El senador pregunta al Govern en una nova bateria les mesures a adoptar perquè Castelló tinga unitats rurals com sí compten altres zones. La coalició vigilarà que l’oficina del DNI de Vinaròs no deteriore el nombre de personal amb el pas dels mesos

Castelló 30 d’abril de 2017

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha reclamat al Govern conèixer el nombre de províncies que compten en l’actualitat amb serveis actius d’unitats mòbils d’expedició de DNI, conegudes com “unitats d’expedició de DNI rural“.

El senador castellonenc ha recordat els “efectes positius” i el revulsiu que va suposar sol·licitar reunions amb el ministre d’Interior i la pregunta oral pels retards en les oficines de les comarques de Castelló per renovar els documents i les denúncies davant la situació de col·lapse de les principals oficines “i ara, en justícia, toca preocupar-se per aquella gent que, per qüestions d’aïllament, de treball al món rural, geogràfiques i fins i tot orogràfiques té més difícil realitzar aquesta classe de gestions administratives i veuen com l’administració els deixa de costat“.

D’altra banda Navarrete ha anunciat que la coalició estarà atenta perquè es complisca amb la convocatòria de places per a l’oficina de Vinaròs del DNI, que preveia dues places de policies nacionals i quatre de cossos generals. “Per les informacions que ens arriben, de moment tan sols estan clares les adjudicacions de places de policies i ens preocupa la del personal administratiu, de manera que estarem atents al fet que el Govern complisca d’una vegada i l’oficina funcione amb normalitat“, ha indicat.

Recentment en unes respostes parlamentàries a iniciatives de Compromís sobre el problema de renovació i expedició el Govern admet el dret dels ciutadans a obtenir aquests documents i l’obligatorietat del DNI i el fet que el seu titular haja de mantenir-lo en vigència de forma obligatòria i torna a posar en evidència l’abandonament de la zona nord i interior de Castelló, en reconèixer tan sols “el pagament d’hores extraordinàries per als funcionaris dedicats a les tasques d’expedició, en concret, 225 hores extraordinàries a Castelló i 120 hores a Vila-real” .

dni r

Jordi Navarrete reclama ahora datos sobre las unidades de DNI rural y exige más medios y servicios para el interior 
El senador pregunta al Gobierno en una nueva batería las medidas a adoptar para que Castelló tenga unidades rurales como sí cuentan otras zonas. La coalición vigilará que la oficina del DNI de Vinaròs no deteriore el número de personal con el paso de los meses

Castelló, 30 de abril de 2017

El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha reclamado al Gobierno conocer el número de provincias que cuentan en la actualidad con servicios activos de unidades móviles de expedición de DNI, conocidas como “unidades de expedición de DNI rural”.

El senador castellonense ha recordado los “efectos positivos” y el revulsivo que supuso solicitar reuniones con el ministro de Interior y la pregunta oral por los retrasos en las oficinas de las comarcas de Castelló para renovar los documentos y las denuncias ante la situación de colapso de las principales oficinas “y ahora, en justicia, toca preocuparse por aquella gente que, por cuestiones de aislamiento, de trabajo en el mundo rural, geográficas e incluso orográficas tiene más difícil realizar esta clase de gestiones administrativas y ven como la administración les deja de lado”.

Por otro lado Navarrete ha anunciado que la coalición estará atenta para que se cumpla con la convocatoria de plazas para la oficina de Vinaròs del DNI, que preveía dos plazas de policías nacionales y cuatro de cuerpos generales. “Por las informaciones que nos llegan, por el momento tan solo están claras las adjudicaciones de plazas de policías y nos preocupa la del personal administrativo, por lo que estaremos atentos a que el Gobierno cumpla de una vez y la oficina funcione con normalidad”, ha indicado.

Recientemente en unas respuestas parlamentarias a iniciativas de Compromís sobre el problema de renovación y expedición el Gobierno admite el derecho de los ciudadanos a obtener estos documentos y la obligatoriedad del DNI y el hecho que su titular tenga que mantenerlo en vigencia de forma obligatoria y vuelve a poner en evidencia el abandono de la zona norte e interior de Castelló, al reconocer tan solo “el pago de horas extraordinarias para los funcionarios dedicados a las labores de expedición, en concreto, 225 horas extraordinarias en Castelló y 120 horas en Vila-real”.

Nuevas preguntas sobre oficina DNI móvil

¿Qué provincias del Estado español tienen en la actualidad activos servicios de unidades móviles de expedición de DNI?

¿Existen, en la actualidad, unidades móviles de expedición del DNI activas en la provincia de Teruel?

¿Cuántas unidades móviles de expedición de DNI se encuentran activas en la provincia de Teruel?  ¿A qué localidades se desplazan cada una de ellas (desglosado por cada unidad de expedición)? ¿Cuántos DNI realizaron estas unidades móviles en el periodo 2016-2017, desglosados por cada una de las unidades?

¿Existen, en la actualidad, unidades móviles de expedición del DNI activas en la provincia de Tarragona?

¿Cuántas unidades móviles de expedición de DNI se encuentran activas en la provincia de Tarragona?  ¿A qué localidades se desplazan cada una de ellas (desglosado por cada unidad de expedición)? ¿Cuántos DNI realizaron estas unidades móviles en el periodo 2016-2017, desglosados por cada una de las unidades?

¿Hay en la actualidad unidades móviles de expedición del DNI activas en la provincia de Cuenca?

¿Cuántas unidades móviles de expedición de DNI están activas en la provincia de Cuenca?  ¿A qué localidades se desplazan cada una de ellas (desglosado por cada unidad de expedición)? ¿Cuántos DNI realizaron estas unidades móviles en el periodo 2016-2017, desglosados por cada una de las unidades?

¿Hay en la actualidad unidades móviles de expedición del DNI activas en la provincia de Albacete?

¿Cuántas unidades móviles de expedición de DNI hay activas en la provincia de Albacete?  ¿A qué localidades se desplazan cada una de ellas (desglosado por cada unidad de expedición)? ¿Cuántos DNI realizaron estas unidades móviles en el periodo 2016-2017, desglosados por cada una de las unidades?

¿Hay en la actualidad unidades móviles de expedición del DNI activas en la Región de Murcia?

¿Cuántas unidades móviles de expedición de DNI activas en la la Región de Murcia?  ¿A qué localidades se desplazan cada una de ellas (desglosado por cada unidad de expedición)? ¿Cuántos DNI realizaron estas unidades móviles en el periodo 2016-2017, desglosados por cada una de las unidades?

 

¿Hay en la actualidad unidades móviles de expedición del DNI activas en la provincia de Alacant?

¿Cuántas unidades móviles de expedición de DNI activas en la provincia de Alacant?  ¿A qué localidades se desplazan cada una de ellas (desglosado por cada unidad de expedición)? ¿Cuántos DNI realizaron estas unidades móviles en el periodo 2016-2017, desglosados por cada una de las unidades?

¿Quién decide en que provincias habrá o no servicio de unidades móviles de expedición de DNI?

¿Qué criterios objetivos se siguen para decidir en que provincias hay servicio y en cuáles no?

¿Qué requisitos se les exige a los ayuntamientos que reciben estas unidades móviles de expedición de DNI para poder recibirlas (locales, ADSL, sillas, etc)?

¿Hay suficiente personal para realizar estos servicios? ¿Hay suficiente dotación en material para atender todo este servicio?

¿Por qué en la actualidad, el servicio de unidades móviles de expedición de DNI en la provincia de Castelló, no está activo o no está en funcionamiento?  ¿Que problemática / motivación hay para la inexistencia, en la actualidad, de este servicio en la provincia de Castelló?  ¿Tienen datos de cuanta población puede estar afectada, por no poder disponer de este servicio en la provincia de Castelló?

¿Que diferencia existe entre la provincia de Castelló y la de Teruel para que una sí tenga el servicio de unidades móviles de expedición de DNI y la otra no?

¿Tiene previsto el Ministerio del Interior, o en su caso la Subdelegación del Gobierno en Castelló, la reactivación de la unidades móviles de expedición de DNI en esta provincia? ¿Para que fecha tiene previsto la Subdelegación del Gobierno en Castelló reactivar a las unidades móviles de expedición del DNI, en la provincia de Castelló?