Compromís reclama més recursos per lluitar contra càncer

La coalició veu imprescindible dotar d’un finançament just a les comunitats autònomes per a dinamitzar la recerca i que els seus pacients oncològics tinguin les mateixes oportunitats

Madrid, 6 de febrer de 2018

Compromís ha reclamat aquesta vesprada a través del senador Jordi Navarrete, més fons per a la lluita contra el càncer. La coalició ha demanat, a través de nou esmenes a la moció presentada per UPN, l’ampliació dels supòsits de l’estudi sobre l’accés als medicaments oncològics en les diferents comunitats autònomes.

Per a això reclamem que les CCAA tinguen un finançament suficient i just perquè tots els pacients oncològics compten amb les mateixes oportunitats i s’estudien més els diferents models sanitaris europeus. També hem inclòs propostes de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) i d’experts que ens han traslladat la necessitat de millorar el coneixement global del càncer per part de la població, explicar els tractaments, inconvenients i beneficis de cada un d’ells“, ha afegit Navarrete.

També ha assenyalat el senador valencià com a problema a abordar la falta de comunicació entre la Sanitat i els pacients sobre l’evolució, beneficis dels diferents medicaments, supervivència i eficàcia així com opinions dels afectats sobre els tractaments. D’altra banda és urgent reduir la demora existent entre la data d’aprovació dels fàrmacs a nivell europeu i la seua prescripció als pacients, eliminar les barreres autonòmiques i hospitalàries que dificulten l’accés real als fàrmacs aprovats, reduir les diferències detectades, augmentar la transparència i mesurar els resultats en salut per conèixer el veritable impacte de les heterogeneïtats detectades.

Navarrete ha recordat en el seu parlament “l’estratègic que suposa un adequat finançament autonòmic a l’hora de tractar les patologies oncològiques” i ha retret als populars i als que sostenen les seues polítiques “el maltractament sistemàtic cap a la xarxa d’investigadors, ja que han invertit molt poc en investigació, cosa que repercuteix en la pràctica clínica i en la diàspora d’investigadors cap a l’estranger, el que farà que països del nostre entorn guanyen diners amb patents que descobriran els nostres investigadors, així com a les retallades en la sanitat pública per les restriccions a la contractació“.

Navarrete ha citat el paper exemplar i revulsiu que el Govern valencià del Botànic està tenint en aquest camp, reconstruint el solar que el PP havia deixat en aquesta matèria, augmentant el pressupost any rere any en investigació en centres com la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), l’Institut d‘Investigació Sanitària i Biomèdica d’Alacant (ISABIAL), l’Institut Investigació de la FE o el Centre d’Investigació Príncep Felip.

Compromís reclama más recursos para luchar contra cáncer

La coalición ve imprescindible dotar de una financiación justa a las comunidades autónomas para dinamizar la investigación y que sus pacientes oncológicos tengan las mismas oportunidades

Madrid, 6 de febrero de 2018

Compromís ha reclamado esta tarde a través del senador Jordi Navarrete, más fondos para la lucha contra el cáncer. La coalición ha pedido, a través de nueve enmiendas a la moción presentada por UPN, la ampliación de los supuestos del estudio sobre el acceso a los medicamentos oncológicos en las distintas comunidades autónomas.

Para ello reclamamos que las CCAA cuenten con una financiación suficiente y justa para que todos los pacientes oncológicos cuenten con las mismas oportunidades y se estudien además los distintos modelos sanitarios europeos. También hemos incluido propuestas de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y de expertos que nos han trasladado la necesidad de mejorar el conocimiento global del cáncer por parte de la población, explicar los tratamientos, inconvenientes y beneficios de cada uno de ellos”, ha añadido Navarrete.

También ha señalado el senador valenciano como problema a abordar la falta de comunicación entre la Sanidad y los pacientes sobre la evolución, beneficios de los distintos medicamentos, supervivencia y eficacia así como opiniones de los afectados sobre los tratamientos. Por otro lado es urgente reducir la demora existente entre la fecha de aprobación de los fármacos a nivel europeo y su prescripción a los pacientes, eliminar las barreras autonómicas y hospitalarias que dificultan el acceso real a los fármacos aprobados, reducir las diferencias detectadas, aumentar la transparencia y medir los resultados en salud para conocer el verdadero impacto de las heterogeneidades detectadas.

Navarrete ha recordado en su parlamento “lo estratégico que supone una adecuada financiación autonómica a la hora de tratar las patologías oncológicas” y ha afeado a los populares y a quienes sostienen sus políticas “el maltrato sistemático hacia la red de investigadores, ya que han invertido muy poco en investigación, lo que repercute en la práctica clínica y en la diáspora de investigadores hacia el extranjero, lo que hará que países de nuestro entorno ganen dinero con patentes que descubrirán nuestros investigadores, así como a los recortes en la sanidad pública por las restricciones a la contratación”.

Navarrete ha citado el papel ejemplar y revulsivo que el Gobierno valenciano del Botànic está teniendo en este campo, reconstruyendo el solar que el PP había dejado en esta materia, aumentando el presupuesto año tras año en investigación en centros como la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO), el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), el Institut Investigació de la FE o el Centro de Investigación Príncipe Felipe.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *