Navarrete lamenta que el MAPAMA ‘per A o per B mai inverteix en els nostres rius, ni a la nostra costa’

El senador recorda que Benicarló porta 20 anys esperant la connexió del passeig Manuel Azaña amb el de Peníscola i li demana al PP que es prenga seriosament la qualitat del turisme i la necessitat de lluitar contra la regressió

Madrid, 24 de gener de 2018

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha realitzat una valoració “molt negativa” del missatge de fons llançat pel Govern de Rajoy en una resposta a una pregunta de la coalició valenciana que s’interessava per la construcció del passeig marítim sud de Benicarló, tot i assegurar des del ministeri que “comparteixen l’objectiu d’unir per la costa els nuclis de Benicarló i Peníscola“.

Compromís va traslladar al Senat la demanda local d’execució de l’esmentat passeig marítim, després d’aparèixer i desaparèixer el projecte dels pressupostos generals de l’Estat fins a quedar en l’oblit. Cal recordar que ha estat l’esforç i decisió del consistori benicarlando el que va acabar finançant un tram del passeig amb càrrec als seus fons i del Pla de Competitivitat turístic. “L’obra, però, queda coixa en acabar el passeig sense quedar unit pel sud amb l’Avinguda Papa Lluna, carrer que uneix Benicarló i Peníscola i centre neuràlgic del turisme de la comarca, de manera que s’ha de preveure la prolongació de l’actual passeig amb criteris ecològics, de protecció i millora del paisatge i mediambientals“, ha remarcat el senador.

El Govern ha contestat rebaixant les pretensions plantejades per Compromís i recorda “les competències que la Llei 22/1998, de 28 de juliol, de Costes, que li atribueix pel que fa a la servitud de trànsit“. La resposta, assenyala que “la inclusió en la planificació d’aquesta obra depèn de les disponibilitats pressupostàries, que obliguen a una programació de la mateixa. En aquest sentit, s’indica que el MAPAMA considera prioritàries les actuacions de lluita contra l’erosió, les necessàries per protegir persones i béns i les de protecció dels valors ambientals, enfront de les actuacions d’urbanització o de tractament d’un front litoral“, el que “desconcerta“, segons Navarrete “ja que se segueix invertint en passejos marítims al nostre país i el de Benicarló, a diferència dels de Vinaròs i Peníscola, sembla tindre molt mala sort“, igual que passa amb els projectes de canalització de rambles i neteja de rius, domini públic o zones afectades per regressió i despreniments.

Navarrete ha retret que “per A o per B, el MAPAMA no actua en el nostre territori apel·lant a la falta de retorn econòmic i això és lamentable i especialment greu quan al Senat s’aproven mocions defensant al sector turístic, mentre que les infraestructures o l’estat de les platges i el litoral de Vinaròs i Benicarló i el nord de Castelló queden fora de l’acció del Govern i dels estudis redactats pel Centre d’estudis i Experimentació d’Obres Públiques (CEDEX) per a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient“, en què s’estudien els problemes de la costa i proposen inversions.

Amb aquesta manera d’actuar reiterada i constant, posen en risc el nostre futur“, ha conclós.

24012018 platja benicarló 24012018 platja benicarló r

Navarrete lamenta que el MAPAMA ‘por A o por B jamás invierta en nuestros ríos, ni en nuestra costa’

El senador recuerda que Benicarló lleva 20 años esperando la conexión del paseo Manuel Azaña con el de Peñíscola y le pide al PP que se tome en serio la calidad del turismo y la necesidad de luchar contra la regresión

Madrid, 24 de enero de 2018

El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha realizado una valoración “muy negativa” del mensaje de fondo lanzado por el Gobierno de Rajoy en una respuesta a una pregunta de la coalición valenciana que se interesaba por la construcción del paseo marítimo sur de Benicarló, a pesar de asegurar desde el ministerio que “comparten el objetivo de unir por la costa los núcleos de Benicarló y Peñíscola”.

Compromís trasladó al Senado la demanda local de ejecución de dicho paseo marítimo, tras aparecer y desaparecer el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado hasta quedar en el olvido. Es necesario recordar que ha sido el esfuerzo y decisión del Consistorio benicarlando el que acabó financiando un tramo del paseo con cargo a sus fondos y del Plan de Competitividad turístico. “La obra, pero, queda coja al acabar el paseo sin quedar unido por el sur con la Avenida Papa Luna, calle que une Benicarló y Peñíscola y centro neurálgico del turismo de la comarca, por lo que debe preverse la prolongación del actual paseo con criterios ecológicos, de protección y mejora del paisaje y medioambientales”, ha remarcado el senador.

El Gobierno ha contestado rebajando las pretensiones planteadas por Compromís y recuerda “las competencias que la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, que le atribuye en cuanto a la servidumbre de tránsito”. La respuesta, señala que “la inclusión en la planificación de dicha obra depende de las disponibilidades presupuestarias, que obligan a una programación de la misma. En este sentido, se indica que el MAPAMA considera prioritarias las actuaciones de lucha contra la erosión, las necesarias para proteger personas y bienes y las de protección de los valores ambientales, frente a las actuaciones de urbanización o de tratamiento de un frente litoral”, algo que “desconcierta”, según Navarrete “pues se sigue invirtiendo en paseos marítimos en nuestro país y el de Benicarló, a diferencia de los de Vinaròs y Peñíscola parece gafado”, al igual que ocurre con los proyectos de canalización de ramblas y limpieza de ríos, dominio público o zonas afectadas por regresión y desprendimientos.

Navarrete ha reprochado que “por A o por B, el MAPAMA no actúa en nuestro territorio, apelando a la falta de retorno económico y esto es lamentable y especialmente grave cuando en el Senado se aprueban mociones defendiendo al sector turístico, mientras que las infraestructuras o el estado de las playas y el litoral de Vinaròs y Benicarló y el norte de Castelló quedan fuera de la acción del Gobierno y de los estudios redactados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) para la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”, en la que se estudian los problemas de la costa y proponen inversiones.

Con esta manera de actuar reiterada y constante, ponen en riesgo nuestro futuro”, ha zanjado.

 

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *