Compromís demana la compareixença d’alts càrrecs per explicar les accions previstes en els PGE per a l’autonomia

La coalició més demana també explicacions sobre actuacions en matèria d’Agricultura, Transports i Medi Ambient a les Balears, Lleó, Castella i Aragó

Madrid 15 de maig de 2018

Els senadors de Compromís Carles Mulet i Jordi Navarrete han sol·licitat per escrit la compareixença d’alts càrrecs del Govern perquè donen a conèixer les línies generals de les actuacions i inversions previstes dels seus respectius ministeris en territori valencià. Entre aquests la coalició valenciana ha reclamat la presència del secretari d’Estat d’Infraestructures del Ministeri de Foment, de la Secretaria General d’Agricultura i Alimentació, de la directora general de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, del Secretari d’Estat d’Energia, de la Secretària d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació, així com del Delegat del Govern per a la Violència de Gènere, entre d’altres.

Serà el senador castellonenc, Jordi Navarrete, portaveu a la Comissió de Pressupostos, qui interpel·larà per les prioritats previstes en els comptes i s’interessarà per aquelles altres que no tenen una plasmació en els comptes. “Constatem enormes dèficits en matèria d’infraestructures, un decidit impuls cap a la seguretat i mobilitat de les persones, la modernització de la xarxa, la gratuïtat i accessos a l’AP-7 i la competitivitat de les nostres empreses, el que els anem a recordar un any més doncs bona part de les ja escasses previsions d’inversió en el nostre territori mai s’executa. Tot molt decebedor“, ha indicat Navarrete.

La coalició insisteix en “l’absolut abandonament” del Govern cap a les lleres i rius “que es troben plens de canyes i mala herba“, la nefasta gestió del domini públic, de la costa i les previsions a què obliga l’administració el canvi climàtic i la pujada del nivell del mar. La coalició insistirà de nou en la necessitat urgent d’afrontar decididament la prevenció i dotar de fons suficients la lluita contra plagues i malalties com la Xylella fastidiosa que el PP du ignorant des de 2015 i concretar fons per als afectats, controls a les importacions agrícoles, etcètera.

Des de Compromís preguntaran novament per la falta d’actuacions a la conca del riu Vaca fins a la desembocadura i pel futur d’actuacions a la Marina, la Safor i el Maestrat, que comptaven amb avançats projectes urgents de canalització i millora del drenatge i seguretat de les poblacions que han caigut en l’oblit.

Futur del Castor

Navarrete també reclamarà conèixer les mesures contingudes en els PGE per avançar en el desmantellament del Castor i dotar de seguretat a les poblacions afectades pels tremolors i per la presència d’aquest enorme nyap que va suposar aquest dipòsit submarí i les seues instal·lacions terrestres. “No té sentit que els PGE no tallen de sa amb aquest fiasco perpetrat per Florentino Pérez i les seues empreses i deixe de costar diners als contribuents“, ha abundat Navarrete.

D’altra banda la coalició ha sol·licitat la compareixença d’altres alts càrrecs com la Secretària d’Estat d’I+D+I a petició de Més per Mallorca sobre el Pol Marí, el compliment del conveni per potenciar el tren públic de Manacor a Artà i traslladarà també la inquietud de la Chunta (CHA), col·lectius lleonesistes i castellans en inversions per als seus respectius territoris.

11052018 compareixences reg_110624

Compromís pide la comparecencia de altos cargos para explicar las acciones previstas en los PGE para la autonomía

La coalición además pide también explicaciones sobre actuaciones en materia de Agricultura, Transporte y Medio Ambiente en Baleares, León, Castilla y Aragón

Madrid, 15 de mayo de 2018

Los senadores de Compromís Carles Mulet y Jordi Navarrete han solicitado por escrito la comparecencia de altos cargos del Gobierno para que den a conocer las líneas generales de las actuaciones e inversiones previstas de sus respectivos ministerios en territorio valenciano. Entre éstos la coalición valenciana ha reclamado la presencia del Secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, de la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del Secretario de Estado de Energía, de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, así como del Delegado del Gobierno para la Violencia de Género entre otros.

Será el senador castellonense, Jordi Navarrete, portavoz en la Comisión de Presupuestos, quien interpelará por las prioridades previstas en las cuentas y se interesará por aquellas otras que no tienen una plasmación en las cuentas. “Constatamos enormes déficits en materia de infraestructuras, un decidido impulso hacia la seguridad y movilidad de las personas, la modernización de la red, la gratuidad y accesos a la AP-7 y la competitividad de nuestras empresas, lo que les vamos a recordar un año más pues buena parte de las ya escasas previsiones de inversión en nuestro territorio jamás se ejecuta. Algo muy decepcionante”, ha indicado Navarrete.

 

La coalición insiste en “el absoluto abandono” del Gobierno hacia los cauces y ríos “que se hallan repletos de cañas y maleza”, la nefasta gestión del dominio público, de la costa y las previsiones a las que obliga a la administración el cambio climático y la subida del nivel del mar. La coalición insistirá de nuevo en la necesidad urgente de afrontar decididamente la prevención y dotar de fondos suficientes la lucha contra plagas y enfermedades como la xylella fastidiosa que el PP lleva ignorando desde 2015 y concretar fondos para los afectados, controles a las importaciones agrícolas, etcétera.

Desde Compromís preguntarán de nuevo por la falta de actuaciones en la cuenca del río Vaca hasta su desembocadura y por el futuro de actuaciones en la Marina, la Safor y el Maestrat, que contaban con avanzados proyectos urgentes de canalización y mejora del drenaje y seguridad de las poblaciones que han caído en el olvido.

Futuro del Castor

Navarrete también reclamará conocer las medidas contenidas en los PGE para avanzar en el desmantelamiento del Castor y dotar de seguridad a las poblaciones afectadas por los temblores y por la presencia de esta enorme chapuza que supuso este depósito submarino y sus instalaciones terrestres. “No tiene sentido que los PGE no corten de sano con este fiasco perpetrado por Florentino Pérez y sus empresas y deje de costar dinero a los contribuyentes”, ha abundado Navarrete.

Por otro lado la coalición ha solicitado la comparecencia de otros altos cargos como la Secretaria de Estado de I+D+i a petición de Més per Mallorca sobre el Pol Marí, el cumplimiento del convenio para potenciar el tren público de Manacor a Artà y trasladará también la inquietud de la Chunta (CHA), colectivos leonesistas y castellanos en inversiones para sus respectivos territorios.

Descarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *