Compromís exigeix ​​de nou -davant el silenci d’Adif- el projecte de prolongació del túnel de Serreria de València

Carles Mulet: “és insultant que, després de la petició oficial del mes de març, el consistori seguisca un any després sense poder planificar el seu municipi perquè Adif no els facilita un informe rellevant”

El senador territorial del Compromís, Carles Mulet, ha exigit que “d’una vegada per totes” l’empresa Adif remeta a l’Ajuntament de València el ‘Estudi de viabilitat tecnicoeconòmica de la prolongació sud del túnel ferroviari de Serreria’. Segons Mulet, “es van gastar molts diners en un informe que ara Adif no vol mostrar a una administració tan interessada com ho és l’Ajuntament, que ha de preveure les seues actuacions i no entén de governs en interinitat o en funcions, ja que els problemes no es frenen i han passat ja massa mesos de silenci en aquesta matèria que ens fa malpensar“.

La petició d’aquesta documentació -redactada per LKS-NES per 190.000 euros- ho va realitzar ja el consistori durant la XI legislatura i Compromís ha reiterat a l’abril al Senat. El secretari general d’Infraestructures, Manuel Niño, ignora les trucades de l’alcalde de la tercera ciutat de l’Estat, Joan Ribó, mentre que el silenci va superar el passat 7 de juny, l’any que es va posar de termini el propi ministeri per lliurar l’informe de viabilitat. “Més que un Ministeri, tot això és propi d’un ‘Misteri’ de Foment i d’un govern de Mariano Rajoy sinistre i insensible amb el poble valencià, a qui és capaç d’ofegar econòmicament, en infraestructures o que arriba a requerir el tancament de empreses públiques com l’EMT que transporta diàriament a centenars de milers de valencians“, li ha retret.

De l’estudi depenen, a més del Corredor Mediterrani, projectes com la prolongació de l’avinguda de França i l’Albereda fins al PAI del Grau; la comunicació efectiva del barri de Natzaret amb la Ciutat de les Arts i la resta de la ciutat, o acabar amb la divisió en dues de la Punta, així com els col·lectors del tram final del riu. “No és intranscendent, ni un caprici el que està demanant l’alcalde de València, per això hem reclamat també el document per la via oficial del Senat. Preguntarem per les causes de la demora en el lliurament i demanarem la compareixença dels càrrecs d’Adif i el Ministeri de Foment que tant l’ajuntament com els senadors de Compromís considerem“, ha agregat.

Mulet ja va retreure l’incompliment per part del PP de l’acord unànime dels grups municipals del consistori de València que reivindicava inversions concretes de Foment a la capital, “tot i que amb posterioritat els senadors valencians del PP, inclosa l’ínclita exalcaldessa, van votar en contra de les mocions presentades als pressupostos generals de l’Estat de 2016 que concretaven partides pressupostàries per fer possible aquestes inversions i van arribar a bloquejar al Senat la convocatòria de la comissió de Foment“.

——

El senador ha registrat de nou dues peticions de documentació,

Sol·licitud de l’informe redactat per LKS-NES per 190.000 euros

Estudi de viabilitat tecnicoeconòmica de la prolongació sud del túnel ferroviari de Serreria a València

L’optimització de la solució alternativa proposada en l’estudi de disseny i fases de construcció de les actuacions pendents d’executar (Canal d’Accés, Estació Central i Túnel Passant) a la R.A.F. de València.

Compareixença del secretari general d’Infraestructures, Manuel Niño

Compareixença del ministre / a de Foment quan siga nomenat


Compromís exige de nuevo -ante el silencio de Adif- el proyecto de prolongación del túnel de Serrería de València 

Carles Mulet: “es insultante que, tras la petición oficial del mes de marzo, el Consistorio siga un año después sin poder planificar su municipio porque ADIF no les facilita un informe relevante”

Madrid, 31 de agosto de 2016

El senador territorial del Compromís, Carles Mulet, ha exigido que “de una vez por todas” la empresa Adif remita al Ayuntamiento de València el ‘Estudio de viabilidad técnico-económica de la prolongación sur del túnel ferroviario de Serrería’. Según Mulet, “se gastaron mucho dinero en un informe que ahora Adif no quiere mostrar a una administración tan interesada como lo es el Ayuntamiento, que debe prever sus actuaciones y no entiende de gobiernos en interinidad o en funciones, ya que los problemas no se frenan y han pasado ya demasiados meses de silencio en esta materia que nos hace malpensar”.

La petición de esta documentación –redactada por LKS-NES por 190.000 euros- lo realizó ya el Consistorio durante la XI legislatura y Compromís reiteró en abril en el Senado. El secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, ignora las llamadas del alcalde de la tercera ciudad del Estado, Joan Ribó, mientras que el silencio superó el pasado 7 de junio, el año que se puso de plazo el propio ministerio para entregar el informe de viabilidad. “Más que un Ministerio, todo esto es propio de un ‘Misterio’ de Fomento y de un gobierno de Mariano Rajoy siniestro e insensible con el pueblo valenciano, a quien es capaz de ahogar económicamente, en infraestructuras o que llega a requerir el cierre de empresas públicas como la EMT que transporta diariamente a cientos de miles de valencianos”, le ha reprochado.

Del estudio dependen, además del Corredor Mediterráneo, proyectos como la prolongación de la avenida de Francia y la Alameda hasta el PAI del Grau; la comunicación efectiva del barrio de Nazaret con la Ciudad de les Arts y el resto de la ciudad o acabar con la división en dos de la Punta, así como los colectores del tramo final del río. “No es baladí, ni un capricho lo que está pidiendo el alcalde de València, por eso hemos reclamado también el documento por la vía oficial del Senado. Preguntaremos por las causas de la demora en la entrega y solicitaremos la comparecencia de los cargos de Adif y el Ministerio de Fomento que tanto el Consistorio como los senadores de Compromís consideremos”, ha agregado.

Mulet ya reprochó el incumplimiento por parte del PP del acuerdo unánime de los grupos municipales del consistorio de València que reivindicaba inversiones concretas de Fomento en la capital, “aunque con posterioridad los senadores valencianos del PP, incluida la ínclita exalcaldesa, votaron en contra de las mociones presentadas a los presupuestos generales del Estado de 2016 que concretaban partidas presupuestarias para hacer posible estas inversiones y llegaron a bloquear en el Senado la convocatoria de la comisión de Fomento”.

——

El senador ha registrado de nuevo dos peticiones de documentación,

Solicitud del Informe redactado por LKS-NES por 190.000 euros

Estudio de viabilidad técnico-económica de la prolongación sur del túnel ferroviario de Serrería en València

La optimización de la solución alternativa propuesta en el estudio de diseño y fases de construcción de las actuaciones pendientes de ejecutar (Canal de Acceso, Estación Central y Túnel Pasante) en la R.A.F. de València.

Comparecencia del secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño

Comparecencia del ministro/a de Fomento cuando sea nombrado

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *