Compromís rebutja la proposta de Llei contra la Sequera per insuficient

La coalició demana per escrit a la Mesa del Senat la paralització del treball el proper dia 8 de març per reivindicar la igualtat entre homes i dones

Madrid, 7 de febrer de 2018

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha realitzat una “valoració molt negativa” del projecte de Llei de la Sequera que ha superat hui la fase al Senat. En la seua opinió “no ha comptat amb el consens dels afectats i no ha estimat ni una de la desena d’esmenes plantejades que hem traslladat i que sorgeixen d’agricultors i ramaders com la Unió de Llauradors i la Unió d’Unions que agrupa i representa agricultors de bona part de l’Estat“.

Un sector que no és viable no té futur“, ha alertat Navarrete als representants del PP, als quals els ha reclamat altura de mires “i que contribuisquen amb fons per 300 milions, anunciats al Pla d’Assegurances Agràries Combinades, al sobreesforç que han d’assumir els treballadors del sector primari amb les assegurances perquè aquest risc estiga cobert per les assegurances a un preu raonable“.

En aquesta mesura tenien posats els ulls molts agricultors ja que podia suposar un estalvi en la contractació d’aquesta assegurança. Així mateix Navarrete ha recordat que han eliminat de l’articulat el Fons Extraordinari de 1.000 milions que va ser aprovat al Congrés dels Diputats.

El senador ha qüestionat la capacitat dels governs del PP per gestionar els recursos hídrics, ja que “a Madrid amb la presumpta corrupció al canal, o amb la Fundació Aigua i Progrés, finançada per Francisco Camps amb 7 milions d’euros per atacar la política hídrica del govern precedent i que es va contractar amb la trama Gürtel a través de Special Events, empresa administrada per la dona de Correa. D’això sí que sabien“, ha ironitzat.

El senador castellonenc ha recordat que tampoc Acuamed va ser un exemple de bona gestió “sinó una vergonya que va acabar amb actuacions molt necessàries“. Tots aquests diners que podrien haver-se gastat, segons els representants de la coalició, en construir adequadament la bassa de San Diego a Villena, una de les més grans d’Espanya, que estaria ara emmagatzemant 20 hm3 d’aigua per als regants de València i Alacant “i no un nyap inservible com és ara“, o a dotar del subministrament elèctric que necessiten les dessaladores de Mutxamel o Torrevella.

La primera dessaladora no funciona i la de Torrevella podria arribar als 80 hm3 si s’augmenta la potència elèctrica. Això són polítiques ràpides, assequibles i barates. Però ho és molt més la reutilització d’aigua residuals convenientment tractades o d’emmagatzematge de l’aigua de pluja, amb menors costos ambientals que la dessalació i que pot tenir beneficiosos efectes en els aqüífers i millora en les reserves d’aigua“, ha retret el senador.

Navarrete ha trobat a faltar mesures per flexibilitzar les tarifes del consum energètic i ha titllat de populistes incloure els famosos plans d’ocupació rural d’Andalusia entre les mesures contra la sequera “o que s’incloguen esmenes a la carta referides a Andalusia i Extremadura de PP i PSOE. Es veuen clarament les seues prioritats“.

Paralitzar l’activitat el 8 de març

D’altra banda la coalició ha registrat una petició dirigida a la Mesa del Senat per paralitzar l’activitat parlamentària el proper 8 de març coincidint amb el Dia Internacional de la Dona i reivindicar la igualtat real entre homes i dones “amb l’objectiu de demostrar el compromís d’aquesta Cambra en la lluita per la igualtat en tots els àmbits de la societat, incloent el de la representativitat política i altres nivells de Govern“.

Compromís rechaza la propuesta de Ley contra la Sequía por insuficiente

La coalición pide por escrito a la Mesa la paralización del trabajo el próximo día 8 de marzo para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres

Madrid, 7 de febrero de 2018

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha realizado una “valoración muy negativa” del proyecto de Ley de la Sequía que ha superado hoy la fase en el Senado. A su juicio “no ha contado con el consenso de los afectados y no ha estimado ni una de la decena de enmiendas planteadas que hemos trasladado y que surgen de agricultores y ganaderos como la Unió de Llauradors y la Unión de Uniones que agrupa y representa agricultores de buena parte del Estado”.

Un sector que no es viable no tiene futuro”, ha alertado Navarrete a los representantes del PP, a los que les ha reclamado altura de miras “y que contribuyan con fondos por 300 millones, anunciados al Plan de Seguros Agrarios Combinados, al sobreesfuerzo que deben asumir los trabajadores del sector primario con los seguros para que este riesgo esté cubierto por los seguros a un precio razonable”.

En esta medida tenían puestos los ojos muchos agricultores ya que podía suponer un ahorro en la contratación de este seguro. Asimismo Navarrete ha recordado que ha eliminado del articulado el Fondo Extraordinario de 1.000 millones que fue aprobado en el Congreso de los Diputados.

El senador ha cuestionado la capacidad de los gobiernos del PP por gestionar los recursos hídricos, ya que “en Madrid con la presunta corrupción en el canal, o con la Fundación Agua y Progreso, financiada por Francisco Camps con 7 millones de euros para atacar la política hídrica del gobierno precedente y que se contrató con la trama Gürtel a través de Special Events, empresa administrada por la mujer de Correa. De eso sí que sabían”, ha ironizado.

El senador castellonense ha recordado que tampoco Acuamed fue un ejemplo de buena gestión “sino una vergüenza que acabó con actuaciones muy necesarias”. Todo este que podría haberse gastado, según los representantes de la coalición, en construir adecuadamente la balsa de San Diego en Villena, una de las más grandes de España, que estaría ahora almacenando 20 hm3 de agua para los regantes de València y Alacant “y no una chapuza inservible como es ahora”, o en dotar del suministro eléctrico que precisan las desaladoras de Mutxamel o Torrevella.

La primera desaladora no funciona y la de Torrevella podría llegar a los 80 hm3 si se aumenta la potencia eléctrica. Eso son políticas rápidas, asequibles y baratas. Pero lo es mucho más la reutilización de agua residuales convenientemente tratadas o de almacenamiento del agua de lluvia, con menores costes ambientales que la desalación y que puede tener beneficiosos efectos en los acuíferos y mejora en las reservas de agua”, ha reprochado Navarrete.

El senador ha echado en falta medidas para flexibilizar las tarifas del consumo energético y ha tildado de populistas incluir los famosos planes de empleo rural de Andalucía entre las medidas contra la sequía “o que se incluyan enmiendas a la carta referidas a Andalucía y Extremadura de PP y PSOE. Se ven claramente sus prioridades”.

Paralizar la actividad el 8 de marzo

Por otro lado la coalición ha registrado una petición dirigida a la Mesa del Senado para paralizar la actividad parlamentaria el próximo 8 de marzo coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres “con el objetivo de demostrar el compromiso de esta Cámara en la lucha por la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el de la representatividad política y demás niveles de Gobierno”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *