles Mulet.

Dels 10 milions finalment pactats per PP i Ciutadans, que no van ser corregits per la negativa del PSOE i aquestes dues altres formacions, finalment es rebran 3,68 per una incompatibilitat amb el finançament que la ciutat de València rebia. “Deu milions en paper, 3,68 a mà per a la tercera àrea metropolitana de l’Estat espanyol, això ens mostra que existeixen també formes legals de robar i discriminar. El PSOE sembla estar d’acord amb aquesta política de finançament. Ja no és còmplice, és executor “ha afirmat el regidor de Mobilitat Sostenible de València Giuseppe Grezzi. A més el regidor s’ha pronunciat assegurant que “portarem al Congrés i al Senat la petició que es modifiquen aquests criteris discriminatoris que han de ser revisats amb urgència per part del Govern del PSOE, perquè València deixe d’estar marginada, no se’ns donen més almoines i se’ns comence a respectar”.

L’esmena pactada per PP i Ciutadans i votada pel PSOE representa una estafa i una presa de pèl. “És una almoina en comparació a les abultades quantitats que han rebut en tots aquests anys Barcelona, ​​Canàries i Madrid. Primer basat en un sistema de subvencions mitjançant Contractes-Programa subscrit amb les autoritats del transport corresponents, que almenys tenia uns criteris més rigorosos: el dèficit d’explotació de les empreses, la inversió no autofinançada o el cost de títols de coordinació entre d’altres. Els 3,6 milions són la desena part del que es necessita només per un any, i no es rescabala el dèficit d’anys anteriors. I malgrat ells tenim reserves per creure’ns que aquesta inversió es vaja produir vistos els precedents. El que ens preocupa és que ara el PSOE, que va voler fer bandera d’aquesta reivindicació, accepte l’almoina pactada per part del PP i CS i no es comprometa ni a estudiar noves vies per acabar amb aquesta discriminació “, ha conclòs.

Compromís desaprueba la negativa del Gobierno de no mejorar la financiación de la Autoridad Metropolitana de València

3,68 millones de eurospara el Área Metropolitana de València es el pacto entre PP y C’s avalado ahora por el PSOE

Madrid, 4 de julio de 2018

La coalición en el Senado ha censurado hoy la negativa del Gobierno a mejorar la financiación de la Autoridad Metropolitana de València. Compromís ha realizado distintas preguntas sobre la financiación del transporte en el área metropolitana de València, así como sobre las razones que llevan al Gobierno del Estado español a no procurar su mejora.

En reiteradas ocasiones, las respuestas no han llegado o han llegado con información confusa y desdibujada. “Es una vergüenza que la tercera área metropolitana del Estado español no reciba ni los restos de la financiación y que no obtengamos respuestas que lo justifiquen” ha replicado el portavoz en el Senado, Carles Mulet. Compromís, no cesa en sus propósitos, y ha vuelto a insistir sobre la necesidad de mejorar la financiación para el transporte metropolitano valenciano, esta vez con el PSOE en el Gobierno.

La formación presentó una enmienda para los Presupuestos Generales del Estado del presente ejercicio en la que pedía 38 millones para el transporte metropolitano de València, atendiendo al número de viajeros, habitantes y otras características. El Senado rechazó con los votos de PP, PSOE y C’s la enmienda presentada por la coalición y dio vía libre a otra, a la baja, pactada entre PP y C’s y que fijaba en 10 millones de euros su financiación.

Los valencianos y valencianas esperábamos que con el Gobierno del PSOE en el Estado español la financiación autonómica valenciana y, concretamente, la del transporte del área metropolitana se mejoraran. Pero no, parece ser que los valencianos y valencianas hemos de vivir de ilusiones y tan solo tener una muestra de lo que nos correspondería por población y entidad” ha argumentado Carles Mulet.

De los 10 millones finalmente pactados por PP y C’s, que no fueron corregidos por la negativa del PSOE y estas dos otras formaciones, finalmente se recibirán 3,68 millones por una incompatibilidad con la financiación que la ciudad de València recibía. “Diez millones en papel, 3,63 millones en mano para la tercera área metropolitana del Estado español, esto nos muestra que existen también formas legales de robar y discriminar. El PSOE parece estar de acuerdo con esta política de financiación. Ya no es cómplice, es ejecutor” ha afirmado el concejal de Movilidad Sostenible de ValènciaGiuseppe Grezzi.

Además el edil se ha pronunciado asegurando que “llevaremos al Congreso y al Senado la petición de que se modifiquen estos criterios discriminatorios que tienen que ser revisados con urgencia por parte del Gobierno del PSOE, para que València deje de estar marginada, no se nos den más limosnas y se nos empiece a respetar”.

La enmienda pactada por PP y C’s y votada por el PSOE representa una estafa y una tomadura de pelo. “Es una limosna en comparación a las abultas cantidades que han recibido en todos estos años Barcelona, Canarias y Madrid. Primero basado en un sistema de subvenciones mediante Contractos-Programa subscrito con las autoridades del transporte correspondientes, que por lo menos tenía unos criterios más rigurosos:  el déficit de explotación de las empresas, la inversión no autofinanciada o el coste de títulos de coordinación entre otros. Los 3,6 millones son la décima parte de lo que se necesita solo para un año, y no se resarce el déficit de años anteriores. Y a pesar de ellos tenemos reservas para creernos que esta inversión se vaya producir vistos los precedentes. Lo que nos preocupa es que ahora el PSOE, que quiso hacer bandera de esta reivindicación, acepte la limosna pactada por parte del PP y CS y no se comprometa ni a estudiar nuevas vías para acabar con esta discriminación”, ha concluido.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *