El Govern contesta a Compromís que l’agressió a una dona per un policia de València implica només un càstig de 4 dies

Els senadors proposaran que el Règim disciplinari del Cos Nacional de Policia i qualsevol altre preveja la qualificació de violència masclista i s’acabe amb la impunitat en aquestes qüestions

Madrid, 11 juliol 2018

Compromís ha mostrat la seua perplexitat després de conèixer-se que, en el cas de la dona agredida al desembre de 2017 en un carrer de València per un agent de la Policia Nacional després de ser suposadament amenaçat per aquesta, s’ha tancat amb només quatre dies de sanció de pèrdua de treball i sou.

Així ho assegura el Govern central en una resposta oficial a l’indicar que és el que preveu la Llei Orgànica 4/2010, de 20 de maig, del Règim Disciplinari del Cos Nacional de Policia (LORD) i que l’agent és autor d’una falta tipificada en l’article 9 apartat b). “Sorprèn ja de per si que, davant aquesta manera de totes totes incorrecta d’actuar de l’agent cap a una dona que aparentment estava intoxicada, no obtinga una sanció en el procediment disciplinari superior a la de ‘lleu’, (que es dóna en casos d’ impuntualitat o descuit en la neteja personal) i se solvente amb quatre dies de pèrdua de remuneració i funcions. És una imatge que no ens agrada veure de qui ha de preservar l’ordre i servir els ciutadans, perquè la resposta va ser clarament desproporcionada davant d’una persona amb les facultats minvades“, ha valorat el senador Carles Mulet.

La nota del Govern indica a més que el Règim disciplinari del Cos Nacional de Policia no contempla la violència masclista (d’un home cap a una dona) entre els criteris de qualificació o graduació de les sancions. En aquest sentit Compromís proposarà en una moció que el Règim disciplinari del Cos Nacional de Policia, i qualsevol altre, preveja la qualificació com a agreujant de la violència masclista. “Els agents són els primers que han de tenir clara la letalitat d’aquesta xacra de la qual són víctimes les dones i les lleis i autoritats s’han d’adaptar a les circumstàncies i no deixar racons a aquesta classe de danys, menyspreu i agressions especialment entre els cossos i forces de Seguretat de l’Estat“, ha abundat Mulet, que ha lamentat “la impunitat” que es dóna davant de fets d’aquesta mena “quan a diferència d’aquest cas, no hi ha enregistraments en vídeo ni denúncies de companys pel corporativisme existent“.

La Coalició ha servit en ocasions per defensar els drets salarials, civils, de les seues condicions de treball i sindicals dels agents, “però toca ara posicionar-se i evitar que aquests fets mai tornen a ocórrer o que se salden amb sancions que ens fan posar vermell. Per aquest motiu vam preguntar en via parlamentària i pel que ens sembla una omissió clara d’auxili, deixant a la gent desprotegida“, ha conclòs.

La coalició proposarà una moció en la comissió que corresponga per instar el Govern a corregir aquesta situació i a incloure els casos de violència contra les dones entre les tipologies de casos amb sancions de més gravetat.

agressi´policial resposta agressió policial vlc

El Gobierno contesta a Compromís que la agresión a una mujer por un policía de València implica solo un castigo de 4 días

Los senadores propondrán que el Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía y cualquier otro prevea la cualificación de violencia machista y se acabe con la impunidad en estas cuestiones

Madrid, 11 de julio de 2018

Compromís ha mostrado su perplejidad después de conocerse que, en el caso de la mujer agredida en diciembre de 2017 en una calle de València por un agente de la Policía Nacional tras ser supuestamente amenazado por ésta, se ha cerrado con solo cuatro días de sanción de pérdida de empleo y sueldo.

Así lo asegura el Gobierno central en una respuesta oficial al indicar que es lo previsto en la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía (LORD) y que el agente es autor de una falta tipificada en el artículo 9 apartado b). “Sorprende ya de por sí que, ante esta manera a todas luces incorrecta de actuar del agente hacia una mujer que aparentemente estaba intoxicada, no obtenga una sanción en el procedimiento disciplinario superior a la de ‘leve’, (que se da en casos de impuntualidad o descuido en el aseo personal) y se solvente con cuatro días de pérdida de remuneración y funciones. Es una imagen que no nos agrada ver de quien debe preservar el orden y servir a los ciudadanos, porque la respuesta fue claramente desproporcionada ante una persona con las facultades mermadas”, ha valorado el senador Carles Mulet.

La nota del Gobierno indica además que el Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía no contempla la violencia machista (de un hombre hacia una mujer) entre los criterios de cualificación o graduación de las sanciones. En este sentido Compromís propondrá en una moción que el Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, y cualquier otro, prevea la cualificación como agravante de la violencia machista. “Los agentes son los primeros que deben tener clara la letalidad de esta lacra de la que son víctimas las mujeres y las leyes y autoridades deben adaptarse a las circunstancias y no dejar recovecos a esta clase de daños, menosprecio y agresiones especialmente entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, ha abundado Mulet, que ha lamentado “la impunidad” que se da ante hechos de esta clase “cuando a diferencia de este caso, no existen grabaciones en video ni denuncias de compañeros por el corporativismo existente”.

La Coalición ha servido en ocasiones para defender los derechos salariales, civiles, de sus condiciones de trabajo y sindicales de los agentes, “pero toca ahora posicionarse y evitar que estos hechos jamás vuelvan a ocurrir o que se salden con sanciones que nos hacen sonrojar. Por este motivo preguntamos en vía parlamentaria y por lo que nos parece una omisión clara de auxilio, dejando a la gente desprotegida”, ha concluido.

La coalición propondrá una moción en la comisión que corresponda para instar al Gobierno a corregir esta situación y a incluir los casos de violencia contra las mujeres entre las tipologías de casos con sanciones de mayor gravedad.

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *