Els senadors de Compromís censuren que el vicepresident del Senat no actue davant els insults a Carles Mulet

La senadora de Foro Asturias i un senador popular han desqualificat greument al senador territorial valencià que ha presentat una esmena sobre segells i monedes commemoratives. El vicepresident de la Cambra, Pedro Sanz, utilitza al seu antull el torn de rèpliques

Madrid, 9 de maig de 2018

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, presentarà una queixa davant la Presidència del Senat per haver permès que el vicepresident de la Cambra, Pedro Sanz, haja permès que la senadora de Foro Asturias haja instat el senador de Compromís a ‘anar al psiquiatra’ per haver presentat una esmena a una moció de Foro en què es demanaven l’edició de medalles i segells commemoratius.

Ni el president de la Mesa, ocupada per Sanz, ha desautoritzat el llenguatge de Domínguez de Posada o del popular Fernando Goñi, ni ha complert el que li exigeix ​​el Reglament de la Cambra, per no cridar a l’ordre a la representant de Foro davant els insults i portar el Ple cap al bon ordre. Sanz és incapaç de portar de forma professional el debat en el Ple. El dirigeix ​​de manera sectària i clarament contra Compromís, vulnerant l’article 88 del Reglament, el qual parla de les al·lusions, permetent de forma constant que es facen callar veus i micròfons o traient la paraula quan alguna cosa que es diu no li agrada“, ha indicat Mulet.

La coalició valenciana ha presentat esmenes a una moció que sol·licitava promoure en un Estat aconfessional un emissió filatèlica i una moneda commemorativa de la coronació de la Mare de Déu de Covadonga o del suposat origen del Regne d’Astúries i de l’Espanya moderna amb Don Pelayo, llegenda sense cap rigor i retreta pels historiadors “quelcom que recorda al nacionalcatolicisme“, ha declarat Mulet. Compromís havia reclamat mesures més positives per a Astúries i l’ús en els segells de la llengua asturiana.

Compromís denuncia hui de nou, una vegada més, la involució democràtica i el descrèdit que està registrant la cambra alta sota la presidència del PP, que està traient drets d’informació i d’accés a documentació pública dels senadors i les seues funcions i drets a la cambra, en atorgar torns d’al·lusió al Ple sense cap criteri i de forma evidentment esbiaixada.

Los senadores de Compromís censuran que el vicepresidente del Senado no actue ante los insultos a Carles Mulet

La senadora de Foro Asturias y un senador popular descalificaron gravemente al senador territorial valenciano que presentó una enmienda sobre sellos y monedas conmemorativas. El vicepresidente de la Cámara, Pedro Sanz, utiliza a su antojo el turno de réplicas

Madrid, 9 de mayo de 2018

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, presentará una queja ante la Presidencia del Senado por haber permitido que el vicepresidente de la Cámara, Pedro Sanz, haya permitido que la senadora de Foro Asturias haya instado al senador de Compromís a ‘ir al psiquiatra’ por haber presentado una enmienda a una moción de Foro en la que se pedían la edición de medallas y sellos conmemorativos.

Ni el presidente de la Mesa, ocupada por Sanz, ha desautorizado el lenguaje de Domínguez de Posada o del popular Fernando Goñi, ni ha cumplido lo que le exige el Reglamento de la Cámara, por no llamar al orden a la representante de Foro ante los insultos y llevar el Pleno hacia el buen orden. Sanz es incapaz de llevar de forma profesional el debate en el Pleno. Lo dirige de forma sectaria y claramente contra Compromís, vulnerando el artículo 88 del Reglamento, el que habla de las alusiones, permitiendo de forma constante que se acallen voces y micrófonos o quitando la palabra cuando algo que se dice no le gusta”, ha indicado Mulet.

La coalición valenciana ha presentado enmiendas en una moción que solicitaba promover en un Estado aconfesional una emisión filatélica y una moneda conmemorativa de la coronación de la Virgen de Covadonga o del supuesto Origen del Reino de Asturias y de la España moderna con Don Pelayo, leyenda sin ningún rigor y reprochada por los historiadores “algo que recuerda al nacionalcatolicismo”, ha declarado Mulet. Compromís había reclamado medidas más positivas para Asturias y el uso en los sellos de la llingua asturiana.

Compromís denuncia hoy de nuevo, una vez más, la involución democrática y el descrédito que está registrando la Cámara Alta bajo la presidencia del PP, que está quitando derechos de información y de acceso a documentación pública de los senadores y sus funciones y derechos en la cámara, al otorgar turnos de alusión en el Pleno sin ningún criterio y de forma evidentemente sesgada.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *