El Govern diu desconèixer l’increment d’agressions Nazis que s’estan produint a València malgrat les estadístiques exagerades .

agresiones valencia r 2 agresiones vlc nazis rSegons dades oficials, unes 2000 persones són ateses en els hospitals de la ciutat per agressions en caps de setmana en tres anys

València, a 16 d’abril de 2018. El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, ha exigit al Govern Central actuar de manera dràstica per a atallar l’increment d’agressions d’extrema dreta que se succeeixen en la ciutat de València.
Segons ha explicat Mulet “ no únicament les agressions viscudes en directe en les manifestacions cíviques a València, amb una resposta del Govern més que tèbia, sinó la denúncia constant d’agressions indiscriminades a ciutadans durant els caps de setmana, amb total impunitat” 

EL portaveu de Compromís va relatar en una pregunta escrita que “Recentment

s’han incrementat el nombre d’agressions de grups nazis i d’extrema dreta en la ciutat de València especialment durant els caps de setmana. -quines mesures ha adoptat o pensa adoptar el govern sobre aquest tema? -Ha rebut notícies o denuncia la delegació del Govern? -pensa demanar dades el govern als hospitals públics valencians de la ciutat per a comprovar aquestes agressions?”
La resposta del Govern es limita a explicar que s’ha creat l’Oficina Nacional de lluita contra els Delictes d’Odi, formada per components de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. I excusar-se amb que “ s’informa que en la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana no s’han rebut, pels llits oficials, notícies o denúncies relatives a agressions de grups nazis i d’extrema dreta en la ciutat de València. No obstant açò, s’assenyala que qualsevol fet que puga constituir un presumpte delicte o falta pot denunciar-se en el Jutjat o en dependències policials.”

Per açò Mulet va sol·licitar del Govern de la Generalitat Valenciana es facilitaren Estadístiques o informes sobre incidències per ingressos o atencions en els hospitals de la xarxa pública situats en la ciutat de València, per agressions durant els caps de setmana durant els tres últims anys, sumant un total de 5831 els atesos en urgències per agressions, únicament en caps de setmana i en la ciutat de valència, ( més de 1900 cada any), i 163 els ingressos hospitalaris per agressió( més de 50 a l’any), tot això entre 2015 i 2017.

Segons el parlamentari “òbviament no totes l’agressions seran provocades per grups d’extrema dreta, però es tracta de dades escandaloses; moltes d’aquestes agressions no arriben a hospitals ni són denunciats per la por o per la falta de lesions que necessiten tractament hospitalari. Però cal pensar també en les agressions fora de caps de setmana ( un dijous nit per exemple) o aquelles que es deriven a hospitals fora de la ciutat. Ens arriben massa denúncies ciutadanes d’agressions nazis com perquè el Govern continue sense aplicar cap pla ni protocol. La falta de resposta policia dóna ales a aquestes agressions”

 

El Gobierno dice desconocer el incremento de agresiones Nazis que se están produciendo en València a pesar de las estadísticas exageradas .

 

Según datos oficiales, unas 2000 personas son atendidas en los hospitales de la ciudad por agresiones en fines de semana en tres años

 

València, a 16 de abril de 2018. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha exigido al Gobierno Central actué de manera drástica para atajar el incremento de agresiones de extrema derecha que se suceden en la ciudad de València.

Según ha explicado Mulet “ no únicamente las agresiones vividas en directo en las manifestaciones cívicas en València, con una respuesta del Gobierno más que tibia, sino la denuncia constante de agresiones indiscriminadas a ciudadanos durante los fines de semana, con total impunidad”

EL portavoz de Compromís relató en una pregunta escrita que “Recientemente se han incrementado el número de agresiones de grupos nazis y de extrema derecha en la ciudad de València especialmente durante los fines de semana. -¿qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el gobierno al respecto? -¿Ha recibido noticias o denuncia la delegación del Gobierno? -¿piensa pedir datos el gobierno a los hospitales públicos valencianos de la ciudad para comprobar estas agresiones?”

La respuesta del Gobierno se limita a explicar que se ha creado la Oficina Nacional de lucha contra los Delitos de Odio, formada por componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y excusarse con que “ se informa que en la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana no se han recibido, por los cauces oficiales, noticias o denuncias relativas a agresiones de grupos nazis y de extrema derecha en la ciudad de Valencia. No obstante, se señala que cualquier hecho que pueda constituir un presunto delito o falta puede denunciarse en el Juzgado o en dependencias policiales.

 

Por eso Mulet solicitó del Gobierno de la Generalitat Valenciana se facilitasen Estadísticas o informes sobre incidencias por ingresos o atenciones en los hospitales de la red pública ubicados en la ciudad de Valencia, por agresiones durante los fines de semana durante los tres últimos años, sumando un total de 5831 los atendidos en urgencias por agresiones, únicamente en fines de semana y en la ciudad de valencia, ( más de 1900 cada año), y 163 los ingresos hospitalarios por agresión( más de 50 al año), todo ello desde 2015 a 2017.

 

Según el parlamentario “obviamente no todas la agresiones serán provocadas por grupos de extrema derecha, pero se trata de datos escandalosos;  muchas de estas agresiones no llegan a hospitales ni son denunciados por el miedo o por la falta de lesiones que necesiten tratamiento hospitalario. Pero hay que pensar también en las agresiones fuera de fines de semana ( un jueves noche por ejemplo) o aquellas que se deriven a hospitales fuera de la ciudad. Nos llegan demasiadas denuncias ciudadanas de agresiones nazis como para que el Gobierno continúe sin aplicar ningún plan ni protocolo. Todo ello alimenta la sensación de impunidad de estos grupos”

Descarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Activitat Parlamentaria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *