Compromís demana la compareixença de la ministra d’Agricultura per la manca de control en la lluita contra el granís

Els senadors de Compromís constaten després d’una resposta parlamentària que ha xarxes públiques de lluita antipedra, com la de Madrid, que aboquen acetona i iodur de plata sense constar cap mena d’autorització o conveni

Els senadors de Compromís van a sol·licitar la compareixença de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, després de constatar que s’estan realitzant pràctiques de lluita antipedra i de modificació artificial del cicle hidrològic “sense que hi haja autoritzacions prèvies aprovades per la Direcció general de l’Aigua en el si del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a proposta de l’organisme de conca“. La compareixença de García Tejerina és com a conseqüència de ser la màxima responsable de fer complir la normativa en la matèria i a la vista que en la resposta s’assenyala que “fins ara la Direcció general de l’aigua no ha tramitat l’autorització de cap expedient sobre la matèria“, quan es tracta d’una pràctica estesa per tota la geografia i que podria tenir greus conseqüències sobre la pluja.

Per al senador de Compromís a la Comissió de Medi Ambient, Jordi Navarrete, “és molt xocant que des de la pròpia administració pública -cas de la xarxa experimental antipedra creada per l’extinta Diputació Provincial de Madrid, hui titularitat de la Cambra Agrària de la Comunitat de Madrid- s’haja creat una xarxa antipedra que ‘protegeix’ 195.000 hectàrees d’alt valor agronòmic en el quadrant sud-oriental de la comunitat de Madrid mitjançant campanyes anuals de defensa antipedra que comencen l’1 de maig i finalitzen el 30 de setembre i tot això sense autoritzacions“.

La coalició va començar en la desena legislatura a preguntar sobre l’alteració del cicle hidrològic que preveu la Llei d’Aigües i el Reglament del Domini Públic Hidràulic, encara que no ha estat fins a la dotzena legislatura quan han començat a arribar les respostes. A instàncies de Compromís, el senador Jordi Navarrete defensarà la setmana que ve a la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic una moció per la qual s’insta el Govern a modificar la Llei de l’Aigua per a no permetre ni concedir autoritzacions per a la modificació de la fase atmosfèrica del cicle hidrològic baix cap supòsit i una moratòria que afecte les “empreses, agrupacions agrícoles i tota mena d’entitats que tenen concedides autoritzacions per realitzar activitats d’aquest tipus“.

Compromís ha reclamat informes d’autorització de les diverses confederacions hidrogràfiques d’Espanya, emesos durant els últims deu anys, per dur a terme la modificació de la fase atmosfèrica del cicle hidrològic, la remissió dels informes favorables emesos per l’administració sanitària durant els últims quinze anys quan els procediments emprats a l’efecte de l’article 3.4 del Reglament del Domini Públic Hidràulic hagen implicat la utilització de productes o formes d’energia amb propietats potencialment adverses per a la salut, còpies dels informes evacuats pel Servei d’aplicacions climatològiques en el procediment de utilització de tecnologia basada en la propulsió d’ones de xoc ionitzants per modificar la fase atmosfèrica del cicle hidrològic dut a terme en els paratges de la Caña i el Soldado, al terme municipal de Caudete, informes emesos pels organismes competents durant els sis últims anys sobre els efectes de la lluita antipedra en la desertització, en relació amb les tècniques de lluita antipedra dutes a terme a Albacete, Múrcia, Saragossa i Lleó o del sistema de lluita antipedra utilitzat per la Xarxa Antigranís de la Comunitat de Madrid.

El iodur de plata és altament insoluble en aigua i té una estructura cristal·lina semblant a la del gel, permetent induir la nucleació de cristalls de gel en el sembrat de núvols per provocar pluja artificial. L’INSHT (Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball) ha realitzat informes sobre la precaucions de l’ús d’acetona i iodur de plata i hi nombrosa literatura, manifestos i estudis sobre els riscos ambientals d’activitats com els cremadors a Lleida i la gestió en benefici de determinades empreses sense valorar prou les repercussions ambientals i sobre la salut d’aquesta pràctica totalment regulada encara que oblidada per inacció i omissió de l’administració pública.

27022017 NP granizo 1

Compromís pide la comparecencia de la ministra de Agricultura por la falta de control en la lucha contra el granizo 

Los senadores de Compromís constatan tras una respuesta parlamentaria que existen redes públicas de lucha antigranizo, como la de Madrid, que vierten acetona y yoduro de plata sin constar ninguna clase de autorización o convenio

Madrid, 27 de febrero de 2017

Los senadores de Compromís van a solicitar la comparecencia de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, después de constatarse que se están realizando prácticas de lucha antigranizo y de modificación artificial del ciclo hidrológico “sin que existan autorizaciones previas aprobadas por la Dirección General del Agua en el seno del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a propuesta del organismo de cuenca”. La comparecencia de García Tejerina es como consecuencia de ser la máxima responsable de hacer cumplir la normativa en la materia y a la vista que en la respuesta se señala que “hasta la fecha la Dirección general del agua no ha tramitado la autorización de expediente alguno sobre la materia”, cuando se trata de una práctica extendida por toda la geografía y que podría tener graevs consecuencias sobre la lluvia.

 

Para el senador de Compromís en la Comisión de Medio Ambiente, Jordi Navarrete, “es muy chocante que desde la propia administración pública –caso de la red experimental antigranizo creada por la extinta Diputación Provincial de Madrid, hoy titularidad de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid- se haya creado una red antigranizo que ‘protege’ 195.000 hectáreas de alto valor agronómico en el cuadrante sudoriental de la comunidad de Madrid mediante campañas anuales de defensa antigranizo que empiezan el 1 de mayo y finalizan el 30 de septiembre y todo ello sin autorizaciones”.

 

La coalición comenzó en la décima legislatura a preguntar sobre la alteración del ciclo hidrológico previsto en la Ley de Aguas y el reglamento del Dominio Público Hidráulico, aunque no ha sido hasta la decimosegunda legislatura cuando han empezado a llegar las respuestas. A instancias de Compromís, el senador Jordi Navarrete defenderá la próxima semana en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático una moción por la que se insta al Gobierno a modificar la Ley del Agua para no permitir ni conceder autorizaciones para la modificación de la fase atmosférica del ciclo hidrológico bajo ningún supuesto y una moratoria que afecte a las “empresas, agrupaciones agrícolas y todo tipo de entidades que tienen concedidas autorizaciones para realizar actividades de este tipo”.

 

Compromís ha reclamado informes de autorización de las diversas Confederaciones Hidrográficas de España, emitidos durante los últimos diez años, para llevar a cabo la modificación de la fase atmosférica del ciclo hidrológico, la remisión de los informes favorables emitidos por la administración sanitaria durante los últimos quince años cuando los procedimientos empleados a los efectos del artículo 3.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico hayan implicado la utilización de productos o formas de energía con propiedades potencialmente adversas para la salud, copias de los informes evacuados por el Servicio de aplicaciones climatológicas en el procedimiento de utilización de tecnología basada en la propulsión de ondas de choque ionizantes para modificar la fase atmosférica del ciclo hidrológico llevado a cabo en los parajes de La Caña y El Soldado, en el término municipal de Caudete, informes emitidos por los organismos competentes durante los seis últimos años sobre los efectos de la lucha antigranizo en la desertización, en relación con las técnicas de lucha antigranizo llevadas a cabo en Albacete, Murcia, Zaragoza y León o del sistema de lucha antigranizo utilizado por la Red Antigranizo de la Comunidad de Madrid.

 

El yoduro de plata es altamente insoluble en agua y tiene una estructura cristalina parecida a la del hielo, permitiendo inducir la nucleación de cristales de hielo en el sembrado de nubes para provocar lluvia artificial. El INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) ha realizado informes sobre la precauciones del uso de acetona y yoduro de plata y existe numerosa literatura, manifiestos y estudios sobre los riesgos ambientales de actividades como los quemadores en Lleida y la gestión en beneficio de determinadas empresas sin valorar lo suficiente las repercusiones ambientales y sobre la salud de esta práctica totalmente regulada aunque olvidada por inacción y omisión de la administración pública.

Descarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Comentaris

 1. Salvador Gallur Marti diu:

  El yoduro de plata es un fito sanitario extraído de la lista de los mismos para evitar que se tengan que tomar precauciones sobre la salud y el medio ambiente. Con trampas como esta, nos han estado fumigando desde 1950 la red de aguas y todos los alimentos sin ningún control. Compromis debería pedir responsabilidades y que alguien evaluar a que nivel estamos con respecto a la nube toxica en la que no están constantemente creando.. Cuantos de los nuevos canceres y afecciones pulmonares alergias y patologías relacionadas se corresponden a la misma y quienes son sus responsables.

  • AGRICULTOR diu:

   Señor Salvador gallur.
   Afirma usted alegremente que el yoduro de plata es un fitosanitario.Podria explicarme ud.¿ en que cultivos se utiliza y contra que plagas o enfermedades?. Es mas , me gustaria saber cual es su modo de dispersion, puesto que fumigar a mas de 10 metros de altura es algo ridiculo por ineficaz.
   Tambien me gustaria saber cual es el modo de aplicacion, puesto que el yoduro es insoluble en agua. Asimismo , saber como un producto que segun ud. es altamente toxico, no afecta a la salud de las plantas tratadas. Tambien quiero que me explique el coste de semejante tratamiento y su rentabilidad , dado el altisimo precio de mercado del yoduro de plata.
   Probablemente me responda haciendo uso de su desbordante imaginacion, que veo se le da muy bien.
   Afirmar que el yoduro de plata es un fitosanitario , es una de las mayores estupideces vertidas en la red desde la era de internet.

 2. Jose Aleixandre diu:

  Y no hay que olvidarse de los supuestos meteorólogos de nuestro pais. Estos no son más que agentes desinformadores y manipuladores que intentan normalizar una actividad altamente perjudicial (como bien dice el comentario de Salvador Gallur). Espero que pronto se hagan publicas este tipo de prácticas y estos meteorólogos respondan ante la justicia por su afán encubridor. Un 10 a nuestro gobierno.

  • AGRICULTOR diu:

   Jose aleixandre.
   No dudo sea ud. un experto en manipulacion climatica, aprendida viendo videos de youtube.
   iluminenos con su sabiduria, que productos se usan para manipular el clima y cual es su efecto pseudomilagroso.
   p.d. con sus conocimientos le recomiendo enviar curriculumm a AEMET. Los supuestos meteorlogos-agentes desinformadores y manipuladores deben tener un buen sueldo.

 3. Gato Encerrado diu:

  No hay ningún informe de organismos competentes (que entiendo sería AEMET) que relacione la utilización del yoduro de plata con la desertificación (descenso en las precipitaciones). Como se dice en el campo, mezclais churras con merinas.

 4. Marcos Alonso diu:

  Compromis oculta la Geoingenieria o manipulacion climatica en España desde el 1 de febrero de 2016 en que Guardacielos- TerraSostenible formulo una peticion de investigacion y debate en el congreso de los diputados del que Compromis forma parte ,este grupo politico tambien ha hurtado a los ciudadanos el debate y la investigacion de la geoingenieria climatica en el parlamento de la comunidad valenciana donde gobierna y donde se recibio tambien la peticion de investigacion al igual que en el resto de las comunidades autonomas .Participar en el engaño de las avionetas misteriosas mientras se oculta la geoingenieria de los drones y la Otan es un nefasto servicicio a los ciudadanos de este pais y un gran servicio a los intereses militares y corporativos de la geoingenieria criminal e ilegal que se lleva a cabo en este pais …http://www.guardacielos.org/users/1/Documentacion/Peticion_Congreso_Diputados_Febrero_2016_WEB.pdf

  • AGRICULTOR diu:

   Veo que Josefina Fraude alecciona muy bien a sus acolitos. Ademas de eso, ¿ya te saco alguna donacion para la ” causa”.?
   Geoingenieria con intereses militares y corporativos.
   Eso suena muy vago. ¿Cuales son los metodos de geoingenieria y que fines persiguen?
   Espero respuestas concretas con pruebas y datos tecnicos contrastables y no simples especulaciones.

 5. Daniel diu:

  Mientras continuen hablando de yoduro de plata y de avionetas, nada se solucionará, es una forma muy simple de hacer creer que se lucha contra un problema, pero eso si el el problema fuera tal, pero no es así, ya que casualmente en los análisis realizados en tierra, pelos de animales, sangre humana y agua de lluvia, NO APARECE YODURO DE PLATA por ninguna parte, pero en cambio SI tenemos una flota de AVIONES, repito AVIONES, repito AVIONES (no avionetas) rociando la atmósfera con toneladas de químicos que éstos si aparecen en los análisis, como ALUMINIO, BARIO, TITANIO, pero en cambio denunciar esto es de locos y denunciar AVIONETAS Y YODURO que no hay señales de ello es de cuerdos… Venga hasta luego

  • senat diu:

   En ocasiones para realizar denuncias necesitamos pruebas y en el caso de la red de lucha antigranizo existe y las evidencias son claras: no constan permisos. No negamos lo que tu dices, al igual que los vehículos desprenden toda clase de contaminantes. Quedamos a tu disposición para tramitar preguntas o solicitar información. Tienes una vía de contacto en esta misma web. Atentamente

   • AGRICULTOR diu:

    Pregunta tonta.
    ¿De quien no consta permiso del ministerio o de confederacion hidrografica?
    Mas que nada porque en el caso de lucha antigranizo la concesion del permiso la da la confederacion hidrografica .
    El ministerio jamas concedio permiso para modificacion de la parte atmosferica del ciclo hidrologico (recordemos para uso diferente a lucha antigranizo) que en este caso seria incremento precipitaciones.
    Como el permiso en caso lucha antigranizo , no lo da el ministerio, no consta en este tal permiso.
    Lo grave seria que estuvieran actuando sin permiso de confederacion hidrologica competente.
    1 por no renovar autorizacion
    2 por no haberla solicitado nunca
    para esos supuestos la ley de aguas marca las sanciones , segun la gravedad de los hechos.

  • AGRICULTOR diu:

   ahi ahi venga ese debate entre avioneteros y chemtrailers.
   AL que diga la estupidez mas gorda le regalo una bolsa de palomitas fabricadas con maiz moon 810.

Respon a Jose Aleixandre Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *