Compromís recorda Ábalos que el PSOE del Senat aposta sense embuts per relegar al Corredor Mediterrani 

Carles Mulet: “Ábalos ha de dir clarament quin serà el paper del Govern davant la marginació de València del mapa de Corredors i si segueix ostatge dels seus nacionalistes andalusos o, a diferència del PP, és un partit d’Estat”

Madrid, 23 de juny de 2018

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha mostrat hui el seu rebuig pel nou maltractament del Govern de Rajoy al relegar València de les xarxes prioritàries de transport transeuropees, el que castiga el transport de mercaderies amb origen i destinació als ports d’aquesta autonomia. Per a Mulet “si bé no és nou el maltractament dels populars a tot el que signifique el Corredor i les comunicacions amb Europa, és probablement l’última punyalada trapera d’un govern corrupte que ha maltractat sense parar a tots els valencians de manera reiterada per totes les vies possibles, les pressupostàries i les extrapressupostàries“.

La coalició lamenta que “lamentablement el PSOE tampoc és de fiar en aquesta matèria, com hem vist al Senat en massa ocasions, on es constata clarament qui mana al PSOE, que fins ara ha actuat com un partit nacionalista andalús, de Susana Díaz i promou sense decor al costat del PP tot el que signifique primar el corredor central i relegar i deixar sense connexió el trànsit de mercaderies pel Mediterrani i la connexió amb els principals ports“, pel que ha anunciat la sol·licitud de compareixença del ministre de Foment , José Luis Ábalos, perquè aclarisca qui va donar les ordres per a aquest nou menyspreu cap als valencians, les seues indústries, ports i connexions en una de les zones més dinàmiques, tot i les poques inversions realitzades en els últims anys.

Compromís realitzarà així mateix sol·licituds de documentació i preguntes sobre aquesta decisió que pot suposar un desincentiu cap a les nostres empreses, inversions i en definitiva creació de llocs de treball. Compromís ha destacat l’interès del Govern valencià per millorar amb els seus pressupostos el trànsit de mercaderies Sagunt-Terol i què suposaria no defensar a capa i espasa posteriorment la vigència i importància d’aquests traçats fins a Saragossa. “El PSOE ha d’actuar com un partit d’Estat, vincular les inversions a les necessitats i pes poblacional, perquè ja estem observant com no hi haurà nou sistema de finançament i es repeteixen les escenificacions de reivindicació davant de Sánchez. Sabem que d’ells no és la culpa d’aquest nou greuge, però tenen la responsabilitat de defensar a Europa la prioritat de les nostres comunicacions, de forma independent i sense ser ostatges dels seus propis grupuscles i interessos compartits amb el PP, com hem vist en massa ocasions“, ha conclòs.

PSOE i PP acaben de rebutjar al Senat, entre les més de 900 esmenes als PGE2018, nombroses propostes de Compromís per millorar les comunicacions per tren amb Aragó, la millora del finançament del Corredor, creació de nodes logístics, connexions dels ports amb ample internacional i traçats. Finalment Mulet ha recordat la precarietat de les comunicacions valencianes i “la poca vergonya dels representants del PP valencià a Madrid que, lluny de retreure el secretisme i comportament dels seus dirigents, es limiten a justificar-los en un moment crucial per a les comunicacions i els mapes de transport del futur“.

Compromís recuerda a Ábalos que el PSOE del Senado apuesta sin tapujos por relegar al Corredor Mediterráneo

Carles Mulet: “Ábalos debe decir claramente cual va a ser el papel del Gobierno ante la marginación de València del mapa de Corredores y si sigue rehén de sus nacionalistas andaluces o, a diferencia del PP, es un partido de Estado”

Madrid, 23 de junio de 2018

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha mostrado hoy su rechazo por el nuevo maltrato del Gobierno de Rajoy al relegar a València de las redes prioritarias de transporte transeuropeas, lo que castiga el transporte de mercancías con origen y destino a los puertos de esta autonomía. Para Mulet “si bien no es nuevo el maltrato de los populares a todo lo que signifique el Corredor y las comunicaciones con Europa, es probablemente la última puñalada trapera de un gobierno corrupto que ha maltratado sin cesar a todos los valencianos de forma reiterada por todas las vías posibles, las presupuestarias y las extrapresupuestarias”.

La coalición lamenta que “lamentablemente el PSOE tampoco es de fiar en esta materia, como hemos visto en el Senado en demasiadas ocasiones, donde se constata claramente quien manda en el PSOE, que hasta ahora ha actuado como un partido nacionalista andaluz, de Susana Díaz y promueve sin decoro junto al PP todo lo que signifique primar el corredor central y relegar y dejar sin conexión el tráfico de mercancías por el Mediterráneo y la conexión con los principales puertos”, por lo que ha anunciado la solicitud de comparecencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que aclare quien dio las órdenes para este nuevo desprecio hacia los valencianos, sus industrias, puertos y conexiones en una de las zonas más dinámicas, a pesar de las pocas inversiones realizadas en los últimos años.

Compromís realizará asimismo solicitudes de documentación y preguntas sobre esta decisión que puede suponer un desincentivo hacia nuestras empresas, inversiones y en definitiva creación de puestos de trabajo. Compromís ha destacado el interés del Gobierno valenciano por mejorar con sus presupuestos el tráfico de mercancías Sagunt-Teruel y qué supondría no defender a capa y espada posteriormente la vigencia e importancia de estos trazados hasta Zaragoza. “El PSOE debe actuar como un partido de Estado, vincular las inversiones a las necesidades y peso poblacional, porque ya estamos observando como no habrá nuevo sistema de financiación y se repiten las escenificaciones de reivindicación frente a Sánchez. Sabemos que de ellos no es la culpa de este nuevo agravio, pero tienen la responsabilidad de defender en Europa la prioridad de nuestras comunicaciones, de forma independiente y sin ser rehenes de sus propios grupúsculos e intereses compartidos con el PP, como hemos visto en demasiadas ocasiones”, ha concluido.

PSOE y PP acaban de rechazar en el Senado, entre las más de 900 enmiendas a los PGE2018, numerosas propuestas de Compromís para mejorar las comunicaciones por tren con Aragón, la mejora de la financiación del Corredor, creación de nodos logísticos, conexiones de los puertos con ancho internacional y trazados. Por último Mulet ha recordado la precariedad de las comunicaciones valencianas y “la poca vergüenza de los representantes del PP valenciano en Madrid que, lejos de afear el secretismo y comportamiento de sus dirigentes, se limitan a justificarlos en un momento crucial para las comunicaciones y los mapas de transporte del futuro”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *