El PP vota a favor de depuradores a Gijón i en contra del litoral valencià en la Comissió de Medi Ambient

Jordi Navarrete denuncia la ‘nul·la implicació‘ dels populars amb els problemes dels valencians

Madrid 14 de febrer de 2018

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha demanat al PP “especialment al valencià” que “explique els motius pels quals en la Comissió de Medi Ambient de hui han dimitit d’instar el Govern a realitzar un pla de protecció de la totalitat del litoral valencià que vaja més enllà dels estudis del CEDEX que abasten únicament franges del nord i sud de València, però ignoren importants trams amb problemes de regressió i erosió com el litoral del nord del Maestrat o de les comarques de turístiques de Alacant, disposar d’un fons per a aquestes actuacions urgents per poder actuar amb agilitat i afrontar d’una vegada els problemes que pateix el litoral valencià amb estudis de dinàmica litoral, defensa i propostes de millora a les platges amb problemes i anticipar-se als efectes del canvi climàtic“.

El PP, amb 15 vots en contra, enfront de 9 a favor de la resta de grups i una abstenció ha rebutjat la moció de la coalició. Navarrete ha retret als populars que “mentre consensuen amb altres grups executar la depuradora de Gijón, són inflexibles amb unes peticions lògiques que pretenen actualitzar estudis desfasats, zones deteriorades i evitar els danys i destrosses ocasionades al litoral valencià a cada temporal, el que penalitza al sector turístic, economia i imatge del nostre litoral, la seua conservació i destinacions“.

Navarrete ha recordat que les inversions a la costa al País Valencià “són insuficients” de totes totes, que actuen únicament per reparar les desgràcies i destrosses i no es millora la protecció, “ens oblidem, per posar un exemple, del tram Vinaròs-Castelló i no s’actua en bona part de la costa ni es preveu una dotació pressupostària i això ens ho estan dient alcaldes de la nostra formació i d’altres. Fins i tot alguns alcaldes es van plantejar tancar les platges al bany davant la situació en què es trobaven. Llavors Costes va actuar. Molt lamentable arribar a aquestes situacions en un sector tan important com és el turisme, que el PP només reclama de tant en tant amb mocions, però vota en contra quan reclamem estudis de protecció, regeneració ambiental i partides per a escometre les actuacions més urgents“, ha indicat Navarrete.

El Senat ha tardat un any a tramitar una moció que es va registrar al gener de 2017. Les denúncies de Compromís han estat asentides i reconegudes per senadors d’altres autonomies. Navarrete ha lamentat a més que el senador valencià Antonio Clemente no s’haja llegit les autoesmenes de Compromís a la seua moció inicial i no haja advertit els canvis respecte la de fa un any, ja que el PP no tramita per la seua paràlisi política, rebolcat en els seus casos de corrupció i mentre prossegueix maltractant els problemes i drets dels valencians. “Una vegada advertida per Clemente la segona moció de Compromís, ha dedicat el seu temps a atacar la Conselleria de Medi Ambient i als càrrecs de Compromís per eludir la responsabilitat del Ministeri“, ha lamentat el senador castellonenc.

El PP vota a favor de depuradoras en Gijón y en contra del litoral valenciano en la Comisión de Medio Ambiente

Jordi Navarrete denuncia la ‘nula implicación’ de los populares con los problemas de los valencianos 

Madrid, 14 de febrero de 2018

El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha pedido al PP “especialmente al valenciano” que “explique los motivos por los que en la Comisión de Medio Ambiente de hoy han dimitido de instar al Gobierno a realizar un plan de protección de la totalidad del litoral valenciano que vaya más allá de los estudios del CEDEX que abarcan únicamente franjas del norte y sur de València, pero ignoran importantes tramos con problemas de regresión y erosión como el litoral del norte del Maestrat o de las comarcas de turísticas de Alacant, disponer de un fondo para estas actuaciones urgentes para poder actuar con agilidad y afrontar de una vez los problemas que sufre el litoral valenciano con estudios de dinámica litoral, defensa y propuestas de mejora en las playas con problemas y anticiparse a los efectos del cambio climático”.

 

El PP con 15 votos en contra, frente a 9 a favor del resto de grupos y una abstención ha rechazado la moción de la coalición. Navarrete ha reprochado a los populares que “mientras consensuan con otros grupos ejecutar la depuradora de Gijón, son inflexibles con unas peticiones lógicas que pretenden actualizar estudios desfasados, zonas deterioradas y evitar los daños y destrozos ocasionados en el litoral valenciano a cada temporal, lo que penaliza al sector turístico, economía e imagen de nuestro litoral, su conservación y destinos”.

 

Navarrete ha recordado que las inversiones en la costa en el País Valenciano “son insuficientes” a todas luces, que se actúa únicamente para reparar las desgracias y destrozos y no se mejora la protección, “nos olvidamos por poner un ejemplo del tramo Vinaròs-Castelló y no se actúa en buena parte de la costa ni se prevé una dotación presupuestaria y esto nos lo están diciendo alcaldes de nuestra formación y de otras. Incluso algunos alcaldes se plantearon cerrar las playas al baño ante la situación en la que se encontraban. Entonces Costas actuó. Muy lamentable llegar a estas situaciones en un sector tan importante como es el turismo, que el PP solo reclama de vez en cuando con mociones pero vota en contra cuando reclamamos estudios de protección, regeneración ambiental y partidas para acometer las actuaciones más urgentes”, ha indicado Navarrete.

 

El Senado ha tardado un año en tramitar una moción que se registró en enero de 2017. Las denuncias de Compromís han sido asentidas y reconocidas por senadores de otras autonomías. Navarrete ha lamentado además que el senador valenciano Antonio Clemente no se haya leído las autoenmiendas de Compromís a su moción inicial y no haya advertido los cambios respecto de hace un año, ya que el PP no tramita por su parálisis política, revolcado en sus casos de corrupción y mientras prosigue maltratando los problemas y derechos de los valencianos. “Una vez advertida por Clemente la segunda moción de Compromís, ha dedicado su tiempo a atacar a la Conselleria de Medio Ambiente y a cargos de Compromís para eludir la responsabilidad del Ministerio”, ha lamentado el senador castellonense.

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *