Carles Mulet: “el model d’Estat és el culpable que coste menys anar d’Osca a València per Madrid que en línia recta”

Lamenta que els territoris de la perifèria de Madrid tornen a ser els grans castigats en matèria d’infraestructures i demana al ministre que comparega al Senat després d’un mes sense donar la cara per la nul·la inversió en l’Autoritat Metropolitana de València

Madrid, 16 maig de 2018

El portaveu de Compromís i del Grup Mixt, Carles Mulet, ha retret hui que es tarde més temps en anar d’Osca a València en línia recta, per Saragossa i Terol, que per Saragossa i Madrid. “És el penós resultat de la recuperació d’un trajecte d’anada i tornada que tarda gairebé 6 hores a completar aquest recorregut, quan per Madrid es realitza en una hora menys. Tot això cal circumscriure-ho en les polítiques centralitzadores i il·lògiques que tant de mal ens han fet al corredor mediterrani i als valencians, precisament per estar en la seua perifèria, cosa que ha perjudicat en gran manera la nostra competitivitat, economia, capacitat exportadora i, de ben segur, llocs de treball i qualitat de vida“, ha indicat el senador valencià.

Foment ha decidit perllongar fins a Osca el regional València-Saragossa, el CAF-599, amb capacitat per viatjar a 160 km/h, encara que l’estat de la línia li impedirà desenvolupar les seues capacitats. Mentre el Consell i l’Autoritat Portuària s’esforcen invertint en la millora d’aquesta línia, que es trobava en molt mal estat i que beneficiarà la competitivitat del port de Sagunt, el Govern no aposta per les nostres comunicacions, en un territori estratègic, quelcom deliberat que clarament busca afeblir el corredor mediterrani i primar el central i el port d’Algesires, com recentment estem veient al Senat amb les seues mocions i prefereixen connectar Madrid de forma ràpida amb tots els punts que teixir una xarxa pels principals pols logístics i ciutats.

“Aquesta situació paradoxal no només es dóna a Aragó. L’AVE de Castelló, per exemple és més lent que el Rodalies per cobrir el mateix recorregut fins a València. Es prima l’AVE, encara que en algunes zones no dubten a donar-nos la medicina dels pseudo-AVE, lents i vells. Clama al cel que el tren d’Aragó amb València tarde una hora més per recórrer 350 quilòmetres que el que fa escala a Madrid, per al que ha de recórrer 700 quilòmetres“, ha afegit Mulet.

El senador ha recordat que en el cas dels AVE barats, que s’anomenaran EVA, es margina inicialment a Saragossa i les províncies valencianes i “de nou serà una exclusivitat de Barcelona i València, marginant una vegada més a la tercera ciutat de l’Estat, com ja han fet sense ruboritzar-se amb l’Autoritat Metropolitana del Transport de València en els PGE, a la qual no s’han destinat ni un sol euro“, retreu Mulet.

El senador territorial ha tornat a demanar que el ministre Íñigo de la Serna, done la cara al Senat, després de més d’un mes sense aparèixer per la cambra alta en un moment tan sensible de reivindicació de la societat valenciana i sense contestar la pregunta que té pendent de Compromís per la negativa del Govern a destinar zero euros a un ens autònom de la Generalitat Valenciana i compta amb el suport de més de 60 alcaldes de l’àrea metropolitana de València, que precisen d’un organisme que coordine, planifique infraestructures, serveis, xarxes i unifique la mobilitat d’una població propera als dos milions de persones.

Aquesta àrea metropolitana comptabilitza 175 milions de viatgers a l’any i es troba en procés de crear una targeta única intel·ligent adaptada a les necessitats de cada ciutadà. Barcelona i Madrid reben anualment més de 100 milions d’euros de subvenció de l’Estat pels seus ens. València 0 euros.

L’AVE de Castelló

El tren AVE Castelló-Madrid d’aquest dimecres segueix fent de les seues i sense ser un servei de fiar. Cinc minuts abans de la sortida prevista, cap a les 6.15 hores, s’ha avisat els usuaris que no hi hauria tren, ja que no va arribar durant la nit des de València. Els usuaris han estat pujats a un tren de rodalies fins a l’estació del Nord des d’on han estat traslladats a Joaquín Sorolla amb autobús per, des d’ací, agafar un altre AVE amb sortida 8.40 hores. Això ha deixat desenes d’afectats per retards i noves molèsties.

Mulet ha denunciat de nou “la mala gestió d’aquestes incidències” i la “poca delicadesa amb els usuaris” d’un tren AVE que havia de sortir de Castelló a les 7.10 hores.

Carles Mulet: “el modelo de Estado es el culpable que cueste menos ir de Huesca a València por Madrid que en linea recta”

Lamenta que los territorios de la periferia de Madrid vuelvan a ser los grandes castigados en materia de infraestructuras y pide al ministro que dé la cara en el Senado tras un mes sin dar la cara por la nula inversión en la Autoridad Metropolitana de València

Madrid, 16 de mayo de 2018

El portavoz de Compromís y del Grupo Mixto, Carles Mulet, ha reprochado hoy que se tarde más tiempo en ir de Huesca a València en línea recta, por Zaragoza y Teruel que por Zaragoza y Madrid. “Es el penoso resultado de la recuperación de un trayecto de ida y vuelta que tarda casi 6 horas en completar ese recorrido, cuando por Madrid se realiza en una hora menos. Todo esto hay que circunscribirlo en las políticas centralizadoras e ilógicas que tanto daño nos han hecho al corredor mediterráneo y a los valencianos, precisamente por estar en su periferia, algo que ha dañado sobremanera nuestra competitividad, economía, capacidad exportadora y a bien seguro puestos de trabajo y calidad de vida”, ha indicado el senador valenciano.

Fomento ha decidido prolongar hasta Huesca el regional València-Zaragoza, el CAF-599, con capacidad para viajar a 160 km/h, aunque el estado de la línea le impedirá desarrollar sus capacidades. Mientras el Consell y la Autoridad Portuaria se esfuerzan invirtiendo en la mejora de esta línea, que se hallaba en muy mal estado y que beneficiará la competitividad del puerto de Sagunt, el Gobierno no apuesta por nuestras comunicaciones, en un territorio estratégico, algo deliberado que claramente busca debilitar el corredor mediterráneo y primar el central y el puerto de Algeciras, como recientemente estamos viendo en el Senado con sus mociones y prefiere conectar Madrid de forma rápida con todos los puntos que tejer una red por los principales polos logísticos y ciudades.

Esta situación paradojal no solo se da en Aragón. El AVE de Castelló, por ejemplo es más lento que el Cercanías para cubrir el mismo recorrido hasta València. Se prima el AVE, aunque en algunas zonas no dudan en darnos la medicina de los pseudo-AVE, lentos y viejos. Clama al cielo que el tren de Aragón con València tarde una hora más para recorrer 350 kilómetros que el que hace escala en Madrid, para lo que debe recorrer 700 kilómetros”, ha agregado Mulet.

El senador ha recordado que en el caso de los AVE baratos, que se denominarán EVA, se margina inicialmente a Zaragoza y las provincias valencianas y “de nuevo será una exclusividad de Barcelona y València, marginando de nuevo a la tercera ciudad del Estado, como ya han hecho sin ruborizarse con la Autoridad Metropolitana del Transporte de València en los PGE a la que no han destinado ni un solo euro”, reprocha Mulet.

El senador territorial ha vuelto a pedir que el ministro Íñigo de la Serna, dé la cara en el Senado, tras más de un mes sin aparecer por la Cámara Alta en un momento tan sensible de reivindicación de la sociedad valenciana y sin contestar la pregunta que tiene pendiente de Compromís por la negativa del Gobierno a destinar cero euros a un ente autónomo de la Generalitat Valenciana y cuenta con el apoyo de más de 60 alcaldes del área metropolitana de Valencia, que precisan de un organismo que coordine, planifique infraestructuras, servicios, redes y unifique la movilidad de una población cercana a los dos millones de personas.

Esta área metropolitana contabiliza 175 millones de viajeros al año y se halla en proceso de crear una tarjeta única inteligente adaptada a las necesidades de cada ciudadano. Barcelona y Madrid reciben anualmente más de 100 millones de euros de subvención del Estado por sus entes. València 0 euros.

El AVE de Castelló

El tren AVE Castelló-Madrid de este miércoles sigue haciendo de las suyas y sin ser un servicio de fiar. Cinco minutos antes de la salida prevista, para las 6.15 horas, se ha avisado a los usuarios de que no habría tren, ya que no llegó durante la noche desde València. Los usuarios han sido subidos a un tren de cercanías hasta la estación del Nord desde donde han sido trasladados a Joaquín Sorolla en autobús para, desde ahí, coger otro AVE con salida 8.40 horas. Esto ha dejado decenas de afectados por retrasos y nuevas molestias.

Mulet ha denunciado de nuevo “la mala gestión de estas incidencias” y la “poca delicadez con los usuarios” de un tren AVE que debía salir de Castelló a las 7.10 horas.

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *