Compromís mostra ‘preocupació’ per la situació dels migrants per les baixes taxes de protecció a l’Estat espanyol

El senador de Compromís, Carles Mulet, va presentar al Senat prop de 30 preguntes al Govern, entre desembre de 2017 i febrer de 2018, sobre la situació dels migrants i refugiats a l’Estat espanyol així com sobre les mesures d’inclusió que l’executiu estava duent a terme

Madrid, 6 de juliol de 2018

El senador territorial i portaveu de Compromís, Carles Mulet, ha presentat al Senat gairebé 30 preguntes al Govern, davant la seua preocupació per la política migratòria a l’Estat espanyol.

Les preguntes versaven sobre les previsions de futur amb els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE), sobre xifres de petició i resolució d’asil, mesures per a la inclusió dels refugiats per part de l’Estat així com la cooperació que aquest porta a terme amb les ONG.

En concret, el senador territorial, va fer referència a la resolució adoptada per les Corts Valencianes i en la qual s’instava el Govern de l’Estat espanyol al tancament immediat dels CIE. La resposta del Govern del PP va ser clara: els CIE compleixen amb la legitimitat del Govern i de la UE. “Sona com poc a broma que el Govern diga que els CIE tenen completa legitimitat quan acumulen milers i milers de denúncies per violació de drets humans“, ha retret Mulet.

Pel que fa a l’asil, Compromís s’ha interessat per conèixer les mesures que des de l’Estat espanyol es duen a terme per impulsar una política comunitària homogènia amb la UE, així com de les sol·licituds d’asil que l’Estat ha concedit i denegat, de si han estat resoltes en el temps administratiu preceptiu, els països d’origen de les persones migrants i el motiu de la petició d’asil, així com les partides pressupostàries que l’estat espanyol ha destinat any per any a tal tasca des de 2011.

El Govern del PP a totes aquestes qüestions no ha brindat una resposta clara, emparant-se que cada cas és diferent i no són comparables. En 2017 la taxa de protecció a penes va arribar al 32%, sent favorables a l’asil únicament 4.818 dels 14.667 resolts. “El Govern del PP no facilita la informació relativa a la denegació d’asil a l’argumentar que el caràcter és confidencial. Aquests són fets més relacionats amb l’ocultació d’informació que amb el compliment de la seua llei“, ha retret Mulet davant la poca transparència en la informació.

Amb l’entrada del nou Govern a l’Estat espanyol, el Senador Mulet ha tornat a registrar algunes de les preguntes a les que es va contestar amb evasives. A més, ha tornat a preguntar sobre les mesures que l’executiu central té plantejades per a la inclusió i assentament de migrants i refugiats i espera esperant que el full de ruta del Govern del PSOE es distancie de les mesures dutes a terme pel Govern del PP.

Ja que no vam obtenir respostes ni informació clara, hem seleccionat de nou certes preguntes i les hi hem plantejat al nou executiu de l’Estat. Esperem que les previsions i objectius del nou Govern disten del de PP que va permetre i va ser còmplice de pèrdues de vida i de vides mantingudes en la crueltat dels CIE” ha lamentant Mulet, que ha reclamat que “també volem saber què passarà amb les més de 600 persones arribades a l’Aquarius al Port de València el 15 de juny. La informació que s’està donant és confusa. Cal ser clars quan es parla de vides i de drets humans“.

1- PE1- Mesures tancament CIES 2- Asilo conjuntes 2-PE1- Mesures política comunitaria UE 3-PE1- Mesures inclusió 4-PE1- Obtenció de treball 4-PE2-Criteris distribució 4-PE4- Dades migrants estat 4-PE6- migració irregular 5-PE7- Compliment ONG

Compromís muestra ‘preocupación’ por la situación de los migrantes por las bajas tasas de protección en el Estado español

El senador de Compromís, Carles Mulet, presentó en el Senado cerca de 30 preguntas al Gobierno, entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, sobre la situación de los migrantes y refugiados en el Estado español así como sobre las medidas de inclusión que el ejecutivo estaba llevando a cabo

Madrid, 6 de julio de 2018

El senador territorial y portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha presentado en el Senado casi 30 preguntas al Gobierno, ante su preocupación por la política migratoria en el Estado español.

Las preguntas versaban sobre las previsiones de futuro con los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), sobre cifras de petición y resolución de asilo, medidas para la inclusión de los refugiados por parte del Estado así como la cooperación que este lleva a cabo con las ONG.

En concreto, el senador territorial, hizo referencia a la resolución adoptada por les Corts Valencianes y en la cual se instaba al Gobierno del Estado español al cierre inmediato de los CIE. La respuesta del Gobierno del PP fue clara: los CIE cumplen con la legitimidad del Gobierno y de la UE. “Suena como poco a broma que el Gobierno diga que los CIE tienen completa legitimidad cuando acumulan miles y miles de denuncias por violación de derechos humanos”, ha reprochado Mulet.

En cuanto a lo que se refiere al asilo, Compromís se ha interesado por conocer las medidas que desde el Estado español se llevan a cabo para impulsar una política comunitaria homogénea con la UE, así como de las solicitudes de asilo que el Estado ha concedido y denegado, de si han sido resueltas en el tiempo administrativo preceptivo, los países de origen de las personas migrantes y el motivo de la petición de asilo, así como las partidas presupuestarias que el Estado español ha destinado año por año a tal tarea desde 2011.

El Gobierno del PP a todas estas cuestiones no ha brindado una respuesta clara, amparándose en que cada caso es diferente y no son comparables. En 2017 la tasa de protección apenas alcanzó el 32%, siendo favorables al asilo únicamente 4.818 de los 14.667 resueltos. “El Gobierno del PP no facilita la información relativa a la denegación de asilo al argumentar que el carácter es confidencial. Estos son hechos más relacionados con la ocultación de información que con el cumplimiento de su ley”,reprochó Mulet ante la poca transparencia en la información.

Con la entrada del nuevo Gobierno en el Estado español, el Senador Mulet ha vuelto a registrar algunas de las preguntas a las que se contestó con evasivas. Además, ha vuelto a preguntar sobre las medidas que el ejecutivo central tiene planteadas para la inclusión y asentamiento de migrantes y refugiados y espera esperando que la hoja de ruta del Gobierno del PSOE se distancie de las medidas llevadas a cabo por el Gobierno del PP.

“Ya que no obtuvimos respuestas ni información clara, hemos seleccionado de nuevo ciertas preguntas y se las hemos planteado al nuevo ejecutivo del Estado. Esperamos que las previsiones y objetivos del nuevo Gobierno disten del de PP que permitió y fue cómplice de pérdidas de vida y de vidas mantenidas en la crueldad de los CIE”ha lamentando Mulet, que ha reclamado que “también queremos saber qué va a pasar con las más de 600 personas llegadas en el Aquarius al Puerto de València el 15 de junio. La información que se está dando es confusa. Hay que ser claros cuando se habla de vidas y de derechos humanos”.

Descarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *